Publikavimo data: 2017-03-01

Lietuvoje muzikos terapijos metodai pradėti taikyti aštuntajame dešimtmetyje. Tačiau tik po Nepriklausomybės atkūrimo, mūsų šalyje įstatymiškai įtvirtinus neįgaliųjų bei visų atskirties grupių socialinės integracijos teises, potencialių muzikos terapijos vartotojų skaičius ženkliai padidėjo ir paslaugų poreikis išaugo. Vykstant socialinių ir/ar sveikatinimo paslaugų decentralizavimui, naujų paslaugų inicijavimui, vis labiau jaučiamas muzikos terapijos specialistų poreikis. Lietuvos muzikos terapijos asociacijos duomenimis pastaraisiais metais muzikos terapijos metodai/technikos taikomi sveikatos priežiūros (psichinės sveikatos, reabilitacijos programose), ugdymo (specialiojo bei integruoto ugdymo programose), socialinio darbo (prevencinėse, socialinės integracijos programose). Didėjant muzikos terapijos paslaugų paklausai, visose minėtose srityse ryškėja problemos susijusios su specialistų trūkumu ir/ar paslaugas teikiančiųjų profesionalumo stoka. Programa „Muzika ir sveikata“ sudaro sąlygas besimokantiesiems įgyti žinių, gebėjimų ir įgūdžių kurti sveikatai palankią muzikinę aplinką ir taikyti muzikos terapijos metodus įvairaus amžiaus sergančiųjų, neįgaliųjų, socialinės rizikos ar atskirties žmonių sveikatinimui, ugdymui(si), socializacijai.

Programa „Muzika ir sveikata“ siūloma muzikos specialistams ir sveikatos priežiūros specialistams, turintiems muzikinį išsilavinimą, kaip:

a) kvalifikacijos tobulinimas, įgyjant kompetenciją taikyti muzikos terapijos metodus savo profesijos ribose;

b) parengiamieji kursai siekiant muzikos terapeuto profesijos statuso. Dalyviai, baigę šios programos dalį, toliau galės pasirinkti studijas muzikos terapijos magistrantūros programoje;

Baigusiems programą bus išduodamas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Karjeros ir kompetencijų centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas ir akademinė pažyma, kurioje bus nurodyti mokymosi pasiekimai, išklausyti dalykai ir jų įvertinimai.

Galima rinktis šiuos modulius-kursus:

Muzikos modulis

Pavadinimas Akad. val. Kaina (eur.)
Improvizacijos praktikumas 24
Kompozicija ir instrumentuotė 24

 

Paskaitos vyks šeštadieniais
Dėstytoja – Snieguolė Dikčiūtė-Pranulienė

Sveikatos modulis

Pavadinimas Akad. val. Kaina (eur.)
Žmogaus kūnas ir sveikata 24
Sveikatos sutrikimai 24

 

Paskaitos vyks pirmadieniais ir trečiadieniais
Dėstytoja – Virginija Kirtiklienė

 

Pavadinimas

Akad. val. Kaina (eur.)
Žmogaus raidos sutrikimai 24
Asmenybės ir raidos psichologija 24

 

Paskaitos vyks šeštadieniais
Dėstytoja – Regina Giedrienė

 

Paskaitos vyks LMTA II (Kongresų) rūmuose, Tilto g. 16, Vilnius, 227 aud.

Kvietimas registruotis bus teikiamas 2018 m. sausio mėnesį.

Parašykite mums