Publikavimo data: 2017-12-04

MS line

Lietuvoje muzikos terapijos metodai pradėti taikyti aštuntajame dešimtmetyje. Tačiau tik po Nepriklausomybės atkūrimo, mūsų šalyje įstatymiškai įtvirtinus neįgaliųjų bei visų atskirties grupių socialinės integracijos teises, potencialių muzikos terapijos vartotojų skaičius ženkliai padidėjo ir paslaugų poreikis išaugo. Vykstant socialinių ir / ar sveikatinimo paslaugų decentralizavimui, naujų paslaugų inicijavimui, vis labiau jaučiamas muzikos terapijos specialistų poreikis. Lietuvos muzikos terapijos asociacijos duomenimis pastaraisiais metais muzikos terapijos metodai / technikos taikomi sveikatos priežiūros (psichinės sveikatos, reabilitacijos programose), ugdymo (specialiojo bei integruoto ugdymo programose), socialinio darbo (prevencinėse, socialinės integracijos programose). Didėjant muzikos terapijos paslaugų paklausai, visose minėtose srityse ryškėja problemos, susijusios su specialistų trūkumu ir / ar paslaugas teikiančiųjų profesionalumo stoka. Programa „Muzika ir sveikata“ (Įvadas į muzikos terapijos studijas) sudarytų sąlygas besimokantiesiems įgyti žinių, gebėjimų ir įgūdžių kurti sveikatai palankią muzikinę aplinką ir taikyti muzikos terapijos metodus įvairaus amžiaus sergančiųjų, neįgaliųjų, socialinės rizikos ar atskirties žmonių sveikatinimui, ugdymui(si), socializacijai.

Programa „Muzika ir sveikata“ (Įvadas į muzikos terapijos studijas) gali būti siūloma muzikos specialistams ir sveikatos priežiūros specialistams, turintiems muzikinį išsilavinimą, kaip:
a) parengiamieji kursai siekiant muzikos terapeuto profesijos. Dalyviai, baigę šią programą, toliau galės tęsti studijas muzikos terapijos magistrantūros programoje (Jungtinė LMTA ir VU Muzikos terapijos magistrantūros programa);
b) kvalifikacijos tobulinimas, įgyjant kompetenciją taikyti muzikos terapijos metodus savo profesijos ribose.

Baigusiems programą bus išduodamas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Karjeros ir kompetencijų centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas ir akademinė pažyma, kurioje nurodomi išklausyti ir atsiskaityti dalykai bei pasiekti mokymosi rezultatai.

 

REGISTRACIJA

 

Programos tikslas
Parengti specialistus, turinčius kompetenciją kurti sveikatai palankią muzikinę aplinką ir taikyti muzikos terapijos metodus įvairaus amžiaus sergančiųjų, neįgaliųjų, socialinės rizikos ar atskirties žmonių sveikatinimo, ugdymo(si), socializacijos programose / projektuose.

 

Reikalavimai ketinantiems tobulintis
Išankstiniai reikalavimai Gretutiniai reikalavimai (jei yra)
Aukštasis išsilavinimas muzikos arba sveikatos priežiūros srityje Sveikatos priežiūros specialistams –muzikinio išsilavinimo pažymėjimas  (septynmetės muzikos mokyklos baigimo pažymėjimas ar jį atitinkantis)

 

Programą „Muzika ir sveikata“ (Įvadas į muzikos terapijos studijas) sudaro 3 moduliai:

    1. Sveikatos priežiūros pagrindai
    2. Muzikavimo pagrindai
    3. Muzikos terapijos pagrindai

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PAGRINDAI Visas darbo krūvis valandomis Kontaktinės darbo valandos Savarankiško darbo valandos Kaina
1. Žmogaus kūnas ir sveikata (lekt. Virginija Kirtiklienė) 80 24 56 80 €
2. Raidos psichologija (doc. dr. Regina Giedrienė) 80 12 68 40 €
3. Sveikatos sutrikimai (lekt. Virginija Kirtiklienė) 80 24 56 80 €
4. Raidos sutrikimai (doc. dr. Regina Giedrienė) 80 12 68 40 €

 

MUZIKAVIMO PAGRINDAI Visas darbo krūvis valandomis Kontaktinės darbo valandos Savarankiško darbo valandos Kaina
1. Improvizacijos praktikumas (lekt. Snieguolė Dikčiūtė) 80 12 68 40 €
2. Kompozicijos, aranžuotės, instrumentuotės praktikumas (lekt. Snieguolė Dikčiūtė) 80 12 68 40 €

 

MUZIKOS TERAPIJOS PAGRINDAI Visas darbo krūvis valandomis Kontaktinės darbo valandos Savarankiško darbo valandos Kaina
1. Muzikos terapijos istorijos ir teorijos apžvalga (doc. dr. Vilmantė Aleksienė) 80 12 68 40 €
2. Ugdomosios muzikos terapijos pagrindai (doc. dr. Vilmantė Aleksienė, doc. dr. Aldona Vilkelienė) 80 16 64 53 €
3. Muzikos terapijos reabilitacijoje pagrindai (doc. dr. Vilmantė Aleksienė, lekt. Diana Kipšaitė) 80 16 64 53 €
4. Bendruomeninės muzikos terapijos pagrindai (doc. dr. Jautrė Šinkūnienė) 80 16 64 53 €

 

Daugiau informacijos:

Programos vadovė:
doc. dr. Vilmantė Aleksienė | vilmante.aleksiene@lmta.lt

Registracija, tvarkaraštis, apmokėjimas:
Vaiva Šatkutė-Marozienė
Karjeros ir kompetencijų centro vyresnioji specialistė
Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Vilniaus g. 6-2/Tilto g. 16, Vilnius
Mob. tel. +370 686 72012
Tel. (8 5) 261 1142
El.p. vaiva.maroziene@lmta.lt
www.kkc.lmta.lt
www.lmta.lt
Facebook‘e: LMTA Karjeros ir kompetencijų centras

Parašykite mums