×

Turite klausimų?

  ×

  Šriftas:

  Fonas:

  Iliustracijos

  Seminaras Vilniuje: Muzikinės klausos ugdymas pradinėse klasėse: V. Umbrasienės vadovėlio „Į muzikos šalį“ 2 klasei pristatymas

  Renginio data: 2022-02-24
  Laikas: 10:00 - 14:30
  Vieta: Mišrus seminaras: LMTA Centriniai rūmai (Gedimino pr. 42, Vilnius), J. Karoso salė; nuotolinių mokymų platforma „Zoom“

  Seminaras

  Registracija baigta

  Publikavimo data: 2022-01-11
  Peržiūrų skaičius: 1387

  Solfedis iki šiol tradiciškai yra laikomas muzikos teorijos dalyku, menkai susijusiu su muzikavimo džiaugsmu ir muzikos pažinimu. Lietuvos švietimo dokumentų didaktinėse nuostatose teigiama, kad pamokose naudotini aktyvūs mokymo(si) metodai, kurie atitinka jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaiko raidos ypatumus, suteikia galimybes mokytis savarankiškai. Tačiau galimybių pasirinkti vadovėlį, atitinkantį jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaiko raidos ypatumus, neturime.

  Seminare pristatomas solfedžio vadovėlis 2 klasei „Į Muzikos šalį“, kuris skirtas 7-8 metų vaikams. Tai vadovėlio „Į Muzikos šalį“ pirmosios dalies tęsinys, kur žaismingai ir metodiškai nuosekliai ugdomi intonavimo, ritmavimo, muzikavimo ir muzikinio raštingumo įgūdžiai, lavinama vaizduotė ir kūrybiškumas, suteikiamos muzikos teorijos žinios. Daugiau apie vadovėlį rasite čia.

  Vadovėlio pristatyme nagrinėsime mokymo medžiagos struktūrą, pateiktų užduočių sekos metodologiją, tikslingas užduočių sąsajas su intonavimu, ritmavimu, tobulinsime išraiškingo muzikavimo įgūdžius, aptarsime kūrybines užduotis ir muzikinio raštingumo ugdymą. Seminaro dalyviai taip pat išmoks tikslingai ir kūrybiškai panaudoti vadovėlyje pateiktą mokymo medžiagą praktiniame darbe bei dalykiškai vertinti ugdytinių muzikinės klausos bei amžiaus ypatumus.

  Seminaro tikslas – išnagrinėti muzikinės klausos ugdymo principus solfedžio pamokoje antraisiais mokymo metais pagal V. Umbrasienės vadovėlį 2 klasei „Į Muzikos šalį“.

   

  Seminaras skirtas:

  • priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo institucijų pedagogams;
  • formaliojo ir neformaliojo muzikinio ugdymo įstaigų pradinių klasių solfedžio mokytojams.

  REGISTRACIJA iki 2022 m. vasario 23 d.
  VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS

  Data: 2022 m. vasario 24 d., ketvirtadienis
  Laikas: 10:00 – 14:30 val.
  Vieta: LMTA I rūmai, Gedimino pr. 42, Vilnius; nuotolinių mokymų platforma „Zoom“
  Kaina: 36€
  Tikslinė auditorija: Formaliojo ir neformaliojo muzikinio ugdymo įstaigų pradinių klasių solfedžio mokytojai, pradinio ugdymo mokytojai, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo institucijų pedagogai

   

  Seminaro dalyviams bus išduodami akredituoto LMTA Karjeros ir kompetencijų centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai (veiklos vertinimo ir akreditavimo pažyma Nr. KT3-2).

  SVARBU:

  * Renginiuose privaloma dėvėti respiratorius (ne žemesnio kaip FFP2 lygio), kurie priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną. 

  Vadovėlius ir pratybų sąsiuvinius galite įsigyti LMTA Centrinių rūmų bibliotekoje bei internetiniuose knygynuose Patogu pirkti ir knygos.lt.

  Solfedžio vadovėlis „Į Muzikos šalį“ pirmai klasei – 12€ su PVM.
  Solfedžio pratybos „Į Muzikos šalį“ pirmai klasei – 2€ su PVM.

  Solfedžio vadovėlis „Į Muzikos šalį“ antrai klasei – 15 € su PVM.
  Solfedžio pratybos „Į Muzikos šalį“ antrai klasei – 2€ su PVM.

  Doc. dr. Vida Umbrasienė –  Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikos teorijos katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė.

  1984 m. baigė Lietuvos konservatoriją (J. Antanavičiaus muzikos teorijos klasę).

  1983–1990 m. dirbo Vilniaus IV vaikų muzikos mokyklos mokytoja.

  1985–1990 m. buvo Teorijos skyriaus vedėja.

  Nuo 1988 m. dėsto Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (iki 1992 m. – Lietuvos konservatorija, 1992–2004 m. – Lietuvos muzikos akademija).

  2003–2008 m. užėmė Muzikos teorijos katedros vedėjos pareigas.

  2006–2011 m. Fortepijono ir muzikologijos fakulteto dekanė, 2011 studijų kokybės centro vedėja, o nuo 2011 iki 2021 m. studijų prorektorė; docentė (2003).

  Mokslinių interesų sritys – muzikinis ugdymas, muzikos suvokimas, muzikos pedagogika, klausos lavinimas. Lektorė yra sukaupusi daugiau nei 35 metų pedagoginio ir administracinio darbo, muzikos mokymo programų ekspertavimo, darbo muzikos (meno) mokyklų (gimnazijų) atestacinėse komisijose patirties. Dalyvavo virš 20 konferencijų pagal mokslinių interesų sritis Lietuvoje. Publikavo per 20 mokslo straipsnių pagal mokslinių interesų sritis. Veda kvalifikacijos kursus, seminarus, recenzuoja rengiamus spaudai leidinius, susijusius su solfedžio, muzikos istorijos bei teorijos tematikomis. Spausdina straipsnius „Lietuvos muzikologijoje“, „Menotyroje“, „Pedagogikoje“, „Ars&Praxis” leidiniuose bei vykdo projektinę ir ekspertinę veiklas.

  Docentė yra parengusi ir išleidusi muzikos literatūros ir solfedžio vadovėlius (su kasetėmis): „Muzikos literatūra“ (I dalis, 1989; II dalis, 1990), „Į muzikos šalį“ (I dalis, 1993; II dalis ir knyga mokytojui „Keliaukim į muzikos šalį“, 1994; III dalis, 1995; I dalies 2 leidimas, 1995), garso kasetes solfedžio vadovėliams (1996). 2019 m. išleido vadovėlį „Į muzikos šalį“ solfedžio 1 klasei ir pratybas. 2021 m. išleido solfedžio vadovėlio „Į Muzikos šalį“ pirmosios dalies tęsinį, skirtą 2 klasei.

  Norite šių ar kitų mokymų savo mokykloje ar kolektyvui? Susisiekite su mumis.

  Vyresnioji specialistė
  Deimantė Kavaliauskaitė
  El. p. deimante.kavaliauskaite@lmta.lt
  Mob. tel. +370 626 47877

  Sutinku, kad mano pateikiamus asmens duomenis AKK naudotų tiesioginės rinkodaros tikslais (siunčiant naujienlaiškius, reklamą ir kitus informacinius pranešimus) ir patvirtinu, kad susipažinau su Privatumo politika.