×

Turite klausimų?

  ×

  Šriftas:

  Fonas:

  Iliustracijos

  Tęstinės programos

  Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programa

  „MENAS IR SVEIKATA: Įvadas į menų terapijos magistro studijas“

   

  Per pastaruosius du dešimtmečius atliekama vis daugiau meno poveikio sveikatai ir gerovei tyrimų. Europos regione atliktų daugiau nei 3000 tyrimų rezultatai rodo, kad menai vaidina svarbų vaidmenį žmogaus sveikatos profilaktikai, stiprinimui ir ligų valdymui bei gydymui. 2019 m. Pasaulio sveikatos organizacijos pateiktoje ataskaitoje rekomenduojama skatinti menų įtraukimą individualiu, vietos ir nacionaliniu lygmenimis bei remti tarpsektorinį bendradarbiavimą.

  Lietuvos Sveikatos apsaugos ministro įsakymuose rekomenduojama įtraukti menų terapeutus darbui vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos ir psichikos sveikatos komandose. Didėjant menų terapijos paslaugų paklausai Lietuvoje, reikalingi profesionalūs specialistai.

  Nuo 2015 m. pradėta vykdyti jungtinė VU-LMTA Muzikos terapijos magistro programa, kuri nuo 2019 m. išplėsta į Menų terapijos magistro programą su trimis specializacijomis: muzikos terapijos, šokio-judesio terapijos bei dramos terapijos. Nuo 2021 m. prijungtos ir dailės terapijos studijos.

  Programos tikslas – parengti sveikatos mokslų magistrą, profesionaliai taikantį meno terapiją asmens sveikatos ir gerovės srityje, gebantį įgyvendinti meno terapijos programas įvairioms klientų grupėms – sveikatos priežiūros, socialinėse ir specialiojo ugdymo įstaigose, skirtingose sociokultūrinėse aplinkose, savarankiškai spręsti profesines problemas nuolatinės kaitos kontekste ir atsakyti už savo veiklos rezultatus, vykdyti mokslinę tiriamąją veiklą – plėtoti naujas idėjas ir dalyvauti tarpdisciplininiuose tyrimuose, tobulinti ir kurti naujus meno terapijos metodus.

  Numatomi studijų rezultatai – asmuo, baigęs Meno terapijos programą, turi pagrindinių meninės raiškos, meno srities stilistikos, žanrų, formų ir būdų, pažangių technologijų pritaikymo meno terapijos praktikoje įgūdžius. Taip pat geba:

  • bendradarbiauti tarpdisciplininėje komandoje ir bendradarbiauti su klientu konsultuojant meno terapijos procese;
  • planuoti, organizuoti ir įgyvendinti meno terapijos programas/projektus;
  • nustatyti meno terapijos poreikį ir vertinti sveikatos būklės pokyčius meno terapijos procese;
  • atlikti mokslinius tyrimus meno terapijos srityje, laikantis etinių ir teisinių principų.

   

  Stojantiesiems į Menų terapijos programą rekomenduojamos neformalaus ugdymo įvadinės kurso studijos:

  1. Menų krypties, menotyros arba menų pedagogikos specialistams rekomenduojama išklausyti 6 kreditų Sveikatos pagrindų studijų modulį („Žmogaus kūnas ir sveikata; „Žmogaus raida ir raidos sutrikimai“) ir 3 kreditų Menų terapijos patyrimo ir refleksijos modulį.
  2. Sveikatos priežiūros specialistams ir psichologams rekomenduojama išklausyti 6 kreditų Meninės raiškos pagrindų modulį („Meno istorijos ir teorijos pagrindai“; „Meninės kūrybos ir atlikimo pagrindai“) ir 3 kreditų Menų terapijos patyrimo bei refleksijos modulį.
  3. Kitiems specialistams (socialiniams darbuotojams, socialiniams pedagogams, specialiesiems pedagogams, ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams) rekomenduojama išklausyti 6 kreditų Sveikatos pagrindų studijų modulį („Žmogaus kūnas ir sveikata; „Žmogaus raida ir raidos sutrikimai“), 6 kreditų Meninės raiškos pagrindų modulį („Meno istorijos ir teorijos pagrindai“; „Meno atlikimo pagrindai“) ir 3 kreditų Menų terapijos patyrimo bei refleksijos modulį.

   

  LMTA Karjeros ir kompetencijų centras, bendradarbiaudamas kartu su Lietuvos šokio-judesio tearapijos asociacija bei Lietuvos muzikos tearapijos asociacija, sudaro galimybes išklausyti išlyginamuosius modulius programoje „Menas ir sveikata“.  Programa „Menas ir sveikata: Įvadas į menų terapijos studijas“ vykdoma kaip:

  a) rekomenduojama išlyginamųjų modulių programa stojantiems į Menų terapijos programą;

  b) kvalifikacijos tobulinimas, įgyjant papildomų žinių ir gebėjimų, taikant menų terapijos elementus savo profesijoje.

   

  Dalyviams, baigusiems programą, išduodami akredituoto LMTA Karjeros ir kompetencijų centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai ir akademinė pažyma, kurioje nurodomi išklausyti studijų moduliai ir mokymosi rezultatai, vertinami 10 balų skalėje.

   

  Programos vadovė
  Doc. dr. Vilmantė Aleksienė | vilmante.aleksiene@lmta.lt

  Norite sužinoti daugiau apie programą?
  Rašykite el. paštu: kkcrenginiai@lmta.lt

   

   

  Sutinku, kad mano pateikiamus asmens duomenis AKK naudotų tiesioginės rinkodaros tikslais (siunčiant naujienlaiškius, reklamą ir kitus informacinius pranešimus) ir patvirtinu, kad susipažinau su Privatumo politika.