Publikavimo data: 2018-11-25

2018 m. lapkričio 7 ir 28 dienomis, LMTA Kongresų rūmuose (Vilniaus g. 6-2, Vilnius) vyks  seminaras, skirtas muzikos pedagogams „Pedagogų profesinės veiklos ypatumai: specialiųjų poreikių turinčių mokinių atvejis“. Lektorė – LMTA docentė, Lietuvos muzikos terapijos asociacijos pirmininkė, VDU Švietimo akademijos profesorė – Vilmantė Aleksienė. Registracija vyksta iki 2018 m. lapkričio 5 d.

download

Mieli muzikos pedagogai, kviečiame Jus į seminarą, kuriame ugdysite gebėjimą pažinti specialiųjų poreikių vaiką ir susipažinsite, kaip įtraukti jį į muzikinio ugdymo procesą. Seminaro lektorė –Lietuvos muzikos terapijos asociacijos pirmininkė, VDU Švietimo akademijos profesorė, LMTA docentė dr. Vilmantė Aleksienė.

Specialiųjų poreikių mokinių įtrauktis ne tik bendrojo lavinimo, bet ir muzikos mokyklose reikalauja ugdytojų specialaus pasirengimo: specialiųjų ugdymosi problemų atpažinimo, ugdymo proceso pritaikymo konkrečiam atvejui, reflektavimo gebėjimų ir motyvacijos tobulėti dirbant su „kitokiu“ vaiku. Tikslas – ugdytis gebėjimą pažinti ir įtraukti specialiųjų poreikių vaiką į muzikinio ugdymo procesą.

Uždaviniai: išanalizuoti problemiškų atvejų patirtis; aptarti pagrindinius raidos sutrikimus: autizmas, intelekto sutrikimas, hiperaktyvumo ir dėmesio sutrikimas, emocijų ir elgesio sutrikimas, fizinės raidos sutrikimai; išsiaiškinti muzikinio ugdymo pritaikymo pagal vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius galimybes, remiantis muzikos terapijos pavyzdžiais.

REGISTRACIJA
(iki lapkričio 5 d.)

 

„Pedagogų profesinės veiklos ypatumai: specialiųjų poreikių turinčių mokinių atvejis“
Data 2018-11-07 ir 2018-11-28
Laikas 10.00–14.30 val.
Vieta LMTA II / Kongresų rūmai, 303 auditorija (Vilniaus g. 6-2 / Tilto g. 16, Vilnius)
Kaina 52 Eur (18 akad. val.)

 

Seminaro dalyviams bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo PAŽYMĖJIMAI (LMTA Karjeros ir kompetencijų centro akreditacijos Nr. KT3-2)

 

Seminaro struktūra:

I SEMINARO DALIS (6 akad. val.) lapkričio 7 d.

Probleminių įtraukiojo ugdymo atvejų, su kuriais mokytojai susidūrė praktikoje, atskleidimas; Raidos sutrikimų (autizmas, intelekto sutrikimas, hiperaktyvumo ir dėmesio sutrikimas, emocijų ir elgesio sutrikimas, fizinės raidos sutrikimai) ir vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių aptarimas ir analizavimas; Raidos sutrikimų turinčių vaikų muzikos terapijos vaizdo įrašų analizė; Į vaiko specialiuosius poreikius orientuotų įtraukiojo muzikinio ugdymo veiklų plano rengimas individualiai ir aptarimas grupelėse; Savarankiško darbo užduočių aiškinimasis.

SAVARANKIŠKAS DARBAS (6 akad. val.)

Seminare įgytų žinių pritaikymas asmeninėje pedagogo praktikoje pagal pateiktą savarankiško darbo užduotį.

II SEMINARO DALIS (6 akad. val.) lapkričio 28 d.

Atvejo konsultavimo metodikos pristatymas; Raidos sutrikimų turinčių mokinių muzikinio ugdymo plano įgyvendinimo praktikoje atvejų konsultavimas grupėje; Apibendrinanti diskusija.

 

NUOTRAUKOS  |  VIDEO

 

 

BENDRAUKIME:
LMTA Karjeros ir kompetencijų centras
Vyresnioji specialistė Ilona Sakalauskienė
Mob. +370 686 72012
Tel. (8 5) 26 111 42
kkcrenginiai@lmta.lt
www.kkc.lmta.lt

logai SVA

 

Parašykite mums