×

Turite klausimų?

×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos

Programa Menas ir sveikata‘2023

Renginio data: 2023-02-06
Laikas: nurodyta preliminariame tvarkaraštyje
Vieta: LMTA, nuotolinių mokymų platforma „Zoom“

Neformalus švietimas

Registracija baigta

Publikavimo data: 2022-11-17
Peržiūrų skaičius: 4967

Pristatome tradiciniu tapusius neformaliojo suaugusiųjų švietimo parengiamuosius kursus „Menas ir sveikata‘2023“. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programa skirta muzikos, šokio, dramos, dailės ir sveikatos priežiūros bei kitų santykio profesijų (psichologijos, socialinio darbo, socialinės pedagogikos, specialiojo ugdymo, ikimokyklinio ir pradinio ugdymo) specialistams, dirbantiems bei ketinantiems dirbti sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų, specialiojo ugdymo įstaigose su įvairaus amžiaus fizinės, psichinės ar socialinės sveikatos problemų turinčiais asmenimis.

Per pastaruosius du dešimtmečius atliekama vis daugiau menų poveikio sveikatai ir gerovei tyrimų. Europos regiono daugiau nei 3000 tyrimų rezultatai rodo, kad menai vaidina svarbų vaidmenį profilaktikai, sveikatos stiprinimui ir ligų valdymui bei gydymui. 2019 m. Pasaulio sveikatos organizacijos ataskaitoje (WHO Health Evidence Network synthesis report 67. What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review) rekomenduojama skatinti menų įtraukimą individualiu, vietos ir nacionaliniu lygmenimis bei remti tarpsektorinį bendradarbiavimą.

„Menas ir sveikata“ – tai nuo 2015 m. LMTA KKC vykdomi parengiamieji kursai stojantiems į VU – LMTA Menų terapijos magistro programą bei visiems besidomintiems meno poveikiu sveikatai.

 

LMTA Karjeros ir kompetencijų centras sudaro galimybes išklausyti išlyginamuosius modulius programoje „Menas ir sveikata“. Programa „Menas ir sveikata: Įvadas į menų terapijos studijas“ suteikia galimybes:

a) norintiems tobulinti savo kvalifikaciją ir integruoti meno sveikatai idėjas savo profesijos ribose;

b) išklausyti išlyginamųjų modulių kursus stojantiems į Menų terapijos programą.

 

 Sudaromos galimybės išklausyti tris „Menas ir sveikata“ studijų programos modulius:

1. Menų krypties, menotyros ir menų pedagogikos specialistai kviečiami išklausyti:

 • 6 kreditų modulį Sveikatos pagrindai, kurį sudaro kursai „Žmogaus kūnas ir sveikata“; „Žmogaus raida ir raidos sutrikimai“;
 • 3 kreditų modulį Menų terapijos patyrimo ir refleksijos grupė.

 

2. Sveikatos priežiūros specialistai bei psichologai kviečiami išklausyti:

 • 6 kreditų modulį Meninės raiškos pagrindai, kurį sudaro kursai Meno istorijos ir teorijos pagrindai“; „Meninės kūrybos ir atlikimo pagrindai“;
 • 3 kreditų modulį Menų terapijos patyrimo ir refleksijos grupė.

 

3. Socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, specialieji pedagogai, ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogai bei kitų krypčių specialistai kviečiami išklausyti:

 • 6 kreditų modulį Sveikatos pagrindai, kurį sudaro kursai „Žmogaus kūnas ir sveikata“; „Žmogaus raida ir raidos sutrikimai“;
 • 6 kreditų modulį Meninės raiškos pagrindai, kurį sudaro kursai „Meno istorijos ir teorijos pagrindai“; „Meninės kūrybos ir atlikimo pagrindai“;
 • 3 kreditų modulį Menų terapijos patyrimo ir refleksijos grupė.

 

Programos tikslas

kelti menų, sveikatos ir kitų sričių specialistų kvalifikaciją ir ugdyti kompetenciją darbui meniniuose socialiniuose ar meno sveikatai programose / projektuose.

Programos uždaviniai

 1. įgyti bazinių sveikatos stiprinimo žinių ir gebėjimų;
 2. plėtoti pasirinktos meno šakos žinias, gebėjimus, įgūdžius;
 3. pasirinktos krypties menų terapijos elementų įgytų kompetencijų taikymas savo profesijos ribose.

Baigusiems programą išduodamas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Karjeros ir kompetencijų centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas ir akademinė pažyma, kurioje nurodomi išklausyti studijų moduliai ir mokymosi rezultatai, vertinami 10 balų skalėje.

