×

Turite klausimų?

×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos

Vizija, Misija, Vertybės

Centro vizija

Išplėtota mokymosi visą gyvenimą ir kvalifikacijos tobulinimo paslaugų sistema, orientuota į vartotojų poreikius ir prieinama visoms gyventojų grupėms pagal jų galimybes. Išplėtota informacinių technologijų infrastruktūra, atitinkanti žinių ir kūrybingos visuomenės raidos tikslus ir uždavinius.

 

Centro misija

Kurti, plėtoti ir tobulinti LMTA mokymo(si) visą gyvenimą – karjeros ugdymo, neformaliojo suaugusiųjų švietimo – sistemą. Kurti ir tobulinti e. mokymo(si) galimybes bei inovatyvias sąlygas studijų ir mokymosi visą gyvenimą plėtrai. Administruoti ir tobulinti Akademijos studentų ir absolventų karjeros valdymo sistemą.

 

Centro vertybės

  • Kūrybiškumas
  • Profesionalumas
  • Atsakingumas
  • Tvarumas ir atvirumas

 

Tobulėjimas įkvepia kūrybai ir naujiems darbams!

Siekiame, kad mūsų organizuojami seminarai, teikiami mokymai ir kitos paslaugos atlieptų žinių visuomenės šiuolaikinius poreikius. Esame atviri bendradarbiavimui, palaikome kūrybines iniciatyvas, skatiname naujų idėjų įgyvendinimą.

Bendraukime, tobulėkime ir kurkime kartu!

 

Sutinku, kad mano pateikiamus asmens duomenis AKK naudotų tiesioginės rinkodaros tikslais (siunčiant naujienlaiškius, reklamą ir kitus informacinius pranešimus) ir patvirtinu, kad susipažinau su Privatumo politika.