×

Turite klausimų?

  ×

  Šriftas:

  Fonas:

  Iliustracijos

  Nuotolinis seminaras „Kaip parengti mokymo priemones ir užduotis nuotoliniam ugdymo procesui“

  Renginio data: 2021-11-17
  Laikas: 10:00-14:30
  Vieta: Nuotolinių mokymų platforma „Zoom“

  Seminaras

  Registracija baigta

  Publikavimo data: 2021-10-22
  Peržiūrų skaičius: 675

  Kviečiame į choro dirigento, mokytojo eksperto, LMTA docento Rolando Aiduko nuotolinį seminarą „Kaip parengti mokymo priemones ir užduotis nuotoliniam ugdymo procesui“, kuris vyks 2021 m. lapkričio 17 d., trečiadienį, nuo 10:00 iki 14:30 val. Nuotolinis seminaras organizuojamas vaizdo konferencijų ir pokalbių platformoje „Zoom“.

  Seminaro kaina 33 Eur. Registracija vyksta iki lapkričio 16 d.

  Svarbu: jei renginyje dalyvauja dalyviai iš vienos ir tos pačios organizacijos/įstaigos, gali būti taikoma kainos nuolaida iki 20 proc. kiekvienam trečiam tos pačios organizacijos/įstaigos dalyviui.

  Dalyviams bus išduodami akredituoto LMTA Karjeros ir kompetencijų centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai (veiklos vertinimo ir akreditavimo pažyma Nr. KT3-2).

  Skaitmeninis raštingumas – mokymuisi, darbui ir aktyviam dalyvavimui visuomenėje yra būtinas kiekvieno udymo srityje dirbančio asmens gebėjimas. Žinios apie skaitmeninio mokymo priemones ir jų pritaikymą tapo itin aktualios prasidėjus karantinui. Pastebėta, kad staigus mokymo perorientavimas į nuotolinę erdvę paskatino pedagogus ieškoti būdų, kaip užpildyti trūkstamas skaitmeninio raštingumo žinias. Kviečiame Lietuvos muzikos mokyklų pedagogus, kurie nori įgyti naujų žinių apie skaitmeninio ugdymo įrankių naudojimą, efektyvaus ir interaktyvaus mokymo proceso organizavimą bei muzikos pedagogo sklandų darbo vykdymą. Mokymuose bus gilinamasi į laisvos prieigos nuotolinio mokymo platformas ir jų naudojimą, nemokamos programinės įrangos produktus (soft), kurių dėka yra parengiama patraukli medžiaga mokiniams, užtikrinant, kad ugdymo procesas nuotoliniu būdu taptų įdomesnis bei kokybiškesnis, o mokytojai galėtų atskleisti savo kūrybiškumą.

  Seminaro tikslai – supažindinti su IKT* galimybėmis, suteikiant mokytojams nuotolinio ugdymo priemonių naudojimo ir užduočių rengimo pagrindus.

  *IKT – informacinės komunikacinės technologijos.

  Seminaras skirtas muzikos mokytojams.

  Programos uždaviniai:

  1. Supažindinti su platforma musicators.com
  2. Supažindinti su platforma musico.io
  3. Supažindinti su nemokamu natų redaktoriumi MuseScore ir jo internetinės platformos galimybėmis.
  4. Supažindinti su kitomis mokamomis ar nemokamomis programomis, skirtomis nuotoliniam muzikiniam ugdymui.

  Seminarą sudaro teorinė ir praktinė dalys. Teorinėje dalyje bus kalbama apie laisvos prieigos nuotolinio mokymo platformas, nemokamos programinės įrangos produktus (soft), o praktinėje dalyje dalyviai išmėgins lektoriaus pateiktas užduotis, kurios bus demonstruojamos ir aptariamos.  Taip pat bus pateikiami konkretūs siūlymai dėl nuotolinio ugdymo proceso tobulinimo.

  Doc. Rolandas Aidukas nuotr. LMTA KKC vyrsn. spec. Austėja Garbinčiūtė

  Doc. Rolandas Aidukas (g. 1965) – choro dirigentas, pedagogas, mokytojas ekspertas (2002), Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentas (2010), Lietuvos muzikos mokytojų asociacijos Tarybos narys (2014), Šv. Kazimiero ordino narys (2015).

  1980-1984 metais mokėsi Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje (dėstytojos Danutės Einikienės choro dirigavimo klasė). 1984-1991 metais studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija) choro dirigavimą prof. Antano Jozėno klasėje. Studijuodamas dainavo kameriniame chore, lankė dainavimo, fortepijono, kompozicijos ir vargonų fakultatyvus. 1991-1992 metais Lietuvos muzikos akademijoje (dabar LMTA) baigė meno aspirantūrą (vadovas prof. dr. Karolis Rimtautas Kašponis).

  1987-1993 metais Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos filialo mokytojas. Nuo 1993 m. – Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ mokytojas, solinio ir chorinio dainavimo specializacijų kuratorius, dėsto dainavimą, dirigavimą, vadovauja jaunių chorui „Cantus gracilis“. Su solistais ir choru koncertavo Lietuvoje, Čekijoje, Estijoje, Italijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Vokietijoje. Choras „Cantus gracilis“ yra daugelio tarptautinių ir šalies konkursų laureatas.

  Nuo 1991 m. iki šiol dėsto Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. 1991-2007 metais Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos aukštesniosios muzikos mokyklos (vėliau – Vilniaus konservatorijos, Vilniaus kolegijos, Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos) dėstytojas.

  2005-2007 m. Vilniaus savivaldybės muzikos dalyko metodinės komisijos narys ir sekretorius, 2009-2021 metais – pirmininkas.

  Už sėkmingus ugdytinių pasirodymus tarptautiniuose konkursuose apdovanotas Lietuvos Respublikos prezidentų Algirdo Brazausko (1998) ir Valdo Adamkaus (2002) padėkos raštais.

  Nuo 1997 m. Lietuvos muzikos ir meno mokyklų tarptautinių mokslinių praktinių konferencijų, konkursų, festivalių organizatorius ir koordinatorius, vertinimo komisijų narys, renginių informacinių ir konferencijų pranešimų leidinių sudarytojas, redaktorius. Parašė straipsnių spaudai, istorinę apybraižą „Lietuvių religinė choro muzika“ (Lietuvių katalikų mokslo akademija, Metraštis X. – V., 1996), sudarė „Lietuvių choro muzikos antologijos“ I tomą (Lietuvos liaudies kultūros centras. – V., 2012) ir garso kompaktinių plokštelių komplektą (3 audio CD, Lietuvos nacionalinis kultūros centras. – V., 2019). Skaitė pranešimus tarptautinėse ir šalies mokslinėse konferencijose, vedė autorinius seminarus Vilniuje, Druskininkuose, Marijampolėje, Gargžduose ir kt.

  Sutinku, kad mano pateikiamus asmens duomenis AKK naudotų tiesioginės rinkodaros tikslais (siunčiant naujienlaiškius, reklamą ir kitus informacinius pranešimus) ir patvirtinu, kad susipažinau su Privatumo politika.