×

Turite klausimų?

×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos

Programa „Menas ir sveikata 2021“

Renginio data: 2021-03-03
Laikas: nurodyta tvarkaraštyje
Vieta: Nuotolinis mokymas per zoom.com

Neformalus švietimas

Registracija baigta

Publikavimo data: 2020-12-29
Peržiūrų skaičius: 5426

Pristatome atnaujintą „Meno ir sveikatos“ neformaliojo švietimo programą, skirtą muzikos, šokio, dramos, dailės ir sveikatos priežiūros bei kitų santykio profesijų (psichologijos, socialinio darbo, socialinės pedagogikos, specialiojo ugdymo, ikimokyklinio ir pradinio ugdymo) specialistams, dirbantiems bei ketinantiems dirbti sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų, specialiojo ugdymo įstaigose su įvairaus amžiaus fizinės, psichinės ar socialinės sveikatos problemų turinčiais asmenimis.

Per pastaruosius du dešimtmečius atliekama vis daugiau menų poveikio sveikatai ir gerovei tyrimų. Europos regiono daugiau nei 3000 tyrimų rezultatai rodo, kad menai vaidina svarbų vaidmenį profilaktikai, sveikatos stiprinimui ir ligų valdymui bei gydymui. 2019 m. Pasaulio sveikatos organizacijos ataskaitoje (WHO Health Evidence Network synthesis report 67. What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review) rekomenduojama skatinti menų įtraukimą individualiu, vietos ir nacionaliniu lygmenimis bei remti tarpsektorinį bendradarbiavimą.

Lietuvos Sveikatos apsaugos ministro įsakymuose rekomenduojama įtraukti menų terapeutus darbui vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos ir psichikos sveikatos komandose. Didėjant menų terapijų paslaugų paklausai Lietuvoje reikalingi profesionalūs specialistai.

2015 m. pradėta vykdyti jungtinė VU-LMTA Muzikos terapijos magistro programa nuo 2019 m. išplėsta į Menų terapijos magistro programą, papildant dramos terapijos ir šokio-judesio terapijos studijomis. Nuo 2021 m. bus vykdomos visos keturios menų terapijos specializacijos – dailės terapija, dramos terapija, muzikos terapija ir šokio-judesio terapija.

Programos tikslas
  • kelti menų, sveikatos ir kitų sričių specialistų kvalifikaciją ir ugdyti kompetenciją darbui meniniuose socialiniuose ar meno sveikatai programose / projektuose.
Programos uždaviniai
  • įgyti bazinių sveikatos stiprinimo žinių ir gebėjimų;
  • plėtoti pasirinktos meno šakos žinias, gebėjimus, įgūdžius;
  • pasirinktos krypties menų terapijos elementų įgytų kompetencijų taikymas savo profesijos ribose.

Stojantiems į Menų terapijos programą yra rekomenduojami įvadiniai – išlyginamieji kursai:

  1. Menų krypties, menotyros ir menų pedagogikos specialistai kviečiami išklausyti 6 kreditų Sveikatos pagrindų studijų modulį („Žmogaus kūnas ir sveikata“; „Žmogaus raida ir raidos sutrikimai“) ir 3 kreditų Menų terapijų patyrimo ir refleksijos modulį.
  2. Sveikatos priežiūros specialistai bei psichologai kviečiami išklausyti 6 kreditų Meninės raiškos pagrindų modulį („Meno istorijos ir teorijos pagrindai“; „Meninės kūrybos ir atlikimo pagrindai“) ir 3 kreditų Menų terapijų patyrimo ir refleksijos modulį.
  3. Kiti specialistai (socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, specialieji pedagogai, ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogai) kviečiami išklausyti 6 kreditų Sveikatos pagrindų studijų modulį („Žmogaus kūnas ir sveikata“; „Žmogaus raida ir raidos sutrikimai“), 6 kreditų Meninės raiškos pagrindų modulį („Meno istorijos ir teorijos pagrindai“; „Meno atlikimo pagrindai“) ir 3 kreditų Menų terapijų patyrimo ir refleksijos modulį.

LMTA Karjeros ir kompetencijų centras sudaro galimybes išklausyti išlyginamuosius modulius programoje „Menas ir sveikata“. Programa „Menas ir sveikata: Įvadas į menų terapijos studijas“ suteikia galimybes:

a) norintiems tobulinti savo kvalifikaciją ir integruoti meno sveikatai idėjas savo profesijos ribose;

b) išklausyti išlyginamųjų modulių kursus stojantiems į Menų terapijos programą.

 

Baigusiems programą išduodamas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Karjeros ir kompetencijų centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas (vertinimo ir akreditacijos pažyma Nr. KT3 – 2) ir akademinė pažyma, kurioje nurodomi išklausyti studijų moduliai ir mokymosi rezultatai, vertinami 10 balų skalėje.

Reikalavimai ketinantiems tobulintis
Išankstiniai reikalavimai Gretutiniai reikalavimai (jei yra)
Aukštasis išsilavinimas menų arba sveikatos, arba kitose (psichologijos, socialinio darbo, socialinės pedagogikos, specialojo ugdymo, ikimokyklinio ir pradinio ugdymo) srityse. Ne menų specialistams – gebėjimai bei įgūdžiai pasirinktoje meno srityje.

