Publikavimo data: 2018-08-31

Kviečiame pirmo ir kitų kursų Akademijos studentus į LMTA informacinę dieną, kuri vyks 2018 m. rugsėjo 4 d., antradienį, 10.00 val. LMTA II (Kongresų) rūmų Kamerinėje salėje / 224 a. (Vilniaus g. 6-2, Vilnius).

PROGRAMA

10.00 val.
LMTA Studijų prorektorės doc. dr. Vidos Umbrasienės sveikinimo žodis

10.10 val.
Studijų sistemos ir studijų programų struktūros pristatymas. Pranešėja: Studijų programų skyriaus vedėja Natalija Verbickienė

Pranešimo metu pateikiama aktuali informacija orientuota į studijų pakopas, jų trukmę bei apimtį kreditais. Pristatomi kvalifikaciniai laipsniai, supažindindama su tolimesnėmis studijų galimybėmis.  Taip pat bus pateikiama glausta informacija, susijusi su studijų programos struktūra, studijuojamų dalykų grupėmis, pasirenkamaisiais dalykais, studijų būdais, atsiskaitymo už studijuojamus dalykus formomis bei vertinimo tvarka.

10.25 val.
Studijų įmokos, stipendijos, paskolos. Pranešėja: Studijų informacijos ir duomenų skyriaus vedėja Esta Urbonavičienė

Studentai bus informuojami apie studijų įmokoms skirtus terminus bei galimybes iš mokamos studijų vietos  pereiti į valstybės finansuoją. Pristatomos finansinės paramos galimybės atsakant į klausimus: kas gali pretenduoti, kada ir kur turi kreiptis bei kokius dokumentus pristatyti.
Taip pat, bus pristatoma studijų įmokų tvarka. Supažindinama su studijomis susijusios informacijos sklaidos būdais akcentuojant LMTA intranete ir LMTA puslapiuose pateiktą informaciją, suteikto LMTA el. pašto tikrinimo svarbą.

10.40 val.
Studijų administravimas. Pranešėjos: Muzikos fakulteto dekanė prof. Aušra Motuzienė, Teatro ir kino fakulteto dekanė lekt. Elona Bajorinienė

Pranešimo metu išgirsite, kaip vyksta studijų administravimas, turėsite galimybę susipažinti su svarbiausiais studijų administravimo procesais bei reikšmingais studijų dokumentai. Bus pristatomas Akademinių studijų kalendorius. Aptariami dažniausiai studentams kylantys klausimai: ką daryti ligos atveju? Kas yra akademinės atostogos ir kada galima jas pasiimti? Ką daryti gavus akademinę skolą?

10.55 val.
Tarptautinės galimybės. Pranešėjai: Tarptautinių ryšių skyriaus projektų ir programų koordinatorė Giedrė Antanavičienė

Tarptautinių ryšių skyriaus atstovai pristatys LMTA tarptautines studijas, bei jų svarbą tolimesnei karjerai. Turėsite galimybę išgirsti apie tarptautines studijų ir karjeros galimybes užsienyje ir LMTA. Pranešimo metu bus pateikta informacija apie studentų judumo programas Erasmus ir Nordplus. Sužinosite kur rasti svarbią informaciją minėtų programų atžvilgiu; išgirsite kada ir kam teikti paraiškas, kaip vyksta atranka ir kokie stipendijų dydžiai.

11.10 val.
Meno veiklos galimybės LMTA. Pranešėja: LMTA Meno centro vadovė Ana Ablamonova

Studentai bus supažindinti su pagrindiniais meno veiklos Akademijoje ir bendradarbiaujant su Akademija organizavimo principais. Sužinosite, kur kreiptis norint surengti koncertą, festivalį, pristatyti spektaklį ar kitą kūrybinį sumanymą. Ką daryti, jeigu idėjos realizacijai reikia pinigų, kaip ir kur rezervuoti sales, kaip viešinti meno įvykius. Pasidalinsime esmine informacija ir pakviesime bendradarbiauti realizuojant meno projektus.

11.20 val.
Karjeros ir kompetencijų ugdymas: akademinė praktika ir kompetencijų plėtros galimybės. Pranešėjai: LMTA Karjeros ir kompetencijų centro specialistė Jurgita Subačiūtė

Pranešimo metu bus pristatomos studentams aktualios, Karjeros ir kompetencijų centro veiklos. Klausytojai turės galimybę sužinoti kur rasti skelbiamą informaciją apie įvairius kursus, konkursus, vasaros mokyklas bei kitas karjeros tobulinimo galimybes. Bus pateikiama informacija apie svarbiausius praktikos vietos pasirinkimo ir organizavimo aspektus, būtiną dokumentaciją, praktikos organizavimo specifiką. Studentai bus  supažindinti su Karjeros ir kompetencijų centro siūlomais  ir nuolat atnaujinamais praktikos ir darbo pasiūlymais.

11.30 val.
LMTA studentų atstovybės pristatymas. Pranešėjai: LMTA SA prezidentė Magdalena Kozlovskaja kiti studentų atstovybės nariai

Studentų atstovybės nariai pristatys savo veiklą, papasakos – kuo naudinga studentų savivalda. Pranešimo metu sužinosite kaip prisijungi ir dalyvauti studentų atstovybės veikloje. Bus aptarti svarbūs studentams klausimai – studento pažymėjimas (LSP), LMTA kurso seniūnų rinkimai, mentorių programa ir kitos aktualios temos.

11.40 val.
Renginio pabaiga

 

 

Parašykite mums