×

Turite klausimų?

  ×

  Šriftas:

  Fonas:

  Iliustracijos

  NUOTOLINIS TĘSTINIS 2-JŲ DALIŲ SEMINARAS „Pedagogų profesinės veiklos ypatumai: specialiojo/ įtraukiojo muzikinio ugdymo atvejai“

  Renginio data: 2020-12-05
  Laikas: 10:00-14:30
  Vieta: Nuotolinis mokymas per zoom.com

  Seminaras

  Registracija baigta

  Publikavimo data: 2020-11-11
  Peržiūrų skaičius: 1747

  Kviečiame į doc. dr. Vilmantės Aleksienės nuotolinį dviejų dalių seminarą „Pedagogų profesinės veiklos ypatumai: specialiojo/ įtraukiojo muzikinio ugdymo atvejai“, kuris vyks 2020 m. gruodžio 5 ir 12 dienomis (šeštadieniais), nuo 10.00 val. iki 14.30 val. Nuotolinis seminaras vyks vaizdo konferencijų ir pokalbių platformoje „Zoom“. Registracija vyksta iki gruodžio 3 d.

  Visuomenėje vis dažniau kalbama apie specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių ugdymą, kurių įtraukusis švietimas muzikos pamokose traktuojamas kaip efektyvus ir inovatyvus būdas juos lavinti. Specialiųjų poreikių mokinių įtrauktis muzikos pamokose reikalauja ugdytojų specialaus pasirengimo: specialiųjų ugdymosi poreikių atpažinimo, ugdymo proceso pritaikymo konkrečiam atvejui, reflektavimo gebėjimų ir motyvacijos tobulėti dirbant su „kitokiu“ vaiku.

  Data: 2020 m. gruodžio 5 ir 12 d.

  Laikas: 10:00-14:30 val.

  Vieta: Nuotolinio mokymosi aplinka „Zoom“

  Kaina: 61 Eur

   

  Seminaro programa

  12 akademinių valandų seminaras (nuotolinis)

  I SESIJA – 6 akad. val.

  2020-12-05, 10:00-14:30 val.

  1. Praktinė dalis (1 akad. val.)

  • Seminaro dalyvių specialiojo ugdymo ir/ar įtraukiojo ugdymo patirties pasidalinimas.

  2. Teorinė dalis (4 akad. val.)

  • Raidos sutrikimų (autizmas, intelekto sutrikimas, hiperaktyvumo ir dėmesio sutrikimas, emocijų ir elgesio sutrikimas, fizinės raidos sutrikimai) ir vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių aptarimas.
  • Individualaus muzikavimo su raidos sutrikimų turinčiais vaikais pavyzdžiai: vaizdo įrašų fragmentų analizė

  3. Praktinė dalis (1 akad. val.)

  • Individualaus muzikavimo su N vaiku veiksena: darbas porose.
  • Pristatymai, refleksijos, probleminių klausimų sisteminimas.
  • Individuali kūrybinė užduotis.

   

  II SESIJA – 6 akad. val.

  2020-12-15, 10:00-14:30 val.

  1. Praktinė dalis (1 akad. val.)

  • Kūrybinių užduočių pristatymas ir aptarimas.

  2.  Teorinė dalis (4 akad. val.)

  • Muzikos terapijos aktyvių ugdomųjų veiksenų taikymas specialiojo ugdymo kontekste.
  • Grupinio muzikavimo su raidos sutrikimų turinčiais vaikais pavyzdžiai: vaizdo įrašų fragmentų analizė.
  • Praktinė dalis (1 akad. val.) N vaikų grupės muzikavimo veiksenos: darbas grupelėse
  • Pristatymai, refleksijos

  3. Apibendrinanti diskusija.

   

  Tikslinė grupė: Formaliojo ir neformaliojo muzikinio ugdymo specialistai, muzikos mokytojai.

  Programos tikslas – ugdytis gebėjimą pažinti ir įtraukti specialiųjų poreikių vaiką į muzikinio ugdymo procesą.

  Uždaviniai:

  1. Išanalizuoti problemiškų atvejų patirtis.

  2. Aptarti pagrindinius raidos sutrikimus: autizmas, intelekto sutrikimas, hiperaktyvumo ir dėmesio sutrikimas, emocijų ir elgesio sutrikimas, motorikos, klausos bei regos sutrikimai.

  3. Išsiaiškinti muzikinio ugdymo pritaikymo pagal vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius galimybes, remiantis muzikos terapijos pavyzdžiais.

  4. Kūrybiškai pritaikyti muzikines veiklas pagal vaiko specialiuosius poreikius.

   

  Seminaro dalyviams bus išduodami akredituoto LMTA Karjeros ir kompetencijų centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai (veiklos vertinimo ir akreditavimo pažyma Nr. KT3-2).

   

  Doc. dr. Vilmantė Aleksienė –  Švietimo akademijos profesorė, socialinių mokslų daktarė (VPU, 2001). Fortepijono mokytoja (Lietuvos valstybinė konservatorija, 1981), muzikos terapeutė (Norvegija, Sogn og Fjordane universitetinis koledžas, 2002), muzikos terapijos magistrė (Latvija, Liepojos universitetas, 2011), socialinio darbo magistrė (VPU, 2011) ir supervizorė (Vytauto Didžiojo universiteto ir Miunsterio akademija, 2007). VU-LMTA Menų terapijos magistro programos komiteto pirmininkė. Veda muzikos terapijos seminarus, dirba su asmenybės augimo bei muzikos terapijos grupėmis Lietuvoje ir užsienyje; publikuoja mokslinius bei mokslo populiarinimo straipsnius; vadovauja muzikos sveikatai ir muzikos terapijos projektams bei tyrimams.

  Sutinku, kad mano pateikiamus asmens duomenis AKK naudotų tiesioginės rinkodaros tikslais (siunčiant naujienlaiškius, reklamą ir kitus informacinius pranešimus) ir patvirtinu, kad susipažinau su Privatumo politika.