×

Turite klausimų?

  ×

  Šriftas:

  Fonas:

  Iliustracijos

  NUOTOLINIS SEMINARAS „Natų rinkimo programos Sibelius teorija ir praktika“

  Renginio data: 2021-02-10
  Laikas: 10:00-14:30
  Vieta: Nuotolinis mokymas per zoom.com

  Seminaras

  Registracija baigta

  Publikavimo data: 2020-12-27
  Peržiūrų skaičius: 1006

  Kviečiame į doc. dr. Mārtiņš Viļums nuotolinį dviejų dalių seminarą Natų rinkimo programos Sibelius teorija ir praktika, kuris vyks 2021 m. vasario 10 ir 17 dienomis, trečiadieniaisnuo 10.00 val. iki 14.30 val. Nuotolinis seminaras vyks vaizdo konferencijų ir pokalbių platformoje „Zoom“. Registracija vyksta iki vasario 8 d. 

  Šiandien jau įpratome girti – „informacinės technologijos“. Kaip apibrėžia Amerikos informacinių technologijų asociacija, „informacinės technologijos – tai kompiuterinių informacinių sistemų, visų pirma programinės ir techninės įrangos, tyrimas, kūrimas, tobulinimas, realizavimas, priežiūra arba valdymas. Platus ir visai „nemuzikalus“ apibrėžimas. Informacinės arba kompiuterinės technologijos gali itin palengvinti ir praturtinti muzikos mokytojo darbą, todėl labai svarbu, kad mokytojas gebėtų jomis naudotis. Notografijos programa Sibelius, šiuo metu ypač paplitusi ir plačiai naudojama daugelio šalių mokymo įstaigose bei leidyklose, yra labai naudinga muzikos mokytojams. Ši programa skirta profesionaliai natų leidybai, panaudojimui solfedžio pamokoje. Ja naudodamiesi pedagogai įgyja muzikinio ir kompiuterinio raštingumo įgūių, praversiančių profesinėje veikloje. Kurse išdėstomi programoSibelius pagrindai, kurie leidžia studijuojantiesiems įvaldyti šią programą ir pritaikyti ją savo darbe. Kompiuterinių technologijų studijavimas padeda mokytojams kelti savo kvalifikaciją, o jų pritaikymas darbe suteikia  praktinės naudos ir leidžia efektyviau dirbti. Seminarų ciklas skirtas teorinėms ir praktinėms programos Sibelius studijoms bei šios programos pritaikymui muzikos pamokose. 

  Seminaro tikslas – supažindinti dalyvius su kompiuterinės notografijos programa „Sibelius“, ugdyti gebėjimą naudoti programą muzikos pamokose bei užklasinėje veikloje. 

  Kursą sudaro įžanginis seminaras, savarankiškas pasiruošimas ir baigiamasis seminaras. 

  Programos uždaviniai: 

  1. Išsiaiškinti pagrindinius programos „Sibelius“ veikimo principus ir juos įvaldyti. 
  2. Ugdyti gebėjimą įgytas teorines žinias pritaikyti praktikoje, t. y. muzikos pamokose ir užklasinėje veikloje.

  Seminaras skirtas dalykų mokytojams, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo institucijų pedagogams. 

  Seminaro dalyviams bus išduodami akredituoto LMTA Karjeros ir kompetencijų centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai (veiklos vertinimo ir akreditavimo pažyma Nr. KT3-2). 

  SVARBU: Dalyviai turi turėti savo kompiuterį ir būti įsirašę demonstracinę arba pil „Sibelius“ programos versiją. Seminarui užtenka turėti demonstracinę versiją. 

  Programos nuoroda demonstracinei versijai įsidiegti: https://my.avid.com/get/sibelius-ultimate-trial 

  Kompozitorius ir muzikologas Mārtiņš Viļums gimė Rygoje, Latvijoje. Ten mokėsi akordeono Jāņio Mediņo vidurinėje muzikos mokykloje (1991–1996) ir paraleliai Latvijos muzikos akademijoje paruošiamajame kurse studijavo kompoziciją pas Pēterį Plakidį. 1997 m. atvykęs į Lietuvą vienerius metus mokėsi LMTA akordeono klasėje, nuo 1998 m. perėjo į kompozicijos klasę pas Julių Juzeliūną (1998–2000), vėliau kompozicijos mokėsi pas Rimantą Janeliauską (2000-2006). Studijuodamas kompoziciją LMTA baigė bakalauro, magistro bei aspirantūros studijas. 2011 m. LMTA įgijo humanitarinių mokslų daktaro laipsnį muzikologijos srityje (darbo vadovė prof. hab. dr. Gražina Daunoravičienė). Disertacijos tema – „Kompoziciniai muzikinio erdvėlaikio artikuliacijos principai (skambesio suerdvinimo aspektai XX a. II pusės – XXI a. pradžios muzikoje)“. 

  Sutinku, kad mano pateikiamus asmens duomenis AKK naudotų tiesioginės rinkodaros tikslais (siunčiant naujienlaiškius, reklamą ir kitus informacinius pranešimus) ir patvirtinu, kad susipažinau su Privatumo politika.