 

Programą „Menas ir sveikata“ (Įvadas į muzikos terapijos studijas) sudaro 3 moduliai:

Sveikatos pagrindų modulis, numatomas nuotolinis kursas (6 kreditai)

Meninės raiškos pagrindų modulis, numatomas nuotolinis kursas (6 kreditai)

Menų terapijos patyrimo ir refleksijų modulis, numatomas kontaktinis kursas (3 kreditai)

Sveikatos pagrindų modulis
Registracija iki 2023 m. sausio 23 d.
Sveikatos pagrindai Visas darbo krūvis valandomis Kontaktinės darbo valandos Savarankiško darbo valandos Kurso kaina
1.      Žmogaus kūnas, sveikata ir sveikatos sutrikimai
(lekt. Virginija Kirtiklienė)
80 48 32 186
2.      Žmogaus raida ir raidos sutrikimai
(doc. dr. Solveiga Zvicevičienė, doc. dr. Violeta Rimkevičienė)
80 24 56 140
Meninės raiškos pagrindų modulis
Registracija iki 2023 m. kovo 3 d.
DRAMOS SPECIALIZACIJA Visas darbo krūvis valandomis Kontaktinės darbo valandos Savarankiško darbo valandos Kurso kaina
1.      Teatro istorijos ir teorijos pagrindai
(lekt. Sonata Visockaitė)
80 24 56 124
2.      Dramos improvizacijos pagrindai
(lekt. Sonata Visockaitė)
80 24 56 124
MUZIKOS SPECIALIZACIJA Visas darbo krūvis valandomis Kontaktinės darbo valandos Savarankiško darbo valandos Kurso kaina
1.    Muzikavimo istorijos ir teorijos pagrindai
(doc. dr. Aldona Vilkelienė )
80 24 56 173
2.      Muzikos kūrybos ir atlikimo pagrindai
(lekt. Snieguolė Dikčiūtė)
80 24 56 124
ŠOKIO – JUDESIO SPECIALIZACIJA Visas darbo krūvis valandomis Kontaktinės darbo valandos Savarankiško darbo valandos Kurso kaina
1.      Šokio istorijos ir teorijos pagrindai
(lekt. Dalia Šeniauskaitė)
80 24 56 124
2.      Šokio kūrybos ir atlikimo pagrindai
(lekt. Auksė Jauniškė, lekt. Rasa Urbonavičienė)
80 24 56 126
DAILĖS SPECIALIZACIJA Visas darbo krūvis valandomis Kontaktinės darbo valandos Savarankiško darbo valandos Kurso kaina
1.      Dailės istorijos ir teorijos pagrindai
(doc. dr. Aušra Vasiliauskienė)
80 24 56 173
2.      Dailės kūrybos ir atlikimo pagrindai
(dr. Audronė Brazauskaitė)
80 24 56 124

 

Menų terapijos, patyrimo modulis

Registracija į Dailės specializaciją iki 2023 m. gegužės 15 d.
Registracija į Dramos, Muzikos, Šokio-judesio specializacijas iki 2023 m. gegužės 22 d.

Menų terapijos, patyrimo modulis Visas darbo krūvis valandomis Kontaktinės darbo valandos Savarankiško darbo valandos Kurso kaina
1.      Dramos terapijos patyrimo ir refleksijos grupė
(lekt. Vida Lipskytė)
80 24 56 118
2.      Muzikos terapijos patyrimo ir refleksijos grupė
(doc. dr. Vilmantė Aleksienė)
80 24 56 165
3.      Šokio – judesio terapijos patyrimo ir refleksijos grupė
(lekt. Raimonda Duff, doc. dr. Solveiga Zvicevičienė)
80 24 56 142
4.      Dailės terapijos patyrimo ir refleksijos grupė
(lekt. Dovilė Jankauskienė)
80 24 56 176

 

Užsiėmimų tvarkaraštis: spausti čia MS tvarkaraštis, 2023

 

___________________________________________________________________________

Svarbi informacija:

 • Sveikatos pagrindų modulis vyks nuotoliniu būdu;
 • Meninės raiškos pagrindų modulis vyks nuotoliniu būdu;
 • Menų terapijos, patyrimo modulis vyks kontaktiniu būdu.

 

Interviu su menų terapeutais apie meno poveikį sveikatai galite rasti čia:

https://www.lrt.lt/mediateka/audio/teramuzika

 


Daugiau informacijos:

Programos vadovė:
doc. dr. Vilmantė Aleksienė | vilmante.aleksiene@lmta.lt

Programos koordinatorė:
vyr. spec. Deimantė Kavaliauskaitė | deimante.kavaliauskaite@lmta.lt | +370 626 47877

Akademinė konsultantė VU magistro klausimais:
Geida Kličiūtė | geida.kliciute@mf.vu.lt | +370 5 239 8756

Karjeros ir kompetencijų centras
Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Vilniaus g. 6-2/Tilto g. 16, Vilnius
Mob. tel. +370 686 72012
Tel. (8 5) 261 1142
El.p. kkcrenginiai@lmta.lt
www.kkc.lmta.lt
www.lmta.lt
Facebook‘e: LMTA Karjeros ir kompetencijų centras

Sutinku, kad mano pateikiamus asmens duomenis AKK naudotų tiesioginės rinkodaros tikslais (siunčiant naujienlaiškius, reklamą ir kitus informacinius pranešimus) ir patvirtinu, kad susipažinau su Privatumo politika.