×

Turite klausimų?

×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos

Kompetencijų vertinimas ir pripažinimas

LMTA šiuo metu įdiegta anksčiau įgytų kompetencijų pripažinimo tvarka. Anksčiau įgytos kompetencijos – tai tokios kompetencijos, kurios buvo įgytos neformaliu būdu – tiesioginiame darbe, savanoriškoje veikloje, neformalaus mokymo(si) kursuose, stažuotėse ir kt.

Pasiekimų vertinimą ir kompetencijų pripažinimą organizuoja Karjeros ir kompetencijų centras visiems meno srities specialistams, siekiantiems formalaus kvalifikacijos pripažinimo. Pasiekimų ir turimų profesinių bei asmeninių kompetencijų vertinimas organizuojamas naujausiomis metodologinėmis ir IT priemonėmis. Įvertinus kompetencijas kiekvienam specialistui suteikiamos profesionalios konsultacijos: identifikuojančios profesinių ir asmeninių kompetencijų pakankamumą ir (esant poreikiui) nukreipiančios į atitinkamas aukštojo mokslo arba kvalifikacijos tobulinimo (kursus ir kt. mokymus) programas.

Kas gali kreiptis dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūros?

1. suaugusieji, jau įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą, bet dirbantys ne pagal suteiktą kvalifikaciją ne mažiau kaip 3-5 metus;

2. suaugusieji, neturintys aukštojo universitetinio išsilavinimo toje srityje, kurioje dirba ne mažiau kaip 3-5 metus;

3. suaugusieji dėl įvairių priežasčių „iškritę“ iš universitetinių studijų ir siekiantys jas baigti;

4. suaugusieji, šiuo metu nedirbantys ir registruoti bei neregistruoti teritorinėse darbo biržose;

5. Akademijos studentai ir/ar klausytojai, atitinkantys aukščiau išvardintus 1 ar 2 punktus.

Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje gali būti vertinami mokymos(si) pasiekimai, kurie buvo įgyti:

1. apmokamame darbe;

2. neapmokamame ar savanoriškame darbe;

3. mokantis savarankiškai;

4. užsienyje (stažuotės, kursai ir kt.);

5. laisvalaikio metu.

Kandidatams keliami šie reikalavimai:

1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 3-5 metų darbo patirtį srityje, iš kurios bus siekiama studijų kreditų pripažinimo;

3. pateikti neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų įrodymus, liudijančius apie pasiekimų atitikimą studijų dalyko (-ų) studijų rezultatams.

Įmokų dydžiai už neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūrą (šiuo metu ši informacija atnaujinama).

Pageidaujantiems registruotis kviečiame užpildyti registracijos formą (šiuo metu atnaujinama) ir siųsti adresu kkc@lmta.lt.

Kilus klausimams, prašome kreiptis į Centro darbuotojus tel.: (8-5) 261 11 42 arba (8) 614 95 428.

Užsiregistravusiems kandidatams atsiųsime prašymo dalyvauti neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūroje formas bei informuosime apie tolesnę procedūros eigą.

Sutinku, kad mano pateikiamus asmens duomenis AKK naudotų tiesioginės rinkodaros tikslais (siunčiant naujienlaiškius, reklamą ir kitus informacinius pranešimus) ir patvirtinu, kad susipažinau su Privatumo politika.