Publikavimo data: 2017-02-28

LMTA Karjeros ir kompetencijų centras kviečia visus bendrojo lavinimo, muzikos mokyklų bei neformaliojo švietimo pedagogus į tęstinį 18 akad. val. kursą  Ritmika, judesys ir kūno perkusija“. Lektorius – Eirimas Velička. Seminaro dalyviams bus išduodami pažymėjimai.

Ritmika, judesys ir kūno perkusija
Data: kovo 2 d., balandžio 6 d. trukmė – po 6 akad. val.
 REGISTRACIJA
Vieta: LMTA II (Kongresų rūmai), Tilto g. 16, Vilnius
Kaina: 39 Eur (apmokėjimas pavedimu)

 

Ritmas – vienas svarbiausių muzikinės kalbos elementų; jis gali tapti raktu kitų epochų, stilių, kultūrų muzikai pažinti. Ritmo reiškinių patyrimas per euritmiją, judesį ir kūno perkusiją turtina mokinių muzikinį žodyną, atveria kelius platesniam ir gilesniam muzikos supratimui.

DĖMESIO! Informuojame apie naują išplėstinę kvalifikacijos tobulinimo kurso programą „Ritmas, judesys ir kūno perkusija“, kuri sudaryta iš trijų dalių:

I dalis – kovo 2 d. 10 val. seminaras (6 akad. val.).
II dalis – namų užduotis (atliekama savarankiškai) (6 akad. val.).
III dalis – balandžio 6 d. 10 val. praktinis seminaras, namų užduoties analizė (6 akad. val.).
Namų užduotis bus skelbiama I-osios kurso dalies metu, kovo 2 d. 

Teorinė dalis:

♦   ritmo fenomenologija ir tipologija; pagrindiniai ritmo mokymo principai (garsas-judesys-ženklas; kinestezinė ir silabinė mnemonika);

♦ muzikinių veiksenų įvairovė ir jų tarpusavio sąsajos: dainavimas ir grojimas muzikos instrumentu, solfedžiavimas ir ritmavimas, natų skaitymas ir užrašymas, muzikos klausymas ir muzikinės kultūros pažinimas, improvizavimas ir kūrybiniai žaidimai;

♦   įvairių kultūrų ir žemynų ritmo reiškinių pristatymas (džiazo ir svingo ritmika, Brazilijos Bossa nova, Vakarų Afrikos poliritmija, Indijos tala).

Praktinė dalis:

♦   kūno perkusijos pratimai ir silabinė ritmo mnemonika, judesio pritaikymas skambančios muzikos pobūdžiui perteikti;

♦   didaktiniai ugdomieji ritmo žaidimai;

♦  rimo struktūrų improvizavimas pagal duotą sąlygą; ritmo etiudų, kanonų, ostinato komponavimas; ritmo pritaikymas dainoms;

♦   tradicinių skudučių ansamblių skudučiavimas;

♦   kūrybinių ritmikos užduočių iš pratybų sąsiuvinių komplekto „Septynios gaidos“ nagrinėjimas;

♦   savarankiškos užduoties formulavimas ir pateikimas.

 

Vieta: LMTA II (Kongresų rūmai), Tilto g. 16, Vilnius
Kaina: 39 Eur (apmokėjimas pavedimu)
Registracija tik internetu: (spauskite nuorodą)

 

Svarbi informacija. Apmokėjimas už visą kursą turi būti įvykdytas pavedimu iki prasidedant I-jai kurso daliai – t.y. iki vasario 28 d. Jeigu darbovietės nespėja ar negali  apmokėti mokesčio iki renginio pradžios, į renginį atsineškite garantinį raštą su darbovietės vadovo parašu, jog mokestis už visą kursą (39 Eur) bus sumokėtas iki tam tikros datos.  Norint sėkmingai užbaigti visą kursą, aktyvus dalyvavimas visose kurso dalyse yra privalomos, tačiau, jeigu manote, jog tikrai negalėsite dalyvauti III-iojoje kurso dalyje dėl datos netinkamumo, galite dalyvauti tik I-ojoje kurso dalyje – paskaitoje kovo 2 d. Tai reikštų, jog paskaitos trukmė būtų 6 akad. val. (kaina 19,50 Eur). Šią informaciją būtinai pažymėkite REGISTRACIJOS metu.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 e. velicka

Dr. Eirimas Velička – Lietuvos etnomuzikologas, muzikos pedagogas, muzikas.
Šeškinės pradinės mokyklos muzikos mokytojas metodininkas, LMTA, Vilniaus kolegijos lektorius, įvairių muzikos vadovėlių autorius.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

BENDRAUKIME

LMTA Karjeros ir kompetencijų centras
Vyr. specialistė Aurelija Čeredaitė
Mob. +370 686 72012
Tel. 8 5 26 111 42;
kkcrenginiai@lmta.lt
www.kkc.lmta.lt

Parašykite mums