×

Turite klausimų?

×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos

Pedagogų kompetencijų ugdymas

Lietuvoje veikiantis platus švietimo centrų tinklas sudaro puikias sąlygas vartotojams rinktis mokymo paslaugų tiekėją. Nors švietimo centrų bendras tikslas yra prisidėti prie Lietuvos pedagogų kompetencijų tobulinimo ir švietimo sistemos plėtros, visi jie skiriasi veiklos metodais bei galimybėmis. LMTA Karjeros ir kompetencijų centras daugiau kaip 10 metų specializuojasi ir rengia kvalifikacijos tobulinimo renginius neformaliojo, formalųjį papildančio ir formaliojo švietimo įstaigų muzikos specialistams ir kitiems pedagogams.

Centras akredituotas LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu, veiklos vertinimo ir akreditavimo pažyma Nr. KT3-2.

Karjeros ir kompetencijų centro vykdomą neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklą koordinuoja LMTA neformaliojo suaugusiųjų švietimo komitetas (toliau – Komitetas), kuris savo darbą organizuoja vadovaudamasis Akademijos rektoriaus įsakymu patvirtintu Neformaliojo švietimo komiteto darbo reglamentu. Komitetas yra kolegialus organas, kuris nagrinėja su neformaliojo švietimo veikla susijusius klausimus, pataria veiklos organizavimo klausimais, vertina ir teikia rektoriui tvirtinti/ akredituoti neformaliojo švietimo programas, vidaus teisės aktus, reglamentuojančius neformaliojo švietimo veiklą LMTA.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų kūrimą Centras inicijuoja orientuodamasis į šiuolaikinėmis technologijomis pagrįstus mokymo(si) būdus. Kvalifikacijos tobulinimo programas rengia ir renginius veda Akademijos bei kitų aukštųjų mokyklų dėstytojai, Lietuvos ugdymo įstaigų mokytojai, komandos, užsienio lektoriai. Centras organizuodamas renginius bendradarbiauja su kitais LMTA padaliniais, Lietuvos ugdymo įstaigomis, asociacijomis, fondais. Tai užtikrina renginių įvairovę bei kokybę. Organizuojamų ir įgyvendinamų programų ir renginių efektyvumas yra tiriamas apklausiant renginių dalyvius, neformaliai bendraujant su jais bei jų vadovais. Apklausų ir neformalių pokalbių duomenis Centras naudoja savo veiklai tobulinti. Organizuojami renginiai ir programos įvairiais būdais aktyviai reklamuojami Centro interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose, el. paštu siunčiant kvietimus pagal pasirinktą programos temą tikslinei auditorijai.

Kviečiame rinktis Jūsų poreikius atitinkančią mokymų formą ir programą:

Sutinku, kad mano pateikiamus asmens duomenis AKK naudotų tiesioginės rinkodaros tikslais (siunčiant naujienlaiškius, reklamą ir kitus informacinius pranešimus) ir patvirtinu, kad susipažinau su Privatumo politika.