Publikavimo data: 2018-10-03

Kviečiame 2018 m. spalio 17 ir 24 dienomis į tęstinį 18 akad. val. dr. Eirimo Veličkos seminarą „Aktyvi muzikos pamoka: praktiniu patyrimu grįsto muzikinio ugdymo link“. Seminaras skirtas muzikos pedagogams.

21083537_10156501462804008_4207419429451181884_o

Šiuolaikinė pedagogika pabrėžia mokinio aktyvaus dalyvavimo ugdymo(si) proecese svarbą ir laiko tai vienu svarbiausiu sėkmingo pedagoginio proceso veiksniu. Akcentuojama, kad įgūdis (t. y. „žinojimas –KAIP“) pažintine prasme yra aukštesnė žinojimo apraiška, negu sausos žinios („žinojimas – KAD“, „žinojimas – APIE“). Šia pamatine nuostata yra vadovaujamasi E. Jaques-Dalcroese’o, C. Orffo, Z. Kodaly muzikinio ugdymo sistemose; ji nuosekliai plėtojama D. Elliotto „Naujojoje muzikinio ugdymo filosofijoje“. Tenka pripažinti, kad į Lietuvos bendrąjį muzikinį ugdymą šios metodinės inovacijos vėluoja, o muzikos pamokose lig šiol vyrauja „mokymas APIE muziką“, o ne „muzikos mokymas – KAIP“.

Seminaras „Aktyvi muzikos pamoka“ naudingas tiems pradinių klasių muzikos mokytojams, kurie norėtų praturtinti savo metodinį arsenalą aktyviais, inovatyviais ir kūrybiškais muzikinio ugdymo metodais, pereiti nuo pasyvaus „mokymo APIE muziką“ prie aktyvaus „muzikos mokymo“. Bus mokomasi aktyvių muzikavimo, komponavimo, improvizavimo, muzikos klausymosi metodų, supažindinama su komplektų „Mano muzika“ ir „Septynios gaidos“ kūrybinėmis idėjomis. Seminaro dalyviai turės galimybę pavartyti japoniškus, vokiškus, amerikietiškus muzikos vadovėlius. Seminaro metu bus plėtojamos mokytojų muzikinės, pedagoginės ir bendrakultūrinės kompetencijos.

Programos tikslas – supažindinti mokytojus su aktyvaus muzikinio ugdymo principais ir aktyviaisiais muzikos mokymosi (muzikavimo, komponavimo ir improvizavimo, muzikos klausymosi ir jos interpertavimo) metodais; tobulinti mokytojų muzikines ir bendrąsias kompetencijas, praktinius muzikinės pedagoginės veiklos įgūdžius.

Programos uždaviniai – supažindinti mokytojus su praktiniu patyrimu grįsto muzikinio ugdymo koncepcijos metodologiniais pagrindais; Praktiškai išbandyti aktyviuosius muzikos mokymo metodus: muzikuoti (vokaliniai metodai, žaidimai ir karaoke, ritmavimas ir kūno perkusija, Mokykliniai instrumentai), kurti ir improvizuoti (kūrybinės užduotys), klausytis muzikos ją kūrybiškai interpertuoti (panaudojant grafines partitūras, raiškų judesį, piešiant, nusakant žodžiu); suteikti mokytojams praktinių darbo įgūdžių; Pristatyti mokytojams pradinukų vadovėlius „Mano muzika“ ir juos lydinčių muzikos mokymo priemonių komplektus (pratybų sąsiuvinius, mokytojo knygas, garso įrašų komplektus), pratybų ir kūrybos sąsiuvinius „Septynios gaidos“, aptarti jų paskirtį, funkcijas; Supažindinti su Pasaulio muzikinio ugdymo tendencijomis ir užsienio (Japonijos, Vokietijos ir JAV) muzikos vadovėliais.

Seminaro struktūra:
I dalis – 2018 m. spalio 17 d. seminaras (6 akad. val.).
Savarankiškas darbas – teorijos pritaikymas praktikoje (6 akad. val.).
II dalis – 2018 m. spalio 24 d. praktinis seminaras (6 akad. val.).


REGISTRACIJA
 

(iki spalio 15 d.)

 

„Aktyvi muzikos pamoka: praktiniu patyrimu grįsto muzikinio ugdymo link“
Data 2018-10-17 ir 2018-10-24
Laikas 10.00–14.30 val.
Vieta LMTA II / Kongresų rūmai, 303 auditorija (Vilniaus g. 6-2 / Tilto g. 16, Vilnius)
Kaina 40 Eur (18 akad. val.)

 

Seminaro dalyviams bus išduodami akredituoto LMTA Karjeros ir kompetencijų centro KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PAŽYMĖJIMAI (akreditavimo pažymėjimas Nr. KT3-2).

Akimirkos iš seminaro:
Nuotraukos
Video

 

Svarbi informacija apie apmokėjimą: išankstinį apmokėjimą galima daryti tik po to, kai el. paštu gausite informaciją apie apmokėjimą. Informacija kiekvienam užsiregistravusiam dalyviui bus išsiųsta el. paštu nuo spalio 15 dienos. Prieš renginį prašome pristatyti  apmokėjimą įrodantį dokumentą (atspausdinti arba siųsti el. paštu): MOKĖJIMO NURODYMAS; GARANTINIS RAŠTAS (jei darbdavys mokės po renginio pavedimu, prieš renginį būtina pristatyti garantinį raštą, su įstaigos vadovo parašu, kad mokestis už Jus bus sumokėtas iki tam tikros datos). Sumokėjusiam ir nedalyvavusiam seminare dalyviui pinigai nebus grąžinami, o organizatorius turi teisę neišduoti pažymėjimo.

 

34418005_1058412364297883_1057928196797759488_n (1)Dr. Eirimas Velička – Lietuvos etnomuzikologas, muzikos pedagogas, muzikas. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytojas, Šeškinės pradinės mokyklos muzikos mokytojas metodininkas, Vilniaus kolegijos lektorius, įvairių muzikos vadovėlių autorius. Dirbdamas Lietuvos pedagoginiame institute, aktyviai prisidėjo rengiant pradinių klasių moksleivių muzikos pedagogikos programą, daug dėmesio skyrė pradinių klasių moksleivių muzikalumo tyrimui ir naujų būdų jam lavinti sklaidai. Tarptautinių konferencijų dalyvis, daugelio muzikos vadovėlių autorius, yra paskelbęs mokslinių straipsnių muzikos pedagogikos tema.
2018 m. birželio 4 d. kompozitorių namuose vykusiose geriausių praėjusių metų muzikologijos darbų autorių apdovanojimo iškilmėse, Eirimas Velička buvo apdovanotas O. Narbutienės premija už inovatyvią ir atvirą pedagogiką bei autentiškumą ir metodikos dermę monografijoje „Lietuvių etninė muzika pradinio muzikinio ugdymo sistemoje“.

 

BENDRAUKIME:
LMTA Karjeros ir kompetencijų centras
Vyresnioji specialistė Ilona Sakalauskienė
Mob. +370 686 72012
Tel. (8 5) 26 111 42
kkcrenginiai@lmta.lt
www.kkc.lmta.lt

logai SVA

Parašykite mums