×

Turite klausimų?

  ×

  Šriftas:

  Fonas:

  Iliustracijos

  Gerosios patirties sklaida

  Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Karjeros ir kompetencijų centras kviečia bendradarbiauti dalijantis gerąja patirtimi.

  Tikslas – sudaryti tinkamas sąlygas įvairių meno sričių specialistams, pedagogams bei kultūros įstaigų darbuotojams įgyti ir (ar) kelti kompetencijas, keičiantis gerąja profesine patirtimi.

  Centras organizuoja seminarus, konferencijas, meistriškumo kursus, nuolat bendradarbiauja su Akademijos katedrų koordinatoriais, vedėjais, dėstytojais, kurių dėka kviečiami užsienio šalių lektoriai meistriškumo kursams vesti. Centre gerąja patirtimi taip pat dalijasi įvairių sričių specialistai ir mokytojai praktikai.

   

  Organizuodamas gerosios patirties sklaidą, Centras vykdo šiuos uždavinius:

  • tiria veiklos kokybę ir Centro paslaugų gavėjų poreikius gerosios patirties sklaidos srityje;
  • plėtoja pedagogų ir kitų specialistų profesinį bendradarbiavimą;
  • aktyviai taiko įvairias gerosios patirties sklaidos formas, skatinant pedagogų iniciatyvas ir inovacijas;
  • kaupia edukacinės patirties banką bei sudaro sąlygas juo naudotis;
  • Centro ir kitų Akademijos padalinių, taip pat kitų įstaigų/organizacijų darbuotojus skatina aktyviai taikyti specializuotuose mokymuose arba savarankiškai įgytas žinias ir gebėjimus;
  • plėtoja Centro ir kitų Akademijos padalinių, taip pat kitų įstaigų/organizacijų darbuotojų kūrybinę raišką.

   

  Prof. dr. Jolita Vveinhardt: „Besimokančios organizacijos, tai tokios organizacijos, kuriose žmonės nuolat plečia savo kompetenciją, kad pasiektų trokštamų rezultatų“.

   

  Norite ir Jūs pasidalinti savo gerąja patirtimi?

  Susisiekite su mumis mob. tel. +370 626 47877  arba el. paštu kkc@lmta.lt

  Sutinku, kad mano pateikiamus asmens duomenis AKK naudotų tiesioginės rinkodaros tikslais (siunčiant naujienlaiškius, reklamą ir kitus informacinius pranešimus) ir patvirtinu, kad susipažinau su Privatumo politika.