×

Turite klausimų?

×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos

Gerosios patirties sklaida

Gerosios patirties sklaidos Centre organizavimo tikslas – sudaryti tinkamas sąlygas įvairių meno sričių specialistams, pedagogams, kultūros įstaigų darbuotojams įgyti ir/ar plėtoti kompetencijas, keičiantis gerąja profesine patirtimi.

 

Centras, organizuodamas gerosios patirties sklaidą, vykdo šiuos uždavinius:

• tiria veiklos kokybę ir Centro paslaugų gavėjų poreikius gerosios patirties sklaidos srityje,

• plėtoja pedagogų, kitų specialistų profesinį bendradarbiavimą,

• aktyviai taiko įvairias gerosios patirties sklaidos formas, skatinant pedagogų iniciatyvas bei inovacijas,

• kaupia edukacinės patirties banką ir sudaro sąlygas juo naudotis,

• skatina Centro ir kitų Akademijos padalinių, taip pat kitų įstaigų/ organizacijų darbuotojus specializuotose mokymuose arba savarankiškai įgytas žinias ir gebėjimus aktyviai taikyti savo praktinėje veikloje,

• skatina Centro ir kitų Akademijos padalinių, taip pat kitų įstaigų/ organizacijų darbuotojų kūrybinę raišką,

• pataria ir padeda švietimo, kultūros įstaigų vadovams, darbuotojams, kitiems Centro paslaugų gavėjams spręsti įvairius profesinės veiklos klausimus.

 

Vveinhardt: „Besimokančios organizacijos, tai tokios organizacijos,

kuriose žmonės nuolat plečia savo kompetenciją, kad pasiektų trokštamų rezultatų“

Sutinku, kad mano pateikiamus asmens duomenis AKK naudotų tiesioginės rinkodaros tikslais (siunčiant naujienlaiškius, reklamą ir kitus informacinius pranešimus) ir patvirtinu, kad susipažinau su Privatumo politika.