×

Turite klausimų?

  ×

  Šriftas:

  Fonas:

  Iliustracijos

  Tarptautinis bendradarbiavimas

  Karjeros ir kompetencijų centras kartu su kitais LMTA padaliniais ir katedromis aktyviai bendradarbiauja plėtojant tarptautinius projektus, organizuojant meistriškumo kursus, užmezgant bendradarbiavimo ryšius, formuojant teigiamą LMTA įvaizdį. Pagrindiniai Tarptautinio bendradarbiavimo tikslai – įgyti žinių, dalintis gerąja patirtimi, keistis inovatyviais mokymo(si) metodais, tobulinti ir kelti darbuotojų kvalifikaciją, studentų meninį lygį. Kiekvienais metais nuosekliai auga Akademijoje organizuojamų meistriškumo kursų skaičius. Tokie kursai sulaukia didelio studentų ir žiūrovų dėmesio, o kviestiniai pedagogai dažni svečiai Akademijoje. Meistriškumo kursų tikslas – paruošti jaunąjį atlikėją ir kūrėją darbui studijoje ir teatre, padėti atrasti save vaidmenyje, prisijaukinti sceną, išmokti nebijoti bendrauti scenoje su kitais veikėjais.

   

  Centras ir LMTA Tarptautinių ryšių skyrius, kartu su Karališkąja Danijos muzikos akademija 2015 m. pradėjo kurti tarptautinę nuotolinio mokymo platformą, apimančią Skandinavijos ir Baltijos šalis. 2016 m. kovo 9 – 11 dienomis buvo organizuota tarptautinė konferencija „Development of classical music education: mapping the situation and exploring opportunities for innovative teaching and learning“, kurioje buvo aptartos naujai sukurtos platformos taikymo galimybės nuotolinio mokymo(si) procese. Konferencijoje dalyvavo atstovai iš 15-os Danijos, Norvegijos, Suomijos, Islandijos, Švedijos, Estijos ir Lietuvos aukštųjų muzikos mokyklų. 2016 m. spalio mėnesį konferencijos projekto lėšomis LMTA buvo sukurta ir diskusijų forumo formatu pristatyta tarptautiniam bendradarbiavimui skatinti skirta platforma – NORDPLUS Innovative Music Education Forum. Ši platforma prisideda prie nuotolinio mokymo(si) plėtros ir technologinių inovacijų prieinamumo skatinimo, prie kūrybiškos lyderystės menininkams inicijavimo ir LMTA tarptautiškumo didinimo. Minėtos platformos atsiradimas paskatino organizuoti atvirus masinio nuotolinio mokymo kursus (MOOC) visuomenei muzikos technologijų, kūrybiškumo ir vadybos srityse.

  Sutinku, kad mano pateikiamus asmens duomenis AKK naudotų tiesioginės rinkodaros tikslais (siunčiant naujienlaiškius, reklamą ir kitus informacinius pranešimus) ir patvirtinu, kad susipažinau su Privatumo politika.