×

Turite klausimų?

  ×

  Šriftas:

  Fonas:

  Iliustracijos

  Studentų ir absolventų karjeros ugdymas

  Centras organizuoja, inicijuoja ir administruoja studentų ir absolventų karjeros ugdymo renginius, užtikrina galimybę studentams prisijungti prie karjeros ugdymo programos www.karjera.lt, suteikia galimybę nemokamai naudoti karjeros ugdymo leidinius tiek lietuvių, tiek anglų kalbomis:

  SKAITMENINIAI LEIDINIAI:

  1. Neringa Stroputė ir Modesta Kairytė. Socialinio verslo gidas.  Parengta pagal Ūkio ministerijos informaciją. 2016.
  2. An­drius Va­lic­ka­s, Gin­ta­ra­s Cho­men­ta­uska­s, Edita­ Dereš­kevičiū­tė, Iren­a­ Žuka­uska­itė, Lija­n­a­ Na­vic­kien­ė. Asmeninės kar­jer­os valdymas studentui. Vilniaus universitetas. 2015.
  3. Ar­tū­r­as Del­tu­va, Pau­l­iu­s God­vad­as. As­me­ni­nės­ kar­je­r­os­ val­dy­mo pati­r­ti­nės­ s­tu­di­jos­ vadovas studentui. Vilniaus universitetas. 2015.
  4. An­drius Va­lic­kas, Gin­ta­ras Cho­men­taus­kas, Edi­ta De­reš­ke­vi­čiū­tė. Kar­je­ros užrašai. Vilniaus universitetas. 2015.
  5. Švietimo mainų paramos fondas. Darbo paieškos vadovas. UAB „Lodvila“.2012.
  6. Algimantas Smailys. Jūs darbdavio akimis. Kauno darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnyba. 2012.
  7. Švietimo mainų paramos fondas bendradarbiaudamas su Eurodesk, Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, Eures. Susipažink, įvertink, važiuok gidas studentams, savanoriams, praktikantams, darbuotojams. Švietimo mainų paramos fondas. 2010.
  8. Andrius Valickas, Vikinta Rosinaitė, Neringa Antanaitytė, Žygimantas Grakauskas. Karjeros planavimo vadovas studentui. Vilniaus universiteto leidykla. 2008.
  9. Aida Akudovičiūtė, Jurga Bučaitė, Žygimantas Grakauskas, Gintarė Žibėnienė. Mokymosi ir karjeros galimybių pažinimo vadovas studentui. Vilniaus universiteto leidykla. 2007.
  10. Žygimantas Grakauskas, Andrius Valickas, Vikinta Rosinaitė, Neringa Antanaitytė, Dalia Kiesaitė. Savęs pažinimo vadovas studentui. Vilniaus universiteto leidykla. 2007.

  LEIDINIAI LMTA KKC BIBLIOTEKOJE:

  1. Dr. John N. Kalaras. Career success workbook. Made in the USA. 2015.
  2. Artūras Deltuva, Paulius Godvadas. Asmeninės karjeros valdymo patirtinės studijos vadovas dėstytojui. VšĮ „Kitokie projektai“. 2014.
  3. Andrius Valickas, Gintaras Chomentauskas, Edita Dereškevičiūtė, Irena Žukauskaitė, Lijana Navickaitė. Asmeninės karjeros valdymo pagrindai. Žmogaus studijų centras. 2012.
  4. Andrius Valickas, Gintaras Chomentauskas, Edita Dereškevičiūtė, Irena Žukauskaitė, Lijana Navickaitė. Karjeros valdymo vadovas studentui. Žmogaus studijų centras. 2012.
  5. Edited by Paul J. Hartung and Linda M. Subich. Developing Self in work and Career. Concepts, Cases, and Contexts. American Psychological Association, Washington, DC. 2011.
  6. Diane Crompton and Ellen Sautter. Find a Job Through Social Networking. Second Edition. Jist work. America’s Career Publisher. 2011.
  7. Pam Lassiter. The new job security . The 5 best strategies for taking control of your career. Ten speed press, Berkeley. 2010.
  8. Kenneth F. Hughey, Dorothy Burton Nelson, Joanne K. Damminger, Betsy McCalla-Wriggins, and Associates. Foreword by Charlie Nutt. The Handbook of Career Advising. National Academic Advising Association (NACADA). Jossey-Bass A Wiley Imprint. 2009.
  9. By James P. Sampson, Jr., Ph. D. Designing and Implementing Career Programs: A Handbook for Effective Practice. National Career Development Association Monograph Series. 2008.
  10. Žygimantas Gakauskas, Andrius Valickas, Vikinta Rosinaitė, Neringa Antanaitytė, Dalia Kiesaitė. Savęs pažinimo vadovas. Vilniaus universiteto leidykla. 2006.
  11. Aida Akudovičiūtė, Jurga Bučaitė, Žygimantas Grakauskas, Gintarė Žibėnaitė. Mokymosi ir karjeros galimybių pažinimo vadovas studentui. Vilniaus universiteto leidykla. 2005.
  12. Carol A. Poore. Building Your Career Portfolio. Delmar. Cengage Learning. 2001.

  Sutinku, kad mano pateikiamus asmens duomenis AKK naudotų tiesioginės rinkodaros tikslais (siunčiant naujienlaiškius, reklamą ir kitus informacinius pranešimus) ir patvirtinu, kad susipažinau su Privatumo politika.