×

Turite klausimų?

  ×

  Šriftas:

  Fonas:

  Iliustracijos

  Nuotolinis seminaras „Mažų vaikų edukaciniai vaidinimai: kokie jie būna?“

  Renginio data: 2021-11-06
  Laikas: 10:00-14:30
  Vieta: Nuotolinių mokymų platforma „Zoom“

  Seminaras

  Registracija baigta

  Publikavimo data: 2021-10-06
  Peržiūrų skaičius: 920

  Kviečiame į Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos docentės, dr. Vidos Kazragytės nuotolinį seminarą „Mažų vaikų edukaciniai vaidinimai: kokie jie būna?“, kuris vyks 2021 m. lapkričio 6 d. (šeštadienį), nuo 10.00 iki 14.30 val. Nuotolinis seminaras organizuojamas vaizdo konferencijų ir pokalbių platformoje „Zoom“. Seminaro kaina 33 Eur. Registracija vyksta iki lapkričio 4 d.

  Seminaro dalyviams bus išduodami akredituoto LMTA Karjeros ir kompetencijų centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai (veiklos vertinimo ir akreditavimo pažyma Nr. KT3-2).

   

  Svarbu: jei renginyje dalyvauja dalyviai iš vienos ir tos pačios organizacijos/įstaigos, gali būti taikoma kainos nuolaida iki 20 proc. kiekvienam trečiam tos pačios organizacijos/įstaigos dalyviui.

   

  Šis seminaras aktualus ir reikalingas pedagogams todėl, kad šiandien vis dar stokojama metodinės medžiagos bei literatūros, taip pat praktinių mokymų apie mažų vaikų edukaciją. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo dėmesio centre yra vaikas ir jo ugdymasis. Remiantis Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija, kiekvienas vaikas pripažįstamas kaip unikali, besikeičianti, aktyvi individualybė. Jis žaidžia, kaupia patirtį, greitai mokosi, turi savitą pasaulio matymą, kuria savo vertybes. Ikimokyklinio ugdymo grupėse puoselėjamas vaiko orumas, pripažįstama jo nuomonė, teisė rinktis bei spręsti. Todėl visos veiklos, taip pat ir vaidyba, turi padėti plėtoti individualias fizines, socialines, pažinimo, kalbos ir bendravimo, kūrybines galias, pažinti ir išreikšti save.

  Vaikas turi išmokti pozityviai bendrauti ir bendradarbiauti su suaugusiaisiais ir kitais vaikais, atsižvelgti į savo ir kitų ketinimus, veiksmų pasekmes. Ypač svarbu, kad aktyviai dalyvautų ir kūrybiškai išreikštų save šeimos, ugdymo įstaigos ir vietos bendruomenės gyvenime. Trijų-septynių metų vaikų vaidinimai turi būti įvairūs ir organizuojami ne vien švenčių progomis, bet ir kuo dažniau įtraukiami į kasdienę grupės veiklą. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pasiekimų aprašas, programos, kiti švietimo dokumentai numato, jog vaikai vaidindami parodo savo pasiekimus. Todėl pedagogai seminaro metu sužinos, kokiomis vaidinimų formomis vaikai gali tai padaryti ir gebės tinkamai jas pasirinkti.

  Seminaro tikslas – padėti pedagogams įgyti žinių, suvokimą bei gebėjimų pasirinkti vaikų vaidinimų formas, palankias vaikų kūrybiniams gebėjimams skleisti bei integruoti vaikų vaidinimus į kasdieninę ugdomąją veiklą.

  Seminaras skirtas dalykų mokytojams, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo institucijų pedagogams, mokyklų vadovams bei pavaduotojams, mokyklų bendruomenės komandoms.

  Programos uždaviniai:

  1. Išanalizuoti įvairias vaikų vaidinimų formas (pirštukinių, lėlių, žaidiminių, choro, mįslių ir kt.), rodančias vaikų pasiekimų lygmenis.
  2. Puoselėti pedagogų gebėjimus pasirinkti tinkamas vaidinimų formas pagal augančius vaikų gebėjimus vaidinti. Pagilinti pedagogų bendravimo su vaikais žinias ir gebėjimus, siekiant, kad mažieji vaidintų noriai, kūrybiškai, suprasdami, ką vaidina.
  3. Suteikti pedagogams žinių tinkamai vertinti vaikų vaidinimų formose įgyjamas kompetencijas (kalbinę, socialinę, komunikacinę, meninę, pažinimo ir kt.).

  Seminare bus mokomasi apie įvairias vaikų vaidinimų formas ir jose slypinčias ugdymo galimybes. Taip pat dalyviai susipažins su vaikų pasiekimų, parodomų įvairiose vaidinimų formose analize ir vertinimu bei su vaikų įgyjamų kompetencijų (kalbinės, socialinės, meninės, komunikacinės, pažinimo) kuriant vaidinimus vertinimu. Teorinė medžiaga bus taikoma praktiškai, panaudojant įvairių vaidinimų formas kasdienėse ugdymo veiklose.

  Vida Kazragytė – Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos docentė. 1984 m. baigė lietuvių kalbos, literatūros ir režisūros studijų programą Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultete (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija). 2001 m. apgynė socialinių mokslų srities edukologijos krypties daktaro disertaciją. 2008 m. išleido mokslinę monografiją „Priešmokyklinio amžiaus vaikų vaidybos gebėjimų ugdymas“. Lektorė parašė apie 70 mokslinių ir didaktikos straipsnių.

  Moksliniai interesai – vaikų ir jaunimo teatrinis ugdymas, meninis ugdymas, teatro pedagogika.

  Sutinku, kad mano pateikiamus asmens duomenis AKK naudotų tiesioginės rinkodaros tikslais (siunčiant naujienlaiškius, reklamą ir kitus informacinius pranešimus) ir patvirtinu, kad susipažinau su Privatumo politika.