×

Turite klausimų?

×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos

Pedagogų kompetencijų ugdymas

Lietuvoje veikiantis platus švietimo centrų tinklas sudaro puikias sąlygas vartotojams rinktis mokymo paslaugų tiekėją. Nors Švietimo centrų bendras tikslas – prisidėti prie Lietuvos pedagogų kompetencijos tobulinimo ir švietimo sistemos plėtros, visi jie skiriasi veiklos metodais bei galimybėmis.

LMTA Karjeros ir kompetencijų centras daugiau kaip 10 metų specializuojasi ir rengia kvalifikacijos renginius neformaliojo, formalųjį papildančio ir formaliojo švietimo įstaigų muzikos specialistams.

2011 m. gegužės 30 d. Centras LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-949 akredituotas maksimaliam laikotarpiui.

Šiuo metu mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimo renginių programų kokybę ir jų veiksmingumą vertina LMTA Neformaliojo švietimo komitetas (toliau – Komitetas). 2014  m. vasario 13 d. LMTA rektoriaus įsakymu Nr.13 VĮ buvo patvirtintas šio Komiteto darbo reglamentas. Komitetas yra kolegialus organas, kuris nagrinėja su neformaliojo švietimo veikla susijusius klausimus, pataria veiklos organizavimo klausimais, vertina ir teikia rektoriui tvirtinti/akredituoti neformaliojo švietimo programas, vidaus teisės aktus, reglamentuojančius neformaliojo švietimo veiklą LMTA.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų kūrimą Centras inicijuoja orientuodamasis į šiuolaikinėmis technologijomis pagrįstus mokymo(si) būdus. Kvalifikacijos tobulinimo programas rengia ir renginius veda aukštųjų mokyklų dėstytojai, mokytojai, komandos, užsienio lektoriai. Centras organizuodamas renginius bendradarbiauja su LMTA padaliniais, mokyklomis, asociacijomis. Tai užtikrina renginių įvairovę bei kokybę. Organizuojamų ir įgyvendinamų programų ir renginių efektyvumas yra tiriamas anketuojant renginių dalyvius arba neformaliai bendraujant su jais bei jų vadovais. Apklausų ir neformalių pokalbių duomenis Centras naudoja savo veiklai tobulinti. Organizuojami renginiai ir programos aktyviai įvairiais būdais reklamuojami interneto svetainėje, siunčiant kvietimus į mokyklas el. paštu.

Kviečiame pasirinkti Jūsų poreikius atitinkančią mokymų formą ir programą iš žemiau pateikto sąrašo:

• Kvalifikacijos tobulinimo renginiai

• Nuotoliniai kursai

• Kiti mokymai

Pedagogų kompetencijų ugdymą koordinuoja vyr. specialistė Salomėja Bečelytė-Jurgutienė

Sutinku, kad mano pateikiamus asmens duomenis AKK naudotų tiesioginės rinkodaros tikslais (siunčiant naujienlaiškius, reklamą ir kitus informacinius pranešimus) ir patvirtinu, kad susipažinau su Privatumo politika.