×

Turite klausimų?

  ×

  Šriftas:

  Fonas:

  Iliustracijos

  Paslaugos

  LMTA Karjeros ir kompetencijų centras aktyviai prisideda prie Lietuvos pedagogų kompetencijų ugdymo ir švietimo sistemos plėtros. Centras daugiau kaip 10 metų specializuojasi ir rengia kvalifikacijos tobulinimo renginius muzikos mokyklų bei bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams, kolegijų dėstytojams, neformaliojo švietimo įstaigų pedagogams, ikimokyklinio ugdymo ir kitiems pedagogams, Akademijos dėstytojams, studentams ir absolventams.

  Nuo 2014 m. Centras vykdo neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų pasiekimų įvertinimą bei kompetencijų pripažinimą pagal LMTA Senato patvirtintą Neformaliuoju ar savaiminio mokymosi būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo studijų rezultatais tvarkos aprašą. Pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procesą Centras organizuoja ir vykdo visiems meno srities specialistams, siekiantiems formalaus kvalifikacijos pripažinimo. Šios procedūros tikslas yra sudaryti sąlygas asmenims kreiptis į Lietuvos aukštojo mokslo institucijas dėl neformaliojo mokymosi pasiekimų įvertinimo ir kompetencijų, kurios buvo įgytos neformaliu būdu – tiesioginiame darbe, savanoriškoje veikloje, neformalaus mokymo(si) kursuose, stažuotėse ir kt., pripažinimo.

  Bendradarbiaujant su kitais LMTA padaliniais Centras prisideda prie vaikų ir jaunimo edukacijos.

  Nuo 2015 metų Centras administruoja LMTA organizuojamus Parengiamuosius muzikologijos brandos egzamino kursus vyresniųjų klasių moksleiviams, norintiems geriau pasiruošti stojamiesiems egzaminams į Akademiją.

  Nuo 2019 m. kovo mėn. Centras atstovauja LMTA Kultūros paso projekte, skirtame Lietuvos mokyklų moksleiviams.

  Centras siūlo mokymo programas organizacijoms bei asmenų grupėms. Profesinio tobulėjimo mokymai svarbūs visiems, norintiems giliau pažinti save, įgyti tvirtesnio pasitikėjimo bei geresnių pasiekimų versle, darbe ir gyvenime. Tokie mokymai kelia motyvaciją, jų metu gauta patirtis išlieka ilgiau, atgaivinamos jau turimos žinios ar įgūdžiai, atpalaiduojamas sukauptas potencialas ir energija. Mokymai su kompetentingais Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytojais, pasitelkiant kūrybiškas ir įdomias Teatro ir Muzikos užduotis, suteikia puikią galimybę darbuotojams per trumpą laiką pakeisti vidinę įmonės kultūrą, susipažinti su scenos kalba, improvizacija, sceniniu judesiu, vaidyba, kūrybinėmis technologijomis, muzikos terapija.

  Centras vykdo neformalaus suaugusiųjų švietimo veiklą, kvalifikacijos tobulinimo programas inicijuoja orientuodamasis į šiuolaikinėmis technologijomis pagrįstus mokymo(si) būdus, bendradarbiauja su kitais LMTA padaliniais, Akademijos bei kitų aukštųjų mokyklų dėstytojais, Lietuvos ugdymo įstaigomis, užsienio lektoriais, asociacijomis, fondais. Centras kviečia dalyvauti neformaliojo švietimo programose, skirtose profesinei kvalifikacijai tobulinti, papildomoms kompetencijoms įgyti bei bendriesiems gebėjimams ir erudicijai plėtoti. Programos sudaromos atsižvelgiant į dalyvių mokymosi tikslus, gali būti rengiamos pagal įmonės ar organizacijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius.

  Sutinku, kad mano pateikiamus asmens duomenis AKK naudotų tiesioginės rinkodaros tikslais (siunčiant naujienlaiškius, reklamą ir kitus informacinius pranešimus) ir patvirtinu, kad susipažinau su Privatumo politika.