×

Turite klausimų?

  ×

  Šriftas:

  Fonas:

  Iliustracijos

  Mokymasis visą gyvenimą

  Mokymasis visą gyvenimą – tai švietimo ir mokymosi veikla, bet kuriame amžiaus tarpsnyje, leidžianti tobulinti asmeninės, pilietinės, socialinės ir profesinės srities kompetencijas.

  Mokymasis visą gyvenimą padeda žmonėms įsidarbinti, didina pasitikėjimą savimi, suteikia galimybę daugiau uždirbti, išsaugoti psichinę ir fizinę sveikatą, skatina veiklumą, savarankiškumą, socialinį kompetentingumą, pilietinį aktyvumą, bendruomeniškumą.

  Lietuvos muzikos ir teatro akademija siūlo šias mokymo(si) ir profesinio tobulinimo galimybes:

  • Gerosios patirties sklaida ir metodiniai seminarai pedagogams. Organizuojami mokymai (6 akad. val. arba 18 akad. val.), kurių metu pedagogai dalijasi gerąja patirtimi, pristato naujus ugdymo metodus ir būdus, leidžiančius naujai spręsti problemas, sudominti mokinius.
  • Mokymo(si) programos. Centras siūlo įvairias neformaliųjų studijų galimybes, skirtas kvalifikacijai kelti ar keisti, remiantis šiuolaikiniu ugdymo/ mokymo turiniu.
  • Dalinės studijos. Dalinės studijos yra asmenų mokymasis pagal studijų programos dalį, suteikiančią žinių bei gebėjimų, kurie įvertinami ir patvirtinami pažymėjimu. Dalinių studijų rezultatai įskaitomi vadovaujantis Studijų rezultatų įskaitymo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje tvarka. Dalines studijas pasirinkę asmenys turi galimybę pasirinkti laipsnį suteikiančių ir laipsnio nesuteikiančių LMTA studijų programų dalykus (modulius) kaip laisvasis klausytojas.
  • Papildomosios studijos. Dalinės studijos, skirtos suteikti žinias bei ugdyti gebėjimus, papildančius jau įgytą išsilavinimą, kuris yra nepakankamas pageidaujamos krypties aukštesnės pakopos studijoms. Papildomų studijų programa sudaroma taip, kad asmuo įgytų žinias bei gebėjimus, reikalingus pageidaujamos krypties aukštesnės pakopos studijoms.
  • Mokymai ir užsiėmimai moksleiviams. Mokymai ir praktiniai užsiėmimai jaunimui, atviros paskaitos ir kiti renginiai bei konsultacijos 10-12 klasių moksleiviams, planuojantiems studijuoti LMTA.
  • LMTA Muzikos mokykla-studija „MUMO“. Akademijoje nuo 1976 m. veikianti septynmetė muzikos mokykla, kurioje dirbama pagal muzikos mokyklų programas. Muzikos mokykla – studija organizuoja vaikų ir suaugusiųjų muzikos mokymą – fortepijono, vargonų, dainavimo, džiazo, kanklių ir smuiko specialybių kursus.

   

   

  Sutinku, kad mano pateikiamus asmens duomenis AKK naudotų tiesioginės rinkodaros tikslais (siunčiant naujienlaiškius, reklamą ir kitus informacinius pranešimus) ir patvirtinu, kad susipažinau su Privatumo politika.