×

Turite klausimų?

  ×

  Šriftas:

  Fonas:

  Iliustracijos

  Neformalusis švietimas

  Karjeros ir kompetencijų centras kviečia dalyvauti neformaliojo švietimo programose. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos skirtos profesinei kvalifikacijai tobulinti, papildomoms kompetencijoms įgyti bei bendriesiems gebėjimams ir erudicijai plėtoti. Šios programos sudaromos atsižvelgiant į dalyvių mokymosi tikslus, taip pat gali būti rengiamos pagal įmonės ar organizacijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius. Baigusiems neformaliojo suaugusiųjų švietimo programą išduodami akredituoto LMTA Karjeros ir kompetencijų centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

  Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų kūrimą Centras inicijuoja orientuodamasis į šiuolaikinėmis technologijomis pagrįstus mokymo(si) būdus, kurie apima:

  • mokyklų vadovų, pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, specialiųjų poreikių ugdymo(si) specialistų kvalifikacijos tobulinimą;
  • akademijos darbuotojų kompetencijų tobulinimą;
  • kitą neformalųjį suaugusiųjų švietimą (asmenų grupių ar juridinių asmenų, fizinių asmenų);
  • tęstinį mokymą(si).

  Centro organizuojama neformaliojo suaugusiųjų švietimo programa – „Suaugusiųjų vasaros akademija“. Tai individualios įvairių muzikos instrumentų bei dainavimo pamokos, vykstančios pagal individualų tvarkaraštį, skirtos įvairių specialybių bei pomėgių suaugusiems, norintiems pažinti natas, išmokti groti, kurti, dainuoti bei tobulinti jau turimus įgūdžius, siekiant muzikinio profesionalumo.

  Centras organizuoja neformaliojo suaugusiųjų švietimo programą „Menas ir sveikata“. Tai programa, kuri apima sveikatos pagrindų, meninės raiškos pagrindų bei menų terapijos patyrimo modulius. Programą sudaro keturios meninės specializacijos: drama, dailė, muzika bei šokis-judesys. Programoje dirba patyrę savo srities specialistai. Šis projektas skirtas kelti menų, sveikatos ir kitų sričių specialistų kvalifikaciją, ugdyti kompetenciją darbui meninėse bei socialinėse programose ir projektuose.

  Sutinku, kad mano pateikiamus asmens duomenis AKK naudotų tiesioginės rinkodaros tikslais (siunčiant naujienlaiškius, reklamą ir kitus informacinius pranešimus) ir patvirtinu, kad susipažinau su Privatumo politika.