Publikavimo data: 2018-09-15

2018 m. spalio 9 d. LMTA J. Karoso salėje (Gedimino pr. 42) vyks Respublikinė mokslinė-metodinė konferencija „Liaudies instrumentinė muzika: tradicija ir dabartis“, skirta prof. Jono Švedo 110-ųjų gimimo metinių sukakčiai paminėti. Maloniai kviečiame, įėjimas laisvas.

inter10

Lietuvių nacionalinių instrumentų puoselėtojai, 2018 m. spalio 9 d. minės kompozitoriaus, Valstybinio ansamblio „Lietuva“ ir LMTA Liaudies instrumentų katedros įkūrėjo, ilgamečio vadovo  profesoriaus Jono Švedo 110-ųjų gimimo metinių sukaktį. Šia proga LMTA Liaudies instrumentų katedra rengia respublikinę mokslinę-metodinę konferenciją „Liaudies instrumentinė muzika: tradicija ir dabartis“. Konferencijoje pranešimus skaitys žymiausi lietuvių liaudies instrumentinės muzikos tyrinėtojai, atlikėjai, pedagogai. Pranešimų tematika apima platų tematinį spektrą: nuo Jono Švedo ir kitų liaudies instrumentinės muzikos žanrui nusipelniusių asmenybių kūrybinės-pedagoginės veiklos, tradicinių ir ištobulintų liaudies instrumentų, jų muzikos ir atlikimo raiškos genezės, raidos bei perspektyvų tyrimų iki šiandieninių liaudies instrumentinės muzikos žanro teorinės, praktinės ar filosofinės būties aktualijų.

Konferencijos klausytojai turės galimybę sukaupti muzikos istorijos, instrumentologijos, estetikos, filosofijos, atlikimo raiškos ir kitų dalykinių žinių, vertybinių nuostatų, kurias vėliau gebės pritaikyti savo pedagoginėje, meninėje-kūrybinėje veikloje.

Tikslas, įvertinti bei įprasminti kompozitoriaus, pedagogo, vadovo Jono Švedo asmenybės indėlį į lietuvių liaudies instrumentinės muzikos žanro istoriją ir numatyti tolimesnes šio žanro raidos perspektyvas.

Programos uždaviniai: ištirti liaudies muzikos instrumentų, jų muzikos bei skambinimo būdų genezę, raidą bei perspektyvas; gilintis į griežimo tradiciniais (folkloriniais) arba ištobulintais liaudies muzikos instrumentais istorinius aspektus bei nūdienos aktualijas; išanalizuoti liaudies instrumentų ansamblio, orkestro, dainų ir šokių ansamblio žanrų genezę, raidą, problemas bei perspektyvas; aptarti mokymo skambinti tradiciniais ir ištobulintais muzikos instrumentais aktualijas bei perspektyvas; nusakyti nusipelniusių liaudies instrumentų atlikėjų, pedagogų, kompozitorių indėlį į profesionaliosios tautinės muzikos žanro sklaidą, ištirti šiandieninius liaudies instrumentinės muzikos sociokultūrinės raiškos ypatumus, problemas.

 

Konferencijos programa

 

„Liaudies instrumentinė muzika: tradicija ir dabartis“
Data 2018 m. spalio 9 d.
Laikas 10.00 val.
Vieta LMTA Juozo Karoso salė (Gedimino pr. 42, Vilnius)
Pažymėjimas  5,50 Eur (būtina registracija)

Visi konferencijos dalyviai, norintys gauti akredituoto LMTA Karjeros ir kompetencijų centro
Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus (akreditavimo pažymėjimas nr. KT3-2), būtinai privalo registruotis.


REGISTRACIJA  (iki spalio 8 d.)
 

(registruojasi tik norintys gauti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą)

 

Svarbi informacija apie apmokėjimą 

Norintys gauti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą turėtų atvykti į renginį pusvalandžiu anksčiau – pasirašyti ir pateikti vieną iš žemiau nurodytų apmokėjimų:

  • MOKĖJIMO NURODYMAS (prieš renginį atnešti atspausdintą mokėjimo nurodymą);
  • GARANTINIS RAŠTAS (jei darbdavys mokės po renginio pavedimu, į renginį būtina atsinešti garantinį raštą, su įstaigos vadovo parašu, kad mokestis už bus sumokėtas iki tam tikros datos).

 

 

Mokėjimo rekvizitai:

Gavėjas Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Adresas Gedimino pr. 42, LT-01110 Vilnius, Lietuva
Įmonės kodas 111950624
AB bankas „Swedbank“
Atsisk. sąsk. nr. LT14 7300 0100 0245 5553
Mokėtojo koda LT119506219
Mokėjimo paskirtis: už konferencijos „Liaudies instrumentinė muzika“ pažymėjimą
Suma apmokėjimui 5,50 Eur

 

Sumokėjusiam ir nedalyvavusiam seminare dalyviui pinigai nebus grąžinami, o organizatorius turi teisę neišduoti pažymėjimo.

 

ORGANIZATORIUS – LMTA Liaudies instrumentų katedra

BENDRAUKIME:

LMTA Karjeros ir kompetencijų centras
Vyresnioji specialistė Ilona Sakalauskienė
Mob. +370 686 72012
Tel. (8 5) 26 111 42
kkcrenginiai@lmta.lt
www.kkc.lmta.lt

logai SVA
Parašykite mums