×

Turite klausimų?

  ×

  Šriftas:

  Fonas:

  Iliustracijos

  „Menas ir sveikata“: Dramos improvizacijos pagrindai

  Renginio data: 2021-04-03
  Laikas: 11:00
  Vieta: Nuotolinis mokymas per zoom.com

  Neformalus švietimas

  Registracija baigta

  Publikavimo data: 2021-03-03
  Peržiūrų skaičius: 780

  Kviečiame registruotis į programos „Menas ir sveikata“ (Įvadas į muzikos terapijos studijas) Meninės raiškos pagrindų modulio sudėtinius dalykus istoriją ir teoriją bei kūrybą ir atlikimą. Registracija vyksta iki kovo 30 d. Numatomi nuotoliniai kursai.

  Baigusiems programą išduodamas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Karjeros ir kompetencijų centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas (vertinimo ir akreditacijos pažyma Nr. KT3 – 2) ir akademinė pažyma, kurioje nurodomi išklausyti studijų moduliai ir mokymosi rezultatai, vertinami 10 balų skalėje.

  Teatro istorijos ir teorijos pagrindai (Meninės raiškos pagrindų modulis)

  Dalykas: Teatro/dramos istorija

   

  Dalykas „Teatro istorijos ir teorijos pagrindai“ yra sudėtinė modulio „Meninės raiškos pagrindų modulis“ dalis. Apžvelgiama teatro istorija nuo antikos laikų iki XX-tojo amžiaus.  Analizuojami skirtingų epochų teatro laikotarpiai, sąsajose su šalių kultūriniais kontekstais. Atliekama literatūros analizė, lyginamos skirtingos teatro epochos ir laikotarpiai, atliekamos praktinės užduotys.

   

  Tikslas – supažindinti studentus su teatro raida nuo antikos iki XX a.

   

  Uždaviniai:

  1. Suteikti žinių, bendrą supratimą apie teatro raidą.
  2. Ugdyti gebėjimus apibūdinti ir atpažinti teatro specifiką skirtingose epochose.

   

  Dalyviai įgis šias kompetencijas: Žinos pagrindinius teatro raidos istorijos faktus, specifiką, supras jų taikymo galimybes praktikoje. Gebės  numatyti kaip tinkamai taikyti  teatro/ dramos metodus praktinėse situacijose bei išsiugdys nuostatą gerbti kliento individualumą ir identitetą, atliepiant jo ypatumus ir galias.

   

  Modulio galutinį vertinimą sudaro kaupiamasis balas:

  • kūrybinių užduočių aplankas (7 kūrybinės užduotys) – 70 proc.
  • egzaminas – 30 proc.

   

  Dalyko (modulio) apimtis kreditais Visas darbo krūvis valandomis Kontaktinio darbo valandos Savarankiško darbo valandos
  3 kreditai 80 val. 24 val. 56 val.

   

  Dramos terapijos patyrimo ir refleksijos grupė

   (Menų terapijos patyrimo modulis)

   

  Dalykas „Dramos terapijos patyrimo ir  refleksijos grupė“ yra sudėtinė modulio „Menų terapijos patyrimo modulis“ dalis. Dalyko studijų metu bus apžvelgiamos su asmeniniu patyrimu sietinos temos, kurios per praktinius užsiėmimus leis įgyti pradinę asmeninę patirtį ir „pasimatuoti“ dramos terapijos specializaciją.

   

  Atsiskaitymo forma – kombinuota, galutinį vertinimą sudaro:

  • kūrybinių užduočių aplankas (7 kūrybinės užduotys) – 70 proc.;
  • egazaminas – 30 proc.

   

  Tikslas – per grupės veiklą suteikti modulio dalyviams dramos terapijos pradmenis.

   

  Uždaviniai:

  1. Suteikti pradinių žinių apie dramos terapijos technikas.
  2. Ugdyti pradinius gebėjimus analizuoti asmeninę patirtį.

   

  Dalyviai įgis šias kompetencijas: Žinos dramos terapijoje analizuotas technikas, gebės jas vertinti, remiantis asmenine patyrimine praktika ir suvokimu. Išsiugdys vertybines nuostatas, paremtas epatiškumu ir tolerancija kitų asmenų kitoniškumui.

  Dalyko (modulio) apimtis kreditais (jei taikoma) Visas darbo krūvis valandomis Kontaktinio darbo valandos Savarankiško darbo valandos
  3 kreditai 80 val. 24 val. 56 val.

   

   

   

  Bendrieji programos reikalavimai

   

  Reikalavimai ketinantiems tobulintis
  Išankstiniai reikalavimai Gretutiniai reikalavimai (jei yra)
  Aukštasis išsilavinimas menų arba sveikatos, arba kitose (psichologijos, socialinio darbo, socialinės pedagogikos, specialojo ugdymo, ikimokyklinio ir pradinio ugdymo) srityse. Ne menų specialistams – gebėjimai bei įgūdžiai pasirinktoje meno srityje.

   

  DRAMOS SPECIALIZACIJA Visas darbo krūvis valandomis Kontaktinės darbo valandos Savarankiško darbo valandos Kurso kaina
  1.      Teatro istorijos ir teorijos pagrindai
  (lekt. Sonata Visockaitė)
  80 24 56 124 €
  2.      Dramos improvizacijos pagrindai
  (lekt. Sonata Visockaitė)
  80 24 56 124 €

   

  Daugiau informacijos:

   

  Programos vadovė:

  doc. dr. Vilmantė Aleksienė | vilmante.aleksiene@lmta.lt

   

  Programos koordinatorė:

  vyr. spec. Austėja Garbinčiūtė | austeja.garbinciute@lmta.lt | +3706 867 2012

   

  Akademinė konsultantė VU magistro klausimais:

  Viktorija Gildutienė | viktorija.gildutiene@cr.vu.lt | +3706 596 4467

   

   

   

  Karjeros ir kompetencijų centras

  Lietuvos muzikos ir teatro akademija

  Vilniaus g. 6-2/Tilto g. 16, Vilnius

  Mob. tel. +370 686 72012

  Tel. (8 5) 261 1142

  El.p. kkcrenginiai@lmta.lt

  www.kkc.lmta.lt

  www.lmta.lt

  Facebook‘e: LMTA Karjeros ir kompetencijų centras

  Sutinku, kad mano pateikiamus asmens duomenis AKK naudotų tiesioginės rinkodaros tikslais (siunčiant naujienlaiškius, reklamą ir kitus informacinius pranešimus) ir patvirtinu, kad susipažinau su Privatumo politika.