×

Turite klausimų?

  ×

  Šriftas:

  Fonas:

  Iliustracijos

  2020.01.23 | Seminaras „Daugiakultūriškumas muzikiniame ugdyme“

  Renginio data: 2020-01-23
  Laikas: 14:30-18:15
  Vieta: LMTA II (Kongresų) rūmai Vilniaus g. 6-2 / Tilto g. 16, Vilnius

  Seminaras

  Registracija baigta

  Publikavimo data: 2020-01-06
  Peržiūrų skaičius: 596

  Kviečiame į LMTA lekt. dr. Eirimo Veličkos seminarą „Daugiakultūriškumas muzikiniame ugdyme“, kuris vyks 2020 m. sausio 23 d., ketvirtadienį, 14.30-18.15 val., LMTA II (Kongresų) rūmai Vilniaus g. 6-2 / Tilto g. 16, Vilnius. Registracija vyksta iki sausio 21 d.

  Pasauliui atsiveriant ir pamažu virsatant globaliu kaimu, daugiakultūriškumas tampa vis aktualesne šiuolaikinės pedagogikos problema. Svarbus jis ir muzikinio ugdymo požiūriu: juk akivaizdu, kad muzikos pasaulis neapsiriboja vien Vakarų muzika. Afrikos, Azijos, Australijos ir Okeanijos, Lotynų Amerikos ir Karibų muzika sudaro reikšmingą pasaulio muzikinės kultūros dalį. Lietuvos muzikos pedagogikoje pasaulio kultūrų muzika iki šiol menkai pažinta sritis. Bendrajame muzikiniame ugdyme vyrauja europocentrinės nuostatos, daugiausiai orientuojamasi į XIX a. Vakarų klasikinės muzikos vertybes.

  © LMTA KKC nuotr.

  Šio seminaro paskirtis – padėti mokytojams geriau pažinti pasaulio muzikos stilistinę ir žanrinę įvairovę, regionų muzikinės kalbos ypatumus ir muzikos socialinės funkcijos, instrumentų klasifikavimo principus. Seminaras suteiks mokytojams platesnį metodinių priemonių arsenalą, kuris padės turtintį mokinių muzikinės kalbos žodyną, plėsti jų kultūros akiratį, puoselėti gilesnius tarpdalykinius ryšius su kultūros istorija, pasaulio literatūra, geografija ir kt. Vertybine prasme Pasaulio kultūrų muzikos pažinimas padės vaduotis iš ribotų europocentristinių kultūros nuostatų, leis pažinti kultūrų įvairovę, taip prisidedant prie atviresnės ir tolerantiškesnės visuomenės ugdymo. Praktinė seminaro dalis, apimanti videoįrašų nagrinėjimą, įv. tautų dainų dainavimą karaoke, kūno perkusijos panaudojimą Pasaulio kultūrų ritmams pažinti, pažintį su indišką ir kiniška solfedžiavimo sistemomis, leis geriau pasiruošti muzikos pamokoms, paįvairinti klasės repertuarą, praturtinti pamokas aktyvaus muzikavimo elementais

  Programos tikslas – susipažinti su Pasaulio muzikinių kultūrų įvairove, atskleisti šios muzikos panaudojimo muzikos pamokose metodines galimybes; nagrinėti neeuropinių kultūrų muzikos žanrų muzikines savybes, aptarti jų socialinę funkciją; tobulinti muzikinę ir bendrąsias kompetencijas, muzikavimo ir praktinio darbo su mokiniais įgūdžius.

  REGISTRACIJA (iki sausio 21 d.)

  Seminaras „Daugiakultūriškumas muzikiniame ugdyme“
  Data: 2020 m. sausio 23 d., ketvirtadienis
  Laikas: 14.30–18.15 val. (6 akad. val.)
  Vieta: LMTA II (Kongresų) rūmai Vilniaus g. 6-2 / Tilto g. 16, Vilnius
  Kaina: 23.00 Eur (6 akad. val.)
  Tikslinė grupė: Dalykų mokytojai (muzikos mokytojai); pradinio ugdymo mokytojai; priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo institucijų pedagogai.

  Seminaro dalyviams bus išduodami akredituoto LMTA Karjeros ir kompetencijų centro KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PAŽYMĖJIMAI (akreditavimo pažymėjimas Nr. KT3-2).

