Publikavimo data: 2018-11-27

Kviečiame į Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos „Muzika ir sveikata“ kursus: „Žmogaus kūnas ir sveikata“ ir „Sveikatos sutrikimai“. Lektorė Virginija Kirtiklienė. Registracija vyksta iki 2018 m. lapkričio 5 d. Registracija vyksta iki 2018 m. lapkričio 5 d. Kursai vyks nuo 2018 m. lapkričio 7 d. iki 2019 m. sausio 30 d., trečiadieniais, 18:00-21:00 val., Lietuvos muzikos ir teatro akademijos II (Kongresų) rūmų (Vilniaus g. 6-2 / Tilto g. 16, Vilnius), 303 aud.

muzikaLietuvoje muzikos terapijos metodai pradėti taikyti aštuntajame dešimtmetyje. Tačiau tik po Nepriklausomybės atkūrimo, mūsų šalyje įstatymiškai įtvirtinus neįgaliųjų bei visų atskirties grupių socialinės integracijos teises, potencialių muzikos terapijos vartotojų skaičius ženkliai padidėjo ir paslaugų poreikis išaugo. Vykstant socialinių ir / ar sveikatinimo paslaugų decentralizavimui, naujų paslaugų inicijavimui, vis labiau jaučiamas muzikos terapijos specialistų poreikis. Lietuvos muzikos terapijos asociacijos duomenimis pastaraisiais metais muzikos terapijos metodai / technikos taikomi sveikatos priežiūros (psichinės sveikatos, reabilitacijos programose), ugdymo (specialiojo bei integruoto ugdymo programose), socialinio darbo (prevencinėse, socialinės integracijos programose). Didėjant muzikos terapijos paslaugų paklausai, visose minėtose srityse ryškėja problemos, susijusios su specialistų trūkumu ir / ar paslaugas teikiančiųjų profesionalumo stoka. Programa „Muzika ir sveikata“ (Įvadas į muzikos terapijos studijas) sudarytų sąlygas besimokantiesiems įgyti žinių, gebėjimų ir įgūdžių kurti sveikatai palankią muzikinę aplinką ir taikyti muzikos terapijos metodus įvairaus amžiaus sergančiųjų, neįgaliųjų, socialinės rizikos ar atskirties žmonių sveikatinimui, ugdymui(si), socializacijai.

Programa „Muzika ir sveikata“ (Įvadas į muzikos terapijos studijas) gali būti siūloma muzikos specialistams ir sveikatos priežiūros specialistams, turintiems muzikinį išsilavinimą, kaip:
a) parengiamieji kursai siekiant muzikos terapeuto profesijos. Dalyviai, baigę šią programą, toliau galės tęsti studijas muzikos terapijos magistrantūros programoje (Jungtinė LMTA ir VU Muzikos terapijos magistrantūros programa);
b) kvalifikacijos tobulinimas, įgyjant kompetenciją taikyti muzikos terapijos metodus savo profesijos ribose.

Programos tikslas – parengti specialistus, turinčius kompetenciją kurti sveikatai palankią muzikinę aplinką ir taikyti muzikos terapijos metodus įvairaus amžiaus sergančiųjų, neįgaliųjų, socialinės rizikos ar atskirties žmonių sveikatinimo, ugdymo(si), socializacijos programose / projektuose.

 

Kursai vyks nuo 2018 m. lapkričio 7 d. iki 2019 m. sausio 30 d., trečiadieniais, 18:00-21:00 val., Lietuvos muzikos ir teatro akademijos II (Kongresų) rūmų (Vilniaus g. 6-2 / Tilto g. 16, Vilnius), 303 auditorijoje, III aukšte.

 

Reikalavimai ketinantiems tobulintis
Išankstiniai reikalavimai Gretutiniai reikalavimai (jei yra)
Aukštasis išsilavinimas muzikos arba sveikatos priežiūros srityje Sveikatos priežiūros specialistams –muzikinio išsilavinimo pažymėjimas  (septynmetės muzikos mokyklos baigimo pažymėjimas ar jį atitinkantis)

 

Organizuojami kursai:

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PAGRINDAI Visas darbo krūvis valandomis Kontaktinės darbo valandos Savarankiško darbo valandos Kaina
1. Žmogaus kūnas ir sveikata 80 24 56 80 €
2. Sveikatos sutrikimai 80 24 56 80 €

 

REGISTRACIJA BAIGTA

 

Baigusiems programą dalyviams bus išduodami akredituoto LMTA Karjeros ir kompetencijų centro KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PAŽYMĖJIMAI (akreditavimo pažymėjimas Nr. KT3-2) ir akademinės pažymos, kuriose bus nurodomi išklausyti ir atsiskaityti dalykai bei pasiekti mokymosi rezultatai.

 

DĖMESIO!

  • Kursai organizuojami, kai grupėse susidaro ne mažiau kaip po 10 dalyvių.
  • Informacija apie apmokėjimą bus siunčiama kiekvienam užsiregistravusiam dalyviui nurodytu el. paštu.

 

 

Daugiau informacijos:

Programos vadovė:
doc. dr. Vilmantė Aleksienė | vilmante.aleksiene@lmta.lt

Registracija, tvarkaraštis, apmokėjimas:
Vaiva Šatkutė-Marozienė
Karjeros ir kompetencijų centro vyresnioji specialistė
Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Vilniaus g. 6-2/Tilto g. 16, Vilnius
Mob. tel. +370 686 72012
Tel. (8 5) 261 1142
El.p. vaiva.maroziene@lmta.lt
www.kkc.lmta.lt
www.lmta.lt
Facebook‘e: LMTA Karjeros ir kompetencijų centras

Parašykite mums