×

Turite klausimų?

  ×

  Šriftas:

  Fonas:

  Iliustracijos

  Programa „Menas ir sveikata‘2022“

  Renginio data: 2022-05-28
  Laikas: nurodytas preliminariame tvarkaraštyje
  Vieta: Nuotolinių mokymų platforma „Zoom“

  Neformalus švietimas

  Registracija baigta

  Publikavimo data: 2021-12-08
  Peržiūrų skaičius: 7599

  Pristatome tradiciniu tapusius neformaliojo suaugusiųjų švietimo parengiamuosius kursus „Menas ir sveikata‘2022“. Neformalioji švietimo programa skirta muzikos, šokio, dramos, dailės ir sveikatos priežiūros bei kitų santykio profesijų (psichologijos, socialinio darbo, socialinės pedagogikos, specialiojo ugdymo, ikimokyklinio ir pradinio ugdymo) specialistams, dirbantiems bei ketinantiems dirbti sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų, specialiojo ugdymo įstaigose su įvairaus amžiaus fizinės, psichinės ar socialinės sveikatos problemų turinčiais asmenimis.

   

  Per pastaruosius du dešimtmečius atliekama vis daugiau menų poveikio sveikatai ir gerovei tyrimų. Europos regiono daugiau nei 3000 tyrimų rezultatai rodo, kad menai vaidina svarbų vaidmenį profilaktikai, sveikatos stiprinimui ir ligų valdymui bei gydymui. 2019 m. Pasaulio sveikatos organizacijos ataskaitoje (WHO Health Evidence Network synthesis report 67. What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review) rekomenduojama skatinti menų įtraukimą individualiu, vietos ir nacionaliniu lygmenimis bei remti tarpsektorinį bendradarbiavimą.

   

  Lietuvos Sveikatos apsaugos ministro įsakymuose rekomenduojama įtraukti menų terapeutus darbui vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos ir psichikos sveikatos komandose. Didėjant menų terapijų paslaugų paklausai Lietuvoje reikalingi profesionalūs specialistai.

   

  2015 m. pradėta vykdyti jungtinė VU-LMTA Muzikos terapijos magistro programa, kuri nuo 2019 m. išplėsta į Menų terapijos magistro programą, papildant dramos terapijos ir šokio-judesio terapijos studijomis. Nuo 2021 m. pradėtos vykdyti visų keturių meno terapijos specializacijų – dailės terapijos, dramos terapijos, muzikos terapijos ir šokio-judesio terapijos magistro studijos Vilniaus universitete.

   

  Programos tikslas

  kelti menų, sveikatos ir kitų sričių specialistų kvalifikaciją ir ugdyti kompetenciją darbui meninėse socialinėse ar meno sveikatai skirtose programose / projektuose.

  Programos uždaviniai

  1. įgyti bazinių sveikatos stiprinimo žinių ir gebėjimų;
  2. plėtoti pasirinktos meno šakos žinias, gebėjimus, įgūdžius;
  3. taikyti pasirinktos krypties menų terapijos elementų įgytas kompetencijas savo profesijos ribose.

   

  Stojantiems į Menų terapijos programą yra rekomenduojami įvadiniai – išlyginamieji kursai:

  • Menų krypties, menotyros ir menų pedagogikos specialistai kviečiami išklausyti 6 kreditų Sveikatos pagrindų studijų modulį („Žmogaus kūnas ir sveikata“, „Žmogaus raida ir raidos sutrikimai“) ir 3 kreditų Menų terapijų patyrimo ir refleksijos modulį.
  • Sveikatos priežiūros specialistai bei psichologai kviečiami išklausyti 6 kreditų Meninės raiškos pagrindų modulį („Meno istorijos ir teorijos pagrindai“, „Meninės kūrybos ir atlikimo pagrindai“) ir 3 kreditų Menų terapijų patyrimo ir refleksijos modulį.
  • Kiti specialistai (socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, specialieji pedagogai, ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogai) kviečiami išklausyti 6 kreditų Sveikatos pagrindų studijų modulį („Žmogaus kūnas ir sveikata“, „Žmogaus raida ir raidos sutrikimai“), 6 kreditų Meninės raiškos pagrindų modulį („Meno istorijos ir teorijos pagrindai“, „Meno atlikimo pagrindai“) ir 3 kreditų Menų terapijų patyrimo ir refleksijos modulį.

   

  LMTA Karjeros ir kompetencijų centras sudaro galimybes išklausyti išlyginamuosius modulius programoje „Menas ir sveikata“. Programa „Menas ir sveikata: Įvadas į menų terapijos studijas“ suteikia galimybes:

  1. norintiems tobulinti savo kvalifikaciją ir integruoti meno sveikatai idėjas savo profesijos ribose;
  2. stojantiems į Menų terapijos programą išklausyti išlyginamųjų modulių kursus.

   

  Baigusiems programą išduodamas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Karjeros ir kompetencijų centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas (vertinimo ir akreditacijos pažyma Nr. KT3 – 2) ir akademinė pažyma, kurioje nurodomi išklausyti studijų moduliai ir mokymosi rezultatai, vertinami 10 balų skalėje.

  Reikalavimai ketinantiems tobulintis
  Išankstiniai reikalavimai Gretutiniai reikalavimai (jei yra)
  Aukštasis išsilavinimas menų arba sveikatos, arba kitose (psichologijos, socialinio darbo, socialinės pedagogikos, specialojo ugdymo, ikimokyklinio ir pradinio ugdymo) srityse. Ne menų specialistams – gebėjimai bei įgūdžiai pasirinktoje meno srityje.

  Programą „Menas ir sveikata“ (Įvadas į muzikos terapijos studijas) sudaro 3 moduliai:

  • Sveikatos pagrindų modulis, numatomas nuotolinis kursas (6 kreditai)
  • Meninės raiškos pagrindų modulis, numatomas nuotolinis kursas (6 kreditai)
  • Menų terapijų patyrimo ir refleksijų modulis, numatomas kontaktinis kursas (3 kreditai)

   

  Sveikatos pagrindų modulis
  Registracija iki 2022 m. sausio 23 d.
  Sveikatos pagrindai Visas darbo krūvis valandomis Kontaktinės darbo valandos Savarankiško darbo valandos Kurso kaina
  1.      Žmogaus kūnas, sveikata ir sveikatos sutrikimai
  (lekt. Virginija Kirtiklienė)
  80 48 32 186€
  2.      Žmogaus raida ir raidos sutrikimai
  (dr. Solveiga Zvicevičienė, doc. dr. Violeta Rimkevičienė)
  80 24 56 120€
  Meninės raiškos pagrindų modulis
  Registracija iki 2022 m. vasario 23 d.
  DRAMOS SPECIALIZACIJA Visas darbo krūvis valandomis Kontaktinės darbo valandos Savarankiško darbo valandos Kurso kaina
  1.      Teatro istorijos ir teorijos pagrindai
  (lekt. Sonata Visockaitė)
  80 24 56 124€
  2.      Dramos improvizacijos pagrindai
  (lekt. Sonata Visockaitė)
  80 24 56 124€
  MUZIKOS SPECIALIZACIJA Visas darbo krūvis valandomis Kontaktinės darbo valandos Savarankiško darbo valandos Kurso kaina
  1.      Muzikos istorijos ir teorijos pagrindai
  (doc. dr. Aldona Vilkelienė )
  80 24 56 173€
  2.      Muzikos kūrybos ir atlikimo pagrindai
  (lekt. Snieguolė Dikčiūtė)
  80 24 56  

  124€

  ŠOKIO – JUDESIO SPECIALIZACIJA Visas darbo krūvis valandomis Kontaktinės darbo valandos Savarankiško darbo valandos Kurso kaina
  1.      Šokio istorijos ir teorijos pagrindai
  (lekt. Dalia Šeniauskaitė)
  80 24 56 124€
  2.      Šokio kūrybos ir atlikimo pagrindai
  (lekt. Auksė Jauniškė, lekt. Rasa Urbonavičienė)
  80 24 56 126€
  DAILĖS SPECIALIZACIJA Visas darbo krūvis valandomis Kontaktinės darbo valandos Savarankiško darbo valandos Kurso kaina
  1.      Dailės istorijos ir teorijos pagrindai
  (lekt. Aldona Dapkutė)
  80 24 56 124€
  2.      Dailės kūrybos ir atlikimo pagrindai
  (dr. Audronė Brazauskaitė)
  80 24 56 124€
  Menų terapijos ir patyrimo modulis
  Registracija iki 2022 m. gegužės 24 d.
  Menų terapijos ir patyrimo modulis Visas darbo krūvis valandomis Kontaktinės darbo valandos Savarankiško darbo valandos Kurso kaina
  1.      Dramos terapijos patyrimo ir refleksijos grupė
  (lekt. Vida Lipskytė)
  80 24 56 118€
  2.      Muzikos terapijos patyrimo ir refleksijos grupė
  (doc. dr. Vilmantė Aleksienė)
  80 24 56 165€
  3.      Šokio – judesio terapijos patyrimo ir refleksijos grupė
  (lekt. Raimonda Duff, dr. Solveiga Zvicevičienė)
  80 24 56 118€
  4.      Dailės terapijos patyrimo ir refleksijos grupė
  (lekt. Dovilė Jankauskienė)
  80 24 56 123€

  Daugiau informacijos:

  Programos vadovė:
  doc. dr. Vilmantė Aleksienė | vilmante.aleksiene@lmta.lt

  Programos koordinatorė:
  vyr. spec. Austėja Garbinčiūtė | austeja.garbinciute@lmta.lt | +3706 867 2012

  Akademinė konsultantė VU magistro klausimais:
  Geida Kličiūtė | geida.kliciute@mf.vu.lt 

   

  Karjeros ir kompetencijų centras
  Lietuvos muzikos ir teatro akademija
  Vilniaus g. 6-2/Tilto g. 16, Vilnius
  Mob. tel. +370 686 72012
  Tel. (8 5) 261 1142
  El.p. kkcrenginiai@lmta.lt
  www.kkc.lmta.lt
  www.lmta.lt
  Facebook‘e: LMTA Karjeros ir kompetencijų centras

  MS'2022 tvarkaraštis (gali keistis)

  „MS tvarkaraštis_2022“

  DĖMESIO! Keičiasi šokio-judesio specializacijos meninės raiškos tvarkaraštis!

  MS tvarkaraštis_2022_šokis

  Sutinku, kad mano pateikiamus asmens duomenis AKK naudotų tiesioginės rinkodaros tikslais (siunčiant naujienlaiškius, reklamą ir kitus informacinius pranešimus) ir patvirtinu, kad susipažinau su Privatumo politika.