  Programos uždaviniai: atskleisti Pasaulio kultūrų muzikos žanrinę ir funkcinę įvairovę; aptarti įvairių žemynų ir regionų (Tolimųjų ir Artimųjų rytų, Afrikos, Australijos ir Okeanijos, Lotynų Amerikos ir Karibų) būdingas muzikos savybes: melodiką ir ritmiką, žanrus, socialinę  funkciją; supažindinti su universalia Hornbostelio-Sachso Pasaulio muzikos instrumentų klasifikavimo sistema (aerofonai, chordofonai, idiofonai ir membranofonai) ir jos principais (garsą skleidžianti medžiaga ir garso išgavimo būdai); akcentuoti ugdomuosiuos vertybinius Pasaulio kultūrų muzikos aspektus: tradicijų įvairovę, ryšį su supančia aplinka, pasaulėžiūra, religija, muzikinių kultūrų panašumus ir skirtumus; aptarti pasaulio muzikos sklaidos ypatumus nūdienos muzikinėje kultūroje: world music žanro atsiradimas, tradicinės muzikos ir džiazo, roko, elektroninės muzikos sintezė; diskutuoti apie pasaulio muzikos aktualumą nūdienos kultūroje; tobulinti praktinio muzikavimo įgūdžius (Pasaulio tautų dainos įvairiomis kalbomis, pasaulio ritmų pažinimas per ritmavimo ir kūno perkusijos pratybas, karaokės dainavimas).

  Turinys:

  Teorinė dalis (2 val.):pasaulio kultūriniai regionai ir jų muzikinės kalbos bruožai. Melodinio, modalinio, ritminio ir tembrinio tipo muzikinės kultūros; muzikos paskirtis ir funkcija. Archajinė muzika. Pasaulio religijos ir muzika. Liaudies ir klasikinė muzika. Muzikinis teatras pasaulio kultūrose; pasaulio muzikos instrumentai ir jų klasifikavimo principai pagal C. Sachso-E. Von Hornbostelio sistemą: aerofonai, chordofonai; didžiosios Rytų klasikinės muzikos tradicijos: Kinijos muzika, Indijos muzika, persų arabų ir turkų klasikinė muzika. Kinų opera; pasaulio muzika ir nūdiena. Pasaulio muzikos ir džiazo, roko, elektroninės muzikos sintezė. World music samprata.

  Praktinė dalis (3 val.): pasaulio tautų dainos ir karaokė (dainuosime japonų, indų, turkų, Naujosios Zelandijos maorių, Afrikos ir kt. dainas); kūno perkusijos panaudojimas, studijuojant Pasaulio ritmus; indiškojo solfedžiavimo sistema sargam; pasaulio muzikos videoįrašų fragmentų peržiūra ir aptarimas.

  Diskusija (iki 1 val.) Apibendrinimas, atsakymai į klausimus.

  © LMTA KKC nuotr.

  Dr. Eirimas Velička – Lietuvos etnomuzikologas, muzikos pedagogas, muzikas. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytojas, Šeškinės pradinės mokyklos muzikos mokytojas metodininkas, Vilniaus kolegijos lektorius, įvairių muzikos vadovėlių autorius. Dirbdamas Lietuvos pedagoginiame institute, aktyviai prisidėjo rengiant pradinių klasių moksleivių muzikos pedagogikos programą, daug dėmesio skyrė pradinių klasių moksleivių muzikalumo tyrimui ir naujų būdų jam lavinti sklaidai. Tarptautinių konferencijų dalyvis, daugelio muzikos vadovėlių autorius, yra paskelbęs mokslinių straipsnių muzikos pedagogikos tema.
  2018 m. birželio 4 d. kompozitorių namuose vykusiose geriausių praėjusių metų muzikologijos darbų autorių apdovanojimo iškilmėse, Eirimas Velička buvo apdovanotas O. Narbutienės premija už inovatyvią ir atvirą pedagogiką bei autentiškumą ir metodikos dermę monografijoje „Lietuvių etninė muzika pradinio muzikinio ugdymo sistemoje“.

  Vaizdo medžiaga

   

  BENDRAUKIME:
  LMTA Karjeros ir kompetencijų centras
  Tel. nr. +370 686 72012; (8 5) 26 111 42
  kkcrenginiai@lmta.lt
  www.kkc.lmta.lt
  Draugaukime Facebooke

  Sutinku, kad mano pateikiamus asmens duomenis AKK naudotų tiesioginės rinkodaros tikslais (siunčiant naujienlaiškius, reklamą ir kitus informacinius pranešimus) ir patvirtinu, kad susipažinau su Privatumo politika.