×

Turite klausimų?

×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos

Partnerystės tinklai

Pagal savo veiklos ir interesų sritis, Centras plačiai bendradarbiauja įvairiuose – formaliuose ir neformaliuose partnerystės tinkluose.

Pagrindiniai konsorciumai, kurių veikloje šiuo metu aktyviai dalyvaujama: 

LieDM konsorciumas jungia Lietuvos aukštojo mokslo institucijas kurios kooperuodamos savo lėšas ir pastangas palaiko ir plėtoja e.studijų ir nuotolinio mokymosi infrastruktūrą Lietuvoje. LieDM konsorciumo virtualių mokymosi aplinkų serveryje centralizuotai palaikomos Moodle aplinkos kuriomis gali naudotis ne tik konsorciumo partneriai, bet ir kitos švietimo institucijos bei mokymo įstaigos.

KVIS (karjera.lt) – tai  nacionalinė aukštųjų mokyklų informacinė sistema, kurios paskirtis padėti studentams ir absolventams (5 metai po studijų baigimo) savarankiškai valdyti asmeninę karjerą. Karjera.lt informacinę sistemą prižiūri ir palaiko Lietuvos aukštųjų mokyklų (KVIS) konsorciumas. 2014 m. gegužės 28 d. buvo pasirašyta konsorciumo sutartis dėl Karjeros valdymo informacinės sistemos (KVIS) veikimo užtikrinimo. Konsorciumo visuotinio susirinkimo pavedimų vykdymą organizuoja valdyba. Konsorciumo veiklų įgyvendinimu rūpinasi administruojanti institucija. Administruojančios institucijos funkcijas 2014-2020 m. vykdo Vilniaus universitetas.

Nacionalinė distancinio mokymo asociacija (NDMA) įkurta 1999 m. Asociacijos veiklos tikslas – vienyti juridinius ir fizinius asmenis distancinio mokymo vystymui Lietuvoje, dalyvauti formuojant distancinio mokymo politiką šalyje.

Dalyvavimas partnerystės tinkluose leidžia Centrui perimti pažangią patirtį bei skleisti savo idėjas ir supažindinti partnerius su Centro veikla ir pasiekimais, prisidėti prie teigiamo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos įvaizdžio formavimo.

 

Sutinku, kad mano pateikiamus asmens duomenis AKK naudotų tiesioginės rinkodaros tikslais (siunčiant naujienlaiškius, reklamą ir kitus informacinius pranešimus) ir patvirtinu, kad susipažinau su Privatumo politika.