×

Turite klausimų?

  ×

  Šriftas:

  Fonas:

  Iliustracijos

  Seminaras „Emocinio imitavimo metodas: muzikinio ugdymo, kūrybiškumo ir bendražmogiškų vertybių dialogas“

  Renginio data: 2021-11-04
  Laikas: 11:00-16:00
  Vieta: LMTA Centriniai rūmai (Gedimino pr. 42, Vilnius), Balkono teatras

  Seminaras

  Registracija baigta

  Publikavimo data: 2021-10-11
  Peržiūrų skaičius: 884

  Kviečiame į Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Pedagogikos katedros docentės dr. Lolitos Jolantos Piličiauskaitės seminarą „Emocinio imitavimo metodas: muzikinio ugdymo, kūrybiškumo ir bendražmogiškų vertybių dialogas“, kuris vyks 2021 m. lapkričio 4 d. (ketvirtadienį), nuo 11.00 iki 16.00 val. Seminaras organizuojamas kontaktiniu būdu, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, Balkono teatre.

  Svarbu: dalyvavimas tik su galimybių pasu. Pasikeitus LR Vyriausybės ribojimams dėl pandemijos suvaldymo, seminaras bus perkeltas į nuotolį.

  Seminaro kaina 36 Eur. Registracija vyksta iki lapkričio 3 d.

  Dalyviams bus išduodami akredituoto LMTA Karjeros ir kompetencijų centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai (veiklos vertinimo ir akreditavimo pažyma Nr. KT3-2).

  Dažnai muzikos mokyklos ir bendrojo ugdymo pedagogai susiduria su kūrinio interpretacijos problema, kai išmokus kūrinio muzikinį tekstą, pasidaro neaišku, kaip toliau su mokiniu siekti meninės jo interpretacijos. Žinome, kad Z kartos moksleivių kasdienybėje daug laiko užima IT technologijos, todėl muzikavimo rezultatų siekimas laisvalaikiu nėra intensyviai plėtojamas. Neretai namų darbai daromi klasėje, pamokos metu, tad kūrinio atlikime vyrauja tik techninių uždavinių – pažintinių ir psichomotorinių lavinamųjų ugdymo tikslų realizavimas.

  Lektorės ilgametė darbo patirtis rodo, kad Emocinio imitavimo metodas gali deramai išplėtoti muzikos mokytojo profesinę kompetenciją, leidžiančią harmonizuoti ugdytinių dvasinį pasaulį, mąstymą, vidinius išgyvenimus, vienodą dėmesį teikiant tiek į jau minėtus pažintinius ir psichomotorinius lavinamuosius ugdymo tikslus, tiek į emocinius ir dorinius, atsakingus už teigiamas menines, estetines emocijas, bei kūrybiškumą. Todėl labai svarbu tobulinti mokytojo profesinės kompetencijos segmentus: aiškintis muzikos kūrinio interpretacijos teorines ir metodines prielaidas, žinoti inovatyvius metodus, kurie sudaro sąlygas muzikos pažinimo procesą paversti kūrybinga, mokinio išraiškingumą, artistiškumą skatinančia bei pačią muzikos pamoką aktualizuojančia veikla.

   

  Seminaro tikslai – supažindinti dalyvius su inovatyviu, edukacinėje praktikoje taikomu Emocinio imitavimo metodu, kuris atskleidžia nedeklaratyvaus ugdytinio auklėjimo galimybes bei pristatyti naują bendrojo ugdymo ir muzikos mokyklų pedagogams skirtą metodinį leidinį „Emocinio imitavimo metodas: muzikinio ugdymo, kūrybiškumo ir bendražmogiškų vertybių dialogas“.

  Seminaras skirtas muzikos mokyklų individualaus instrumento, solfedžio, muzikos literatūros pedagogams bei bendrojo ugdymo muzikos mokytojams.

  Programos uždaviniai:

  1. Supažindinti ir pristatyti Emocinio imitavimo metodą, praktines jo pritaikymo galimybes atskleidžiantį metodinį leidinį „Emocinio imitavimo metodas: muzikinio ugdymo, kūrybiškumo ir bendražmogiškų vertybių dialogas“.
  2. Praktiškai pademonstruoti Emocinio imitavimo metodo taikymo muzikos pamokoje principus, atskleisti metodinio leidinio su virtualiu priedu panaudojimo galimybes.
  3. Išmokyti dalyvį praktiškai išbandyti ir asmeniškai patirti Emocinio imitavimo metodo poveikį:
   • atliekant (grojant/dainuojant) nesudėtingą muzikos kūrinį;
   • mokant muzikos teorijos ar istorijos;
   • vedant šiuo metodu grindžiamas dorinio ugdymo diskusijas;
   • įsiklausant į lektoriaus komentarus ir pastabas.

   

  Seminare bus mokomasi emocinio imitavimo metodo kaip ugdytinių muzikalumo ir muzikinių gebėjimų bei saviugdos skatinimo būdo. Taip pat supažindinama su lektorės išleista metodine knyga „Emocinio imitavimo metodas kaip ugdytinių muzikalumo ir muzikinių gebėjimų bei saviugdos skatinimo būdas“ ir jos virtualaus priedo panaudojimo galimybėmis. Gilinamasi į Emocinio imitavimo metodo pritaikymą muzikos pamokoje: taikymo būdai, ugdytinio kūrybinės veiklos modeliavimas: praktinių pavyzdžių analizė.

  Seminaro metu dalyviai turės galimybę įsigyti naują metodinę lektorės knygą „Emocinio imitavimo metodas: muzikinio ugdymo, kūrybiškumo ir bendražmogiškų vertybių dialogas“, kuri pateikiama su virtualiais priedais, pristatomas Lietuvos muzikos ir kitų dalykų mokytojų susidomėjimo sulaukęs Emocinio imitavimo metodas (EIM).

  Lolita Jolanta Piličiauskaitė – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Pedagogikos katedros docentė dr., mokslininkė, Emocinio imitavimo metodo autorė, muzikos mokytoja ekspertė. Lektorė sukaupusi nemažą patirtį bendrojo ugdymo mokykloje, 2005 metais pelnė „Metų mokytojo“ apdovanojimą. Tyrimų centre – bendrojo ugdymo ir muzikos mokyklų mokinių ugdymo aktualijos.

  L. J. Piličiauskaitė yra muzikinio ugdomojo sveikatinimo centro „Sveikutis“ įkūrėja, nemažai dėmesio teikia nėščiųjų ir kūdikių ankstyvam ugdymui.

  Lektorė vykdo aktyvią savo idėjų sklaidą: nuo 2008 metų pravedė beveik 100 metodinių praktinių seminarų įvairiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose.

  Šiuo metu lektorė yra 11 metodinių leidinių, eilės mokslinių straipsnių bei grožinės literatūros kūrinių autorė. Ji taip pat viena iš Angelų kalvos, esančios Trakų r. įkūrėjų, 2012 metais pelnė Kunigaikščio Gedimino apdovanojimą už Vilniaus apskrities (regiono) socialinės-ekonominės plėtros spartinimą.

  Sutinku, kad mano pateikiamus asmens duomenis AKK naudotų tiesioginės rinkodaros tikslais (siunčiant naujienlaiškius, reklamą ir kitus informacinius pranešimus) ir patvirtinu, kad susipažinau su Privatumo politika.