Publikavimo data: 2018-10-18

Kviečiame 2018 m. lapkričio 21 d. į 6 akad. val. dr. Eirimo Veličkos seminarą „Pasaulio kultūrų muzika bendrajame muzikiniame ugdyme“. Registracija vyksta iki lapkričio 19 d.

3Pasauliui atsiveriant ir pamažu virstant globaliu kaimu, daugiakultūriškumas tampa vis aktualesne šiuolaikinės pedagogikos problema. Svarbus jis ir muzikinio ugdymo požiūriu: juk akivaizdu, kad muzikos pasaulis neapsiriboja vien Vakarų muzika. Afrikos, Azijos, Australijos ir Okeanijos, Lotynų Amerikos ir Karibų muzika sudaro reikšmingą pasaulio muzikinės kultūros dalį. Lietuvos muzikos pedagogikoje pasaulio kultūrų muzika lig šiol menkai pažinta sritis. Bendrajame muzikiniame ugdyme vyrauja europocentrinės nuostatos, daugiausiai orientuojamasi į XIX a. Vakarų klasikinės muzikos vertybes.

Šio seminaro paskirtis – padėti mokytojams geriau pažinti pasaulio muzikos stilistinę ir žanrinę įvairovę, regionų muzikinės kalbos ypatumus ir muzikos socialinės funkcijos, instrumentų klasifikavimo principus. Seminaras suteiks mokytojams platesnį metodinių priemonių arsenalą, kuris padės turtinti mokinių muzikinės kalbos žodyną, plėsti jų kultūros akiratį, puoselėti gilesnius tarpdalykinius ryšius su kultūros istorija, pasaulio literatūra, geografija ir kt. Vertybine prasme Pasaulio kultūrų muzikos pažinimas padės vaduotis iš ribotų europocentristinių kultūros nuostatų, leis pažinti kultūrų įvairovę, taip prisidedant prie atviresnės ir tolerantiškesnės visuomenės ugdymo. Praktinė seminaro dalis, apimanti vaizdo įrašų nagrinėjimą, įv. tautų dainų dainavimą karaoke, kūno perkusijos panaudojimą Pasaulio kultūrų ritmams pažinti, pažintį su indišką ir kiniška solfedžiavimo sistemomis, leis geriau pasiruošti muzikos pamokoms, paįvairinti klasės repertuarą, praturtinti pamokas aktyvaus muzikavimo elementais.

Tikslas – susipažinti su Pasaulio muzikinių kultūrų įvairove, atskleisti šios muzikos panaudojimo muzikos pamokose metodines galimybes; nagrinėti neeuropinių kultūrų muzikos žanrų muzikines savybes, aptarti jų socialinę funkciją; tobulinti muzikinę ir bendrąsias kompetencijas, muzikavimo ir praktinio darbo su mokiniais įgūdžius.

 

Programos uždaviniai

 • Atskleisti Pasaulio kultūrų muzikos žanrinę ir funkcinę įvairovę; aptarti įvairių žemynų ir regionų (Tolimųjų ir Artimųjų rytų, Afrikos, Australijos ir Okeanijos, Lotynų Amerikos ir Karibų) būdingas muzikos savybes: melodiką ir ritmiką, žanrus, socialinę funkciją.
 • Supažindinti su universalia Hornbostelio-Sachso Pasaulio muzikos instrumentų klasifikavimo sistema (aerofonai, chordofonai, idiofonai ir membranofonai) ir jos principais (garsą skleidžianti medžiaga ir garso išgavimo būdai).
 • Akcentuoti ugdomuosius vertybinius Pasaulio kultūrų muzikos aspektus: tradicijų įvairovę, ryšį su supančia aplinka, pasaulėžiūra, religija, muzikinių kultūrų panašumus ir skirtumus.
 • Aptarti pasaulio muzikos sklaidos ypatumus nūdienos muzikinėje kultūroje: world music žanro atsiradimas, tradicinės muzikos ir džiazo, roko, elektroninės muzikos sintezė; diskutuoti apie pasaulio muzikos aktualumą nūdienos kultūroje.
 • Tobulinti praktinio muzikavimo įgūdžius (Pasaulio tautų dainos įvairiomis kalbomis, pasaulio ritmų pažinimas per ritmavimo ir kūno perkusijos pratybas, karaokės dainavimas).

REGISTRACIJA
(iki lapkričio 19 d.)

 

„Pasaulio kultūrų muzika bendrajame muzikiniame ugdyme“
Data 2018 m. lapkričio 21 d.
Laikas 10.00–14.30 val.
Vieta LMTA II (Kongresų) rūmai, 303 auditorija (Vilniaus g. 6-2 / Tilto g. 16, Vilnius)
Kaina 20 Eur (6 akad. val.)

 

Seminaro dalyviams bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo PAŽYMĖJIMAI (LMTA Karjeros ir kompetencijų centro akreditacijos Nr. KT3-2)

 

NUOTRAUKOS IŠ SEMINARO  |  VIDEO

 

34418005_1058412364297883_1057928196797759488_n (1)Dr. Eirimas Velička – Lietuvos etnomuzikologas, muzikos pedagogas, muzikas. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytojas, Šeškinės pradinės mokyklos muzikos mokytojas metodininkas, Vilniaus kolegijos lektorius, įvairių muzikos vadovėlių autorius. Dirbdamas Lietuvos pedagoginiame institute, aktyviai prisidėjo rengiant pradinių klasių moksleivių muzikos pedagogikos programą, daug dėmesio skyrė pradinių klasių moksleivių muzikalumo tyrimui ir naujų būdų jam lavinti sklaidai. Tarptautinių konferencijų dalyvis, daugelio muzikos vadovėlių autorius, yra paskelbęs mokslinių straipsnių muzikos pedagogikos tema.
2018 m. birželio 4 d. kompozitorių namuose vykusiose geriausių praėjusių metų muzikologijos darbų autorių apdovanojimo iškilmėse, Eirimas Velička buvo apdovanotas O. Narbutienės premija už inovatyvią ir atvirą pedagogiką bei autentiškumą ir metodikos dermę monografijoje „Lietuvių etninė muzika pradinio muzikinio ugdymo sistemoje“.

 

Svarbi informacija apie apmokėjimą

 • Dėmesio! Išankstinį apmokėjimą galima daryti tik po to, kai el. paštu gausite informaciją apie apmokėjimą. Informacija kiekvienam užsiregistravusiam dalyviui bus išsiųsta nurodytu el. paštu, likus kelioms dienoms iki renginio.
 • Prieš renginį prašome pristatyti apmokėjimą įrodantį dokumentą (atspausdinti arba siųsti el. paštu):
 • MOKĖJIMO NURODYMAS;
 • GARANTINIS RAŠTAS (jei darbdavys mokės po renginio pavedimu, prieš renginį būtina pristatyti garantinį raštą, su įstaigos vadovo parašu, kad mokestis už bus sumokėtas iki tam tikros datos).
 • Sumokėjusiam ir nedalyvavusiam seminare dalyviui pinigai nebus grąžinami, o organizatorius turi teisę neišduoti pažymėjimo.
 • Sąskaitos faktūros bus išrašomos pasibaigus seminarui ir išsiunčiamos el. paštu.

 

 

BENDRAUKIME:
LMTA Karjeros ir kompetencijų centras
Vyresnioji specialistė Ilona Sakalauskienė
Mob. +370 686 72012
Tel. (8 5) 26 111 42
kkcrenginiai@lmta.lt
www.kkc.lmta.lt

logai SVA

Parašykite mums