×

Turite klausimų?

×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos

Bendradarbiavimas

Šiuolaikinėje visuomenėje žinios tampa vis didesne vertybe ir asmens saviraiškos sąlyga. Tai tapo ypač ryšku pastaraisiais dešimtmečiais, vykstant esminiams organizacijų vadybos pokyčiams, kai akcentuojama kokybės vadyba, organizacinė elgsena ir kultūra, darbo efektyvumas ir konkurencija. Todėl kompetentingų specialistų turėjimas ir naujų auginimas leidžia kiekvienai organizacijai tobulėti, išsiskirti iš kitų konkurencingą veiklą siūlančių organizacijų/įstaigų, tapti labiau autonomiška ir savarankiška.

Tikimės, kad šios vertybės Jūsų vadovaujamai organizacijai yra svarbios, todėl siūlome Jums bendradarbiauti.

Keletas svarbių faktų iš mūsų Centro veiklos:

• 2015 m. daugiau nei 1200 pedagogų iš visos Lietuvos tobulino savo kompetencijas mūsų seminaruose ir mokymuose.

• Per metus suorganizuojame daugiau kaip 50 kvalifikacijos tobulinimo seminarų, seminarų-praktikumų pedagogams.

• Mūsų lektoriai (ekspertai) kasmet praleidžia apie 600 valandų dirbdami su pedagogais, todėl nuolat galime atliepti atsinaujinančius kvalifikacijos tobulinimo srities poreikius.

• Kiekvieno mūsų lektoriaus patirtis – vidutiniškai daugiau kaip 10 metų, dirbant pedagoginį ir andragoginį darbą.

• Bendras mūsų mokymų vertinimas – labai gerai ir gerai („labai gerai, gerai, patenkinamai, blogai“ vertinimo skalėje)

• Daugiau kaip 40 % pedagogų pakartotinai renkasi mūsų paslaugas.

Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais plėtotė – viena iš Karjeros ir kompetencijų centro ilgalaikių strateginių ir prioritetinių krypčių.

Tikimės, kad mūsų pasiūlymas bendradarbiauti Jums bus vertingas ir įdomus.

Bendraukime!

Sutinku, kad mano pateikiamus asmens duomenis AKK naudotų tiesioginės rinkodaros tikslais (siunčiant naujienlaiškius, reklamą ir kitus informacinius pranešimus) ir patvirtinu, kad susipažinau su Privatumo politika.