×

Turite klausimų?

  ×

  Šriftas:

  Fonas:

  Iliustracijos

  Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programa „Menas ir sveikata“

  Renginio data: 2020-03-04
  Laikas:
  Vieta: LMTA II (Kongresų) rūmai (Vilniaus g. 6-2, Vilnius)

  Neformalus švietimas

  Registracija baigta

  Publikavimo data: 2020-02-22
  Peržiūrų skaičius: 844

  Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Karjeros ir kompetencijų centras kviečia stoti į neformaliojo suaugusiųjų švietimo programą „MENAS IR SVEIKATA: įvadas į menų terapijos studijas“!


  Per pastaruosius du dešimtmečius atliekama vis daugiau menų poveikio sveikatai ir gerovei tyrimų. Europos regiono daugiau nei 3000 tyrimų rezultatai rodo, kad menai vaidina svarbų vaidmenį profilaktikai, sveikatos stiprinimui ir ligų valdymui bei gydymui. 2019 m. Pasaulio sveikatos organizacijos ataskaitoje (WHO Health Evidence Network synthesis report 67. What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review) rekomenduojama skatinti menų įtraukimą individualiu, vietos ir nacionaliniu lygmenimis bei remti tarpsektorinį bendradarbiavimą.

  Lietuvos Sveikatos apsaugos ministro įsakymuose rekomenduojama įtraukti menų terapeutus darbui vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos komandose, psichikos sveikatos komandose. Didėjant menų terapijų  paslaugų paklausai Lietuvoje, reikalingi profesionalūs specialistai.

  Nuo 2015 m. pradėta vykdyti jungtinė VU-LMTA Muzikos terapijos magistro programa, kuri nuo 2019 m. išplėsta į Menų terapijos magistro programą su trimis specializacijomis: dramos terapijos, muzikos terapijos ir šokio-judesio terapijos.

  Stojantiesiems į Menų terapijos programą yra privalomi išlyginamieji kursai:

  1. Menų krypties arba menotyros arba menų pedagogikos specialistai privalo išklausyti 6 kreditų Sveikatos pagrindų studijų modulį („Žmogaus kūnas ir sveikata; „Žmogaus raida ir raidos sutrikimai“) ir 3 kreditų Menų terapijų patyrimo ir refleksijos modulį.

  2. Sveikatos priežiūros specialistai bei psichologai privalo išklausyti 6 kreditų Meninės raiškos pagrindų modulį („Meno istorijos ir teorijos pagrindai“; „Meninės kūrybos ir atlikimo pagrindai“) ir 3 kreditų Menų terapijų patyrimo ir refleksijos modulį.

  3. Kiti specialistai (socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, specialieji pedagogai, ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogai) privalo išklausyti 6 kreditų Sveikatos pagrindų studijų modulį („Žmogaus kūnas ir sveikata; „Žmogaus raida ir raidos sutrikimai“); 6 kreditų Meninės raiškos pagrindų modulį („Meno istorijos ir teorijos pagrindai“; „Meno atlikimo pagrindai“) ir 3 kreditų Menų terapijų patyrimo ir refleksijos modulį.

  LMTA Karjeros ir kompetencijų centras sudaro galimybes išklausyti išlyginamuosius modulius programoje „Menas ir sveikata“.  Programa „Menas ir sveikata: Įvadas į menų terapijos studijas“  vykdoma kaip:

  a) privaloma išlyginamųjų modulių programa stojantiems į Menų terapijos programą, arba

  b) norintiems tobulinti savo kvalifikaciją ir įgyti žinių, gebėjimų, įgūdžių taikyti menų terapijų elementus savo profesijos ribose.

  Baigusiems programą išduodamas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Karjeros ir kompetencijų centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas ir akademinė pažyma, kurioje bus nurodyti išklausyti studijų moduliai ir mokymosi rezultatai, vertinami 10 balų skalėje.

  Programos tikslas
  Kelti menų, sveikatos ir kitų sričių specialistų kvalifikaciją ir ugdyti kompetenciją darbui meninėse, socialinėse programose bei projektuose.
  Reikalavimai ketinantiems tobulintis
  Išankstiniai reikalavimai Gretutiniai reikalavimai (jei yra)
  Aukštasis išsilavinimas muzikos arba sveikatos priežiūros srityje Sveikatos priežiūros specialistams –muzikinio išsilavinimo pažymėjimas  (septynmetės muzikos mokyklos baigimo pažymėjimas ar jį atitinkantis)

  Programą „Menas ir sveikata“ (Įvadas į muzikos terapijos studijas) sudaro 3 moduliai:

  1. Sveikatos pagrindų modulis
  2. Meninės raiškos pagrindų modulis
  3. Menų terapijų patyrimo ir refleksijų modulis

   

  SVEIKATOS PAGRINDŲ MODULIS
  SVEIKATOS PAGRINDAI Visas darbo krūvis valandomis Kontaktinės darbo valandos Savarankiško darbo valandos Kaina
  1. Žmogaus kūnas, sveikata ir sveikatos sutrikimai (lekt. Virginija Kirtiklienė) 80 48 32 160€
  2. Žmogaus raida ir raidos sutrikimai (doc. Violeta Rimkevičienė, lekt. Solveiga Zvicevičienė) 80 24 56 93€
  MENINĖS RAIŠKOS PAGRINDŲ MODULIS
  DRAMOS SPECIALIZACIJA Visas darbo krūvis valandomis Kontaktinės darbo valandos Savarankiško darbo valandos Kaina
  1. Teatro istorijos ir teorijos pagrindai (lekt. Vida Lipskytė, lekt. Daiva Rudokaitė) 80 24 56 80 €
  2. Dramos improvizacijos pagrindai (lekt. Vida Lipskytė, lekt. Daiva Rudokaitė) 80 24 56 80€
  MUZIKOS SPECIALIZACIJA Visas darbo krūvis valandomis Kontaktinės darbo valandos Savarankiško darbo valandos Kaina
  1. Muzikos istorijos ir teorijos pagrindai (doc. dr. Vilmantė Aleksienė, doc. dr. Aldona Vilkelienė ) 80 24 56 105€
  2. Muzikos kūrybos ir atlikimo pagrindai (lekt. Snieguolė Dikčiūtė) 80 24 56 80€
  ŠOKIO – JUDESIO SPECIALIZACIJA Visas darbo krūvis valandomis Kontaktinės darbo valandos Savarankiško darbo valandos Kaina
  1. Šokio istorijos ir teorijos pagrindai (lekt. Dalia Šeniauskaitė) 80 24 56 80 €
  2. Šokio kūrybos ir atlikimo pagrindai (lekt. Auksė Jauniškė, lekt. Rasa Urbonavičienė) 80 24 56 80 €
  MENŲ TERAPIJOS PATYRIMO MODULIS
  Visas darbo krūvis valandomis Kontaktinės darbo valandos Savarankiško darbo valandos Kaina
  1. Dramos terapijos patyrimo ir refleksijos grupė
  (lekt. Vida Lipskytė, lekt. Daiva Rudokaitė)
  80 24 56 81 €
  2. Muzikos terapijos patyrimo ir refleksijos grupė (doc. dr. Vilmantė Aleksienė) 80 24 56 106€
  3. Šokio – judesio terapijos patyrimo ir refleksijos grupė (lekt. Raimonda Duff, dr. Solveiga Zvicevičienė) 80 24 56 81 €

  Daugiau informacijos:

  Programos vadovė:
  doc. dr. Vilmantė Aleksienė | vilmante.aleksiene@lmta.lt

  Registracija, tvarkaraštis, apmokėjimas:

  Karjeros ir kompetencijų centras
  Lietuvos muzikos ir teatro akademija
  Vilniaus g. 6-2/Tilto g. 16, Vilnius
  Mob. tel. +370 686 72012
  Tel. (8 5) 261 1142
  El.p. kkcrenginiai@lmta.lt
  www.kkc.lmta.lt
  www.lmta.lt
  Facebook‘e: LMTA Karjeros ir kompetencijų centras

  Sutinku, kad mano pateikiamus asmens duomenis AKK naudotų tiesioginės rinkodaros tikslais (siunčiant naujienlaiškius, reklamą ir kitus informacinius pranešimus) ir patvirtinu, kad susipažinau su Privatumo politika.