Publikavimo data: 2017-03-02

LMTA Karjeros ir kompetencijų centras kviečia muzikos ir meno mokyklų mokytojus į kvalifikacijos tobulinimo seminarą „Šiuolaikiniai lietuvių kompozitoriai ir pedagogai – jaunojo muziko ugdymui“.

Programos anotacija. Šiuolaikiniai muzikos kūriniai atveria savitą ir turtingą prasmių bei vertybių pasaulį. Todėl įvairių epochų ir stilių muzikos repertuaro pažinimas yra reikšmingas jaunojo atlikėjo visapusiškam išprusimui.

Muzikos mokytojas, ugdydamas atlikėją, be kita ko, turi diegti jam siekį saugoti, puoselėti ir skleisti lietuvių tautos kūrybines ir dvasines vertybes, skleisti ir propaguoti lietuvių kompozitorių kūrybą respublikoje ir užsienyje.  Šį tikslą pasiekti padeda muzikos mokyklų pedagoginio repertuaro praturtinimas naujausiais šiuolaikinių lietuvių kompozitorių kūriniais.

Seminaro programa, skirta supažindinti mokytojus su naujausiais pastarųjų  metų lietuviškos muzikos kūrinių vaikams leidiniais bei darbo su jais pamokoje metodais, padėti mokytojui ugdyti jauno pianisto meninę ir kultūrinę kompetenciją, išsiaiškinti ir suprasti, kaip naujausi šiuolaikinių lietuvių kompozitorių muzikos kūriniai prisideda prie svarbiausiųjų žmogaus gyvenime kompetencijų plėtros ir lietuvių tautos kūrybinių vertybių išsaugojimo.

Data ir laikas: 2017 m. balandžio 7 d., penktadienis, 9.00 val.
Vieta: LMTA Centriniai rūmai, J. Karoso salė (2 aukštas), Gedimino pr. 42, Vilnius
Kaina: 10,00 Eur (Apmokėjimas pavedimu. Užsiregistravusiems internetu informacija apie apmokėjimą bus siunčiama el. paštu iki balandžio 6 d.).

Registruotis iki balandžio 5 d. internetu: spauskite nuorodą.

Svarbi informacija:
♦   bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo programos baigimo pažymėjimai (6 akad. val.);
♦   jei dalyvis neatvyksta dėl asmeninių priežasčių – mokestis negrąžinamas;
♦   klausytojams, kuriems už mokymus (seminarus, kursus ir kt. kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius) apmoka įstaiga (darbovietė) pavedimu, į renginį būtina atsinešti garantinį raštą su įstaigos vadovo parašu, kad mokestis bus sumokėtas iki tam tikros datos;
♦   klausytojai, kurie už mokymus (seminarus, kursus ir kt. kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius) moka savo lėšomis, kvitą už atliktą apmokėjimą prašome pristatyti atvykus į mokymus.

PROGRAMA
9.00–9.45 – registracija

Eil. nr. Laikas Lektorius Tema
  9.45–10.00 SEMINARO ATIDARYMAS A. Šikšnelienė, R. Kryžauskienė
Dalyvauja Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos jaunučių choras
Choro vadovė Edita Narmontienė
Koncertmeisterė Loreta Kuliešiuvienė
1. 10.00–10.45 prof. Vytautas Miškinis
kompozitorius, LMTA Choro dirigavimo katedra, berniukų ir jaunuolių choro „Ąžuoliukas“ meno vadovas
Vaikiškos kūrybos problematika.
Rinkinio „Padainuosim pasakėlę“ pristatymas
Dalyvauja Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos jaunučių choras
2. 10.45–11.30 Giedrė Pauliukevičiūtė
kompozitorė, Kauno J. Naujalio muzikos gimnazijos vyr. mokytoja
Akys, įkvepiančios kurti. Pedagoginės patirties atspindžiai muzikoje vaikams
Dalyvauja Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos jaunučių choras
3. 11.30–13.30 doc. Nijolė Sinkevičiūtė
kompozitorė, Klaipėdos universiteto Menų akademijos Teatro katedra, LMTA Vaidybos katedros lektorė 
Metodiniai kūrybiškumo patarimai mokytojams. Pjesių rinkinių fortepijonui „Intervalų suita“ ir „Dvylika lietuviškų“ pristatymas.
Dalyvauja: Žydrė Sinkevičiūtė – Klaipėdos J. Kačinskio muzikos mokyklos mokytoja metodininkė (fortepijonas), Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai
  13.30–14.15 PIETŲ PERTRAUKA  
4. 14.15–15.00 LMTA Pedagogikos katedros doc. dr. Giedrė Gabnytė ir doc. dr. Lolita Navickienė „Asmeninės prasmės ir Emocinio imitavimo metodų taikymas ugdant jaunąjį atlikėją“
5. 15.00–15.10 Evelina Bacevičiūtė
Muzikos pedagogikos magistrantė
Atlikėjo vizualaus poveikio ugdymas
6. 15.10–15.20 Danguolė Lingytė
Muzikos pedagogikos magistrantė
Atlikėjų konkursai muzikinio ugdymo procese
7. 15.20–15.30 Ramunė Šerepkaitė
Muzikos pedagogikos magistrantė
Neigiamas autoritarinės pedagogikos poveikis džiazo dainininkui
8. 15.30–15.40 Karolina Šukauskaitė
Muzikos pedagogikos magistrantė
Dorinis ugdymas  – svarbus  humanistinės filosofijos veiksnys
  15.40–16.00 DISKUSIJOS  

 

Programos vadovai:
Aušra ŠIKŠNELIENĖ, Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos direktorė (II vadybinė kategorija), mokytoja metodininkė
Ramunė Kryžauskienė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Pedagogikos katedros vedėja, profesorė, daktarė

_____________________

Kontaktai:

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos raštinė
Gedimino pr. 15A
LT-01103 Vilnius
Tel./Faks. (8 5) 262 1010
El. p. rastine@azuoliukas.vilnius.lm.lt
http://azuoliukomuzikosmokykla.lt

Aurelija Čeredaitė
LMTA Karjeros ir kompetencijų centro vyresnioji specialistė
Tel.: +370 686 72012
El. paštas: aurelija.ceredaite@lmta.lt

logo bendras

Parašykite mums