 

Programą „Menas ir sveikata“ (Įvadas į muzikos terapijos studijas) sudaro 3 moduliai:

  1. Sveikatos pagrindų modulis, numatomas nuotolinis kursas (6 kreditai)
  2. Meninės raiškos pagrindų modulis, numatomas nuotolinis kursas (6 kreditai)
  3. Menų terapijų patyrimo ir refleksijų modulis, numatomas kontaktinis kursas (3 kreditai)

Sveikatos pagrindų modulis
Registracija iki 2021 m. vasario 23 d.

Sveikatos pagrindai Visas darbo krūvis valandomis Kontaktinės darbo valandos Savarankiško darbo valandos Kurso kaina
1.      Žmogaus kūnas, sveikata ir sveikatos sutrikimai
(lekt. Virginija Kirtiklienė)
80 48 32 186 €
2.      Žmogaus raida ir raidos sutrikimai
(dr. Solveiga Zvicevičienė, doc. dr. Violeta Rimkevičienė)
80 24 56 120 €

Meninės raiškos pagrindų modulis
Registracija iki 2021 m. vasario 23 d.

DRAMOS SPECIALIZACIJA Visas darbo krūvis valandomis Kontaktinės darbo valandos Savarankiško darbo valandos Kurso kaina
1.      Teatro istorijos ir teorijos pagrindai
(lekt. Sonata Visockaitė)
80 24 56 124 €
2.      Dramos improvizacijos pagrindai
(lekt. Sonata Visockaitė)
80 24 56 124 €
MUZIKOS SPECIALIZACIJA Visas darbo krūvis valandomis Kontaktinės darbo valandos Savarankiško darbo valandos Kurso kaina
1.      Muzikos istorijos ir teorijos pagrindai
(doc. dr. Aldona Vilkelienė )
80 24 56 173 €
2.      Muzikos kūrybos ir atlikimo pagrindai
(lekt. Snieguolė Dikčiūtė)
80 24 56 124 €
ŠOKIO – JUDESIO SPECIALIZACIJA Visas darbo krūvis valandomis Kontaktinės darbo valandos Savarankiško darbo valandos Kurso kaina
1.      Šokio istorijos ir teorijos pagrindai
(lekt. Dalia Šeniauskaitė)
80 24 56 124 €
2.      Šokio kūrybos ir atlikimo pagrindai
(lekt. Auksė Jauniškė, lekt. Rasa Urbonavičienė)
80 24 56 126 €
DAILĖS SPECIALIZACIJA Visas darbo krūvis valandomis Kontaktinės darbo valandos Savarankiško darbo valandos Kurso kaina
1.      Dailės istorijos ir teorijos pagrindai
(lekt. Aldona Dapkutė)
80 24 56 124 €
2.      Dailės kūrybos ir atlikimo pagrindai
(dr. Audronė Brazauskaitė)
80 24 56 124 €

 

Menų terapijos, patyrimo modulis
Registracija iki 2021 m. gegužės 22 d.

Menų terapijos, patyrimo modulis Visas darbo krūvis valandomis Kontaktinės darbo valandos Savarankiško darbo valandos Kurso kaina
1.      Dramos terapijos patyrimo ir refleksijos grupė
(lekt. Vida Lipskytė; doc. dr. Violeta Rimkevičienė)
80 24 56 135 €
2.      Muzikos terapijos patyrimo ir refleksijos grupė
(doc. dr. Vilmantė Aleksienė)
80 24 56 156 €
3.      Šokio – judesio terapijos patyrimo ir refleksijos grupė
(lekt. Raimonda Duff, dr. Solveiga Zvicevičienė)
80 24 56 112 €
4.      Dailės terapijos patyrimo ir refleksijos grupė
(lekt. Dovilė Jankauskienė)
80 24 56 112 €

 

Daugiau informacijos:

Programos vadovė:
doc. dr. Vilmantė Aleksienė | vilmante.aleksiene@lmta.lt

Programos koordinatorė:
vyr. spec. Austėja Garbinčiūtė | austeja.garbinciute@lmta.lt | +3706 867 2012

Akademinė konsultantė VU magistro klausimais:
Viktorija Gildutienė | viktorija.gildutiene@cr.vu.lt | +3706 596 4467

 

Karjeros ir kompetencijų centras
Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Vilniaus g. 6-2/Tilto g. 16, Vilnius
Mob. tel. +370 686 72012
Tel. (8 5) 261 1142
El.p. kkcrenginiai@lmta.lt
www.kkc.lmta.lt
www.lmta.lt
Facebook‘e: LMTA Karjeros ir kompetencijų centras

Sutinku, kad mano pateikiamus asmens duomenis AKK naudotų tiesioginės rinkodaros tikslais (siunčiant naujienlaiškius, reklamą ir kitus informacinius pranešimus) ir patvirtinu, kad susipažinau su Privatumo politika.