×

Turite klausimų?

  ×

  Šriftas:

  Fonas:

  Iliustracijos

  Kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Vaikų vaidinimai darželyje: pasiekimai visiems ir patrauklios bei prieinamos formos“

  Renginio data: 2020-10-08
  Laikas: 13:30 - 18:15
  Vieta: LMTA II (Kongresų) rūmai (Vilniaus g. 6-2/Tilto g. 16, Vilnius)

  Seminaras

  Registracija baigta

  Publikavimo data: 2020-09-30
  Peržiūrų skaičius: 857

  Kviečiame į doc. dr. Vidos Kazragytės seminarą „Vaikų vaidinimai darželyje: pasiekimai visiems ir patrauklios bei prieinamos formos“, kuris vyks 2020 m. spalio 8 d., trečiadienį, 13.30-18.15 val. LMTA II (Kongresų) rūmuose.

  Vaikų vaidybinė raiška – svarbi ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninio ugdymo pasiekimų dalis. Itin svarbu, kad pedagogai susikurtų novatorišką požiūrį, jog pagrindinė vaidybos darželyje paskirtis yra edukacinė (vis dar vyrauja proginis vaidinimų rengimas). Įgyvendinant edukacinę vaidinimų paskirtį, svarbu kūrybiškai pritaikyti vaidinimo meną, sukuriant šio amžiaus vaikams prieinamas ir patrauklias vaidinimų formas. Tai leistų vaidybinę raišką dažniau įtraukti į kasdienę grupės ugdomąją veiklą, visiems vaikams sukurti patrauklias ugdymosi aplinkas ir galimybes daryti vaidybinės raiškos ugdymo(si) ir ugdymo(si) per vaidybą pažangą. Todėl aktualu, kad pedagogai įgytų praktinių ir teorinių žinių, sampratų, gebėjimų, reikalingų vaidybinės veiklos metu orientuotis į numatomą atskiro vaiko pažangą, vaidybinės raiškos, meninės raiškos ir visuminio ugdymo (si) pasiekimus.

  Programos tikslas – Plėtoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų kompetencijas, reikalingas puoselėjant vaikų vaidybinės raiškos ir visuminio ugdymo (si) pasiekimus.

  REGISTRACIJA (iki spalio 6 d.)

  Seminaro dalyviams bus išduodami akredituoto LMTA Karjeros ir kompetencijų centro KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PAŽYMĖJIMAI (akreditavimo pažymėjimas Nr. KT3-2).

   

  Programos uždaviniai: 

   • Atskleisti įvairius vaikų vaidybinės raiškos ugdymo kokybės lygmenis, taikant vertinimo kriterijus, stebėjimą, analizę, vertinimą. 
   • Pateikti prieinamas, patrauklias vaikų vaidybinės raiškos formas, jas išbandant praktiškai ir /arba jas stebint. 

   

  • Apibūdinti jų taikymo ir sąveikos su vaikais bruožus, numatyti realias panaudojimo galimybes kasdienėje ugdomojoje grupės veikloje.  

   

  Turinys:

  • Vaikų vaidybinės raiškos ir kitų (visuminių) pasiekimų vaidinimuose suvokimas, analizė, vertinimas.

   

  • Vaikams prieinamų, patrauklių vaidinimų formų – žaidinimų, choro teatro, mįslių teatro, eilėraštuko teatro, pasakos teatro –  stebėjimas, išbandymas, analizė. Bendražmogiškųjų vertybių raiška vaidinimuose.  Prieinamos vaidinimų formos kaip vaikų ugdymo(si) aplinkos.

   

  • Pedagogiškos bei kūrybiškos sąveikos su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais, taikant minėtas vaidinimų formas,  bruožų apibendrinimas. Naujų idėjų ir sampratų pritaikymo kasdienėje grupės veikloje galimybių aptarimas.

   

  Doc. dr. Vida Kazragytė turi daugiau nei 30 metų darbo švietimo srityje patirtį. Yra parengusi teatro dalyko bendrąsias programas, teatro mokytojų rengimo studijų programas. Daugiausia gilinosi į mažų vaikų (iki pradinių klasių) vaidybinę veiklą. Apgynė socialinių mokslų (edukologijos) daktaro disertaciją „Priešmokyklinio amžiaus vaikų vaidybos gebėjimų ugdymas“, išleido knygas „Mažųjų vaidyba“ ir „Mažųjų vaidinimai“. Yra Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašo ir Ikimokyklinio ugdymo metodinių rekomendacijų bendraautorė.    Šiuo metu veda vaidybos užsiėmimus pradinių klasių mokiniams.

   

   

   

   

   

  BENDRAUKIME:
  LMTA Karjeros ir kompetencijų centras
  Tel. nr. +370 686 72012; (8 5) 26 111 42
  kkcrenginiai@lmta.lt
  www.kkc.lmta.lt
  Draugaukime Facebooke

  Sutinku, kad mano pateikiamus asmens duomenis AKK naudotų tiesioginės rinkodaros tikslais (siunčiant naujienlaiškius, reklamą ir kitus informacinius pranešimus) ir patvirtinu, kad susipažinau su Privatumo politika.