×

Turite klausimų?

  ×

  Šriftas:

  Fonas:

  Iliustracijos

  Nuotolinis seminaras „Ritmas, judesys ir kūno perkusija“

  Renginio data: 2021-11-24
  Laikas: 14:30 - 19:00 val.
  Vieta: Nuotolinių mokymų platforma „Zoom“

  Seminaras

  Registracija baigta

  Publikavimo data: 2021-10-27
  Peržiūrų skaičius: 1694

  Kviečiame į muzikos pedagogo, menotyros daktaro Eirimo Veličkos nuotolinį seminarą „Ritmas, judesys ir kūno perkusija“, kuris vyks 2021 m. lapkričio 24 d., trečiadienį, nuo 14:30 iki 19:00 val. Seminaras organizuojamas nuotolinių mokymų platformoje „Zoom“.

  Seminaro kaina 24 eurai. Registracija vyksta iki lapkričio 23 d.

  Seminaro dalyviams bus išduodami akredituoto LMTA Karjeros ir kompetencijų centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai (veiklos vertinimo ir akreditavimo pažyma Nr. KT3-2).

  Svarbu: jei renginyje dalyvauja dalyviai iš vienos ir tos pačios organizacijos/įstaigos, gali būti taikoma kainos nuolaida iki 20 proc. kiekvienam trečiam tos pačios organizacijos/įstaigos dalyviui.

  Ritmas – vienas svarbiausių muzikinės kalbos elementų. Jis gali tapti raktu kitų epochų, stilių, kultūrų muzikai pažinti. Ritmo reiškinių patyrimas per euritmiją, judesį ir kūno perkusiją turtina mokinių muzikinį žodyną, atveria kelius platesniam ir gilesniam muzikos supratimui. Lektorius kviečia muzikos mokytojus leistis į įdomią ir įtraukiančią kelionę po ritmo pasaulį. Dalyviai susipažins su aktualiais ir praktiškais ritmavimo ir ritmo mokymo(si) metodais: silabine mnemonika (ritmo skaitymas sutartiniais skiemenimis), kūno perkusija (ritmo atlikimas panaudojant skambiuosius judesius) bei judesio panaudojimo galimybėmis. Mokysimės ritmo ostinato pritaikyti dainoms, žaisime ugdomuosius ritminius žaidimus, mokysimės kurti savo ritmus pagal taisykles, improvizuosime. Susipažinsime ir su sudėtingesniais ritmo reiškiniais: mišriaisiais metrais, svingo ritmika, Brazilijos bossa nova, Vakarų Afrikos poliritmija, arabų, persų bei indų ritmais.

  Seminaras skirtas įvairių institucijų muzikos mokytojams, siekiantiems, kad jų pamokos taptų įdomesnės, turiningesnės ir šiuolaikiškesnės bei atlieptų šiuolaikinių mokinių poreikius ir lūkesčius.

  Seminaro tikslai – supažindinti muzikos mokytojus su moderniais ritmikos mokymo metodais ir praktinio jų panaudojimo muzikos pamokoje galimybėmis, praturtinti jų žinias apie įvairių epochų ir pasaulio kultūrų ritmiką; lavinti mokytojų ritmavimo, improvizavimo, kūrybos, komunikavimo gebėjimus, skatinti pedagogus aktyviai ir kūrybiškai naudoti ritmavimą, judesį ir kūno perkusiją muzikos pamokose.

  Programos uždaviniai:

  1. Supažindinti mokytojus su judesio panaudojimo muzikos pamokoje galimybėmis ir šiais ritmo mokymo metodais: silabinė mnemonika (skandavimas sutartiniais skiemenimis), kūno perkusija (ritmo atlikimas skambiaisiais judesiais), ritminio improvizavimo, komponavimo ir pritaikymo didaktinėmis galimybėmis.
  2. Išanalizuoti ritmo reiškinius įvairių stilių, epochų, kultūrų muzikoje (Afrikos, Brazilijos, Indijos ritmai, svingo ritmika).
  3. Lavinti pedagogų ritmavimo, improvizavimo, komponavimo, judesio raiškos įgūdžius.
  4. Supažindinti dalyvius su žymiausių muzikinio ugdymo sistemų kūrėjų (E. Jaques-Dalcrose’o, C. Orffo, E. Gordono) ritmo mokymo idėjomis.
  5. Skatinti pedagogus įgytas žinias apie ritmą kūrybiškai taikyti pedagoginiame darbe.
  6. Aptarti ritmavimo, judesio, kūno perkusijos praktinio panaudojimo galimybes muzikos pamokose.
  7. Dalintis gerąja metodine patirtimi.

  Dr. Eirimas Velička – Lietuvos etnomuzikologas, muzikos pedagogas, muzikas. Neofolklorinės muzikos kolektyvo (folkroko grupės) „Atalyja“ narys. 1984 metais baigė Vilniaus J. Tallat-Kelpšos aukštesniąją muzikos mokyklą, 1989 metais – Lietuvos konservatorijos (dab. Lietuvos muzikos ir teatro akademija) smuiko klasę (R. Katiliaus, R. Čekuolio mokinys). 1987–1991 metais griežė kameriniame orkestre „Vilnius“, 1989–1991 metais rengė TV laidas vaikams apie muziką. 1991–2001 metais dirbo Lietuvos pedagoginiame institute, kur aktyviai prisidėjo rengiant pradinių klasių moksleivių muzikos pedagogikos programą (kartu su Arūnu Dikčiumi), daug dėmesio skyrė pradinių klasių moksleivių muzikalumo tyrimui ir naujų būdų jam lavinti sklaidai. Sukūrė I–IV klasių muzikos mokymo sistemą, pagrįstą lietuvių liaudies melodikos ypatumais. Lektorius aktyvus tarptautinių konferencijų dalyvis, muzikos enciklopedijos autorių kolektyvo narys, daugelio muzikos vadovėlių autorius, taip pat yra paskelbęs mokslinių straipsnių muzikos pedagogikos ir Indijos muzikos temomis.

  Sutinku, kad mano pateikiamus asmens duomenis AKK naudotų tiesioginės rinkodaros tikslais (siunčiant naujienlaiškius, reklamą ir kitus informacinius pranešimus) ir patvirtinu, kad susipažinau su Privatumo politika.