Publikavimo data: 2