×

Turite klausimų?

  ×

  Šriftas:

  Fonas:

  Iliustracijos

  2020 09 22 | SEMINARAS VILNIUJE „Muzikinių gabumų ugdymas solfedžio pamokoje: V. Umbrasienės vadovėlio „Į Muzikos šalį“ 1 klasei pristatymas“

  Renginio data: 2020-09-22
  Laikas: 13:00 – 18:00 val.
  Vieta: LMTA I rūmai, Gedimino pr. 42, Vilnius

  Seminaras

  Registracija baigta

  Publikavimo data: 2020-08-21
  Peržiūrų skaičius: 825

  Kviečiame į  LMTA studijų prorektorės doc. dr. Vidos Umbrasienės seminarą „Muzikinių gabumų ugdymas solfedžio pamokoje: V. Umbrasienės vadovėlio „Į Muzikos šalį“ 1 klasei pristatymas“, kuris vyks 2020 m. rugsėjo 22 d., antradienį, 13.00 val. LMTA Centriniuose rūmuose, Gedimino pr. 42, Vilnius. Registracija vyksta iki rugsėjo 20 d., VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS.

  Lietuvos švietimo dokumentuose nurodoma, kad solfedžio dalyko paskirtis ir tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis muzikinę klausą ir vaizduotę, esminius solfedžio dalyko gebėjimus, įgyti pradinį muzikinį raštingumą, sužadinti ir skatinti mokinių domėjimąsi muzika, padėti ugdytis ritmo bei dermės pojūtį, intonavimo įgūdžius, suteikti reikalingų žinių. Didaktinėse nuostatose teigiama, kad  pamokose naudotini aktyvūs mokymo(si) metodai, kurie atitinka jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaiko raidos ypatumus, suteikia galimybes mokytis savarankiškai. Tačiau galimybių pasirinkti vadovėlį, atitinkantį jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaiko raidos ypatumus, neturime.

  Solfedžio iki šiol tradiciškai yra laikomas muzikos teorijos dalyku, menkai susijusiu su muzikavimo džiaugsmu ir muzikos pažinimu. Solfedžio vadovėlis 1 klasei „Į Muzikos šalį“ – tai žaismingas, spalvingas ir metodiškai nuoseklus solfedžio pradžiamokslis, suteikiantis galimybę ugdyti kompleksiškai susietus intonavimo, ritmavimo, muzikavimo ir muzikinio raštingumo įgūdžius, lavinantis vaizduotę ir kūrybiškumą (plačiau apie vadovėlį skaitykite čia). Vadovėlio pristatyme nagrinėjama mokymo medžiagos struktūra, pateiktų užduočių sekos metodologija, tikslingos užduočių sąsajos su intonavimo, ritmavimo, išraiškingo muzikavimo įgūdžiais, aptariamos kūrybinės užduotys ir muzikinio raštingumo ugdymas. Seminare tikslingai nagrinėjamas pradinio muzikinės klausos ugdymo vaidmuo muzikinių gabumų lavinimo kontekste, parodant išskirtinę pirmųjų įgūdžių formavimo reikšmę tolesniame muzikinių gabumų raidos kontekste.

  Krentantis solfedžio dalyko prestižas rodo, kad diskusija apie solfedžio dalyką muzikinio ugdymo ir humanistinės pedagogikos kontekste bei išsamesnės žinios apie muzikinius gabumus, muzikinę klausą ir psichofiziologinius 6-7 metų ugdytinių ypatumus yra aktualios ir reikalingos.

  REGISTRACIJA iki 2020 m. rugsėjo 20 d.
  VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS

  Seminaras Vilniuje „Muzikinių gabumų ugdymas solfedžio pamokoje: V. Umbrasienės vadovėlio „Į Muzikos šalį“ 1 klasei pristatymas“
  Data: 2020 m. rugsėjo 22 d., antradienis
  Laikas: 13:00 – 18:00 val.
  Vieta: LMTA I rūmai, Gedimino pr. 42, Vilnius
  Kaina: 36€
  Tikslinė auditorija: Formaliojo ir neformaliojo muzikinio ugdymo įstaigų pradinių klasių solfedžio mokytojai, pradinio ugdymo mokytojai, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo institucijų pedagogai

  Seminaro dalyviams bus išduodami akredituoto LMTA Karjeros ir kompetencijų centro KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PAŽYMĖJIMAI (veiklos vertinimo ir akreditavimo pažyma Nr. KT3-2).

  Programos tikslas:

  Išnagrinėti muzikinės klausos prigimtį ir savybes muzikinių gabumų kontekste ir pradinio jos ugdymo etapo principus solfedžio pamokoje pagal V. Umbrasienės vadovėlį 1 klasei „Į Muzikos šalį“

  • Programos uždaviniai:
  • Aptarti solfedžio dalyko vaidmenį muzikinio ugdymo kontekste
  • Išnagrinėti muzikinių gabumų struktūrą ir muzikinės klausos vaidmenį joje
  • Apibūdinti muzikinės klausos požymius
  • Išnagrinėti psichofiziologines 6-7 metų vaikų savybes
  • Išnagrinėti intonavimo įgūdžių vaidmenį dermės suvokimui
  • Išnagrinėti ritmavimo įgūdžių formavimo principus
  • Paaiškinti išraiškingo muzikavimo reikšmę formuojant intonavimo ir ritmavimo įgūdžius
  • Aptarti vaizduotės ir kūrybiškumo lavinimo galimybes panaudojant muzikinį vaikų folklorą
  • Išnagrinėti muzikinio raštingumo ugdymo problemas

  Doc. dr. Vida Umbrasienė –  Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikos teorijos katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė. Mokslinių interesų sritys – Muzikinis ugdymas, muzikos suvokimas, muzikos pedagogika, klausos lavinimas. Turi muzikos mokymo programų ekspertavimo, darbo muzikos (meno) mokyklų (gimnazijų) atestacinėse komisijose patirties. Dalyvavo apie 20 konferencijų pagal mokslinių interesų sritis Lietuvoje. Publikavo per 20 mokslo straipsnių pagal mokslinių interesų sritis. Veda kvalifikacijos kursus, seminarus, recenzuoja rengiamus spaudai leidinius, susijusius su solfedžio, muzikos istorija, teorija, spausdina straipsnius „Lietuvos muzikologijoje“, „Menotyroje“, „Pedagogikoje“, „Ars&Praxis”, vykdo projektinę, ekspertinę veiklą ir kt. Parengė ir išleido muzikos literatūros ir solfedžio vadovėlius (su kasetėmis) vaikams: „Muzikos literatūra“ (I dalis, 1989; II dalis, 1990), „Į muzikos šalį“ (I dalis, 1993; II dalis ir knyga mokytojui „Keliaukim į muzikos šalį“, 1994; III dalis, 1995; I dalies 2 leidimas, 1995), garso kasetes solfedžio vadovėliams (1996). V. Umbrasienė turi 36 metų pedagoginio ir administracinio darbo patirtį. Šiuo metu eina LMTA Studijų prorektorės pareigas, dalyvauja Aukštojo mokslo reformos procesuose, tarptautiniuose projektuose, susijusiuose su galimybėmis atnaujinti ir modernizuoti meno studijas bei stiprinti skirtingo muzikinio ugdymo grandžių sąsajas.

  SVARBI INFORMACIJA!

  Koronaviruso COVID-19 prevencijos taisyklės:

  • Dėvėkite burną ir nosį dengiančias apsaugines kaukes, respiratorius ar kitas priemones;
  • Plaukite ir dezinfekuokite rankas;
  • Laikykitės saugaus, ne mažesnio nei 1 metras, atstumo nuo kitų asmenų (seminaro metu bus užtikrintas saugus 2 metrų atstumas tarp dalyvių);
  • DRAUDŽIAMA dalyvauti seminare asmenims, turintiems ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijos požymių, pavyzdžiui, karščiuojantiems, sloguojantiems, kosėjantiems.

  Ačiū už Jūsų supratingumą.

  BENDRAUKIME:

  LMTA Karjeros ir kompetencijų centras

  Tel. nr. +370 686 72012; (8 5) 26 111 42

  kkcrenginiai@lmta.lt

  www.kkc.lmta.lt

  Draugaukime Facebooke

   

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejIpSAktn_DHeJv9EoOBzLX06OdDIhZoiXQh8oHU7BMC9BWA/viewform

  Sutinku, kad mano pateikiamus asmens duomenis AKK naudotų tiesioginės rinkodaros tikslais (siunčiant naujienlaiškius, reklamą ir kitus informacinius pranešimus) ir patvirtinu, kad susipažinau su Privatumo politika.