×

Turite klausimų?

  ×

  Šriftas:

  Fonas:

  Iliustracijos

  2020.03.18 | Seminaras pedagogams „Aktyvi muzikos pamoka“

  Renginio data: 2020-03-18
  Laikas: 10:00-14:30
  Vieta: Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokykla (Vytauto g. 23, Druskininkai)

  Seminaras

  Registracija baigta

  Publikavimo data: 2020-02-10
  Peržiūrų skaičius: 733

  ! INFORMUOJAME, kad atsižvelgiant į Lietuvoje susidariusią situaciją dėl COVID-19,  Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje nuo kovo 13 iki 27 d. imtinai stabdomas kontaktinis studijų procesas.

  Nuo kovo 13 d. atšaukiami visi planuoti Akademijos renginiai. Dėl šių aplinkybių atšaukiame E.Veličkos seminarą „Aktyvi muzikos pamoka“.

  Šiuolaikinė pedagogika pabrėžia mokinio aktyvaus dalyvavimo ugdymo(si) procese svarbą ir laiko tai vienu svarbiausiu sėkmingo pedagoginio proceso veiksniu. Akcentuojama, kad įgūdis (t. y. „žinojimas – KAIP“) ugdymo požiūriu yra aukštesnė žinojimo apraiška, negu sausos žinios („žinojimas – KAD“, „žinojimas – APIE“). Šia pamatine nuostata yra vadovaujamasi E. Jaques-Dalcroese, C. Orff’o, Z. Kodaly muzikinio ugdymo sistemose; ji nuosekliai plėtojama D. Elliott’o „Naujojoje muzikinio ugdymo filosofijoje“. Tenka pripažinti, kad į Lietuvos bendrąjį muzikinį ugdymą šios metodinės inovacijos vėluoja, o muzikos pamokose lig šiol vyrauja „mokymas APIE muziką“, o ne „muzikos mokymas – KAIP“.

  Seminaras „Aktyvi muzikos pamoka“ naudingas muzikos ir pradinių klasių mokytojams, kurie norėtų praturtinti savo metodinį arsenalą aktyviais, inovatyviais ir kūrybiškais muzikinio ugdymo metodais, pereiti nuo pasyvaus „mokymo APIE muziką“ prie aktyvaus „muzikos mokymo“. Bus mokomasi aktyvių muzikavimo, komponavimo, improvizavimo, muzikos klausymosi metodų, supažindinama su komplektų „Mano muzika“ ir „Septynios gaidos“ kūrybinėmis idėjomis. Seminaro dalyviai turės galimybę pavartyti japoniškus, vokiškus, amerikietiškus muzikos vadovėlius. Seminaro metu bus plėtojamos mokytojų muzikinės, pedagoginės ir bendrakultūrinės kompetencijos.

  Programos tikslas – supažindinti mokytojus su aktyvaus muzikinio ugdymo principais ir aktyviaisiais muzikos mokymosi (muzikavimo, komponavimo ir improvizavimo, muzikos klausymosi ir jos interpretavimo) metodais, tobulinti mokytojų muzikines ir bendrąsias kompetencijas, praktinius muzikinės pedagoginės veiklos įgūdžius.

  REGISTRACIJA SUSTABDYTA

  Seminaras Druskininkuose „Aktyvi muzikos pamoka“, Dr. Eirimas Velička
  Data: ! Informuojame, kad renginys atšauktas
  Laikas
  Vieta: Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokykla (Vytauto g. 23, Druskininkai)
  Kaina: 22 Eur (6 akad. val.)

  Tikslinė grupė: Dalykų mokytojai (muzikos mokytojai); priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo institucijų pedagogai; pradinio ugdymo mokytojai.

  Seminaro dalyviams bus išduodami akredituoto LMTA Karjeros ir kompetencijų centro KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PAŽYMĖJIMAI (veiklos vertinimo ir akreditavimo pažyma Nr. KT3-2).

  Programos uždaviniai: supažindinti mokytojus su praktiniu patyrimu grįsto muzikinio ugdymo koncepcijos metodologiniais pagrindais; praktiškai išbandyti aktyviuosius muzikos mokymo metodus: muzikuoti (vokaliniai metodai, žaidimai ir karaoke, ritmavimas ir kūno perkusija, Mokykliniai instrumentai), kurti ir improvizuoti (kūrybinės užduotys), klausytis muzikos ją kūrybiškai interpretuoti (panaudojant grafines partitūras, raiškų judesį, piešiant, nusakant žodžiu); suteikti mokytojams praktinių darbo įgūdžių; pristatyti mokytojams pradinukų vadovėlius „Mano muzika“ ir juos lydinčių muzikos mokymo priemonių komplektus (pratybų sąsiuvinius, mokytojo knygas, garso įrašų komplektus), pratybų ir kūrybos sąsiuvinius „Septynios gaidos“, aptarti jų paskirtį, funkcijas; supažindinti su Pasaulio muzikinio ugdymo tendencijomis ir užsienio (Japonijos, Vokietijos ir JAV) muzikos vadovėliais.

  Turinys:

  • Teorinė dalis (1,5 val.): praktiniu patyrimu grįsto muzikinio ugdymo filosofiniai ir metodologiniai pagrindai (D. Elliott’o „Naujoji muzikinio ugdymo filosofija“). Muzikinių veiksenų įvairovė ir jų tarpusavio sąsajos: dainavimas ir grojimas muzikos instrumentu, solfedžiavimas ir ritmavimas, natų skaitymas ir užrašymas, muzikos klausymas ir muzikinės kultūros pažinimas, improvizavimas ir kūrybiniai žaidimai; Mokymosi komplektų „Mano muzika“ ir „Septynios gaidos“ pristatymas: jų sudedamosios dalys, paskirtis ir funkcijos; dermė su bendrosiomis programomis; Pažintis su užsienio šalių (Japonijos, JAV, Vokietijos) muzikos vadovėlių pavyzdžiais; jų užduočių sistemų peržvalga.
  • Praktinė dalis (4 val.): dainavimo mokymo metodika (vokalo pratimai; karaoke; dainavimo, solfedžiavimo, grojimo metodinės sąsajos); kitų tautų dainos (latviai, estai, japonai, N. Zelandijos maoriai, Afrika); Mokymo groti metodikos principai (dūdelė, skudučiai, kanklės, klaviatūra); Ritmavimo metodika (garsas–ženklas–judesys; kalbos ir judesio ritmika; kūno perkusijos panaudojimas); Solfedžiavimo ir natų skaitymo metodika (realiatyvusis solfedžiavimas ir „pirštų penklinė“); Aktyviosios muzikos klausymosi užduotys (grafinės partitūros, judesio panaudojimas); muzikos stilių ir formų pažinimas; Pasirinktų pavyzdinių pamokų nagrinėjimas.
  • Baigiamoji diskusija, apibendrinimas (0,5 val.)

   

  Dr. Eirimas Velička – Lietuvos etnomuzikologas, muzikos pedagogas, muzikas. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytojas, Šeškinės pradinės mokyklos muzikos mokytojas metodininkas, Vilniaus kolegijos lektorius, įvairių muzikos vadovėlių autorius. Dirbdamas Lietuvos pedagoginiame institute, aktyviai prisidėjo rengiant pradinių klasių moksleivių muzikos pedagogikos programą, daug dėmesio skyrė pradinių klasių moksleivių muzikalumo tyrimui ir naujų būdų jam lavinti sklaidai. Tarptautinių konferencijų dalyvis, daugelio muzikos vadovėlių autorius, yra paskelbęs mokslinių straipsnių muzikos pedagogikos tema.
  2018 m. birželio 4 d. kompozitorių namuose vykusiose geriausių praėjusių metų muzikologijos darbų autorių apdovanojimo iškilmėse, Eirimas Velička buvo apdovanotas O. Narbutienės premija už inovatyvią ir atvirą pedagogiką bei autentiškumą ir metodikos dermę monografijoje „Lietuvių etninė muzika pradinio muzikinio ugdymo sistemoje“.

   

  BENDRAUKIME:
  LMTA Karjeros ir kompetencijų centras
  Tel. nr. +370 686 72012; (8 5) 26 111 42
  kkcrenginiai@lmta.lt
  www.kkc.lmta.lt
  Draugaukime Facebooke

  Sutinku, kad mano pateikiamus asmens duomenis AKK naudotų tiesioginės rinkodaros tikslais (siunčiant naujienlaiškius, reklamą ir kitus informacinius pranešimus) ir patvirtinu, kad susipažinau su Privatumo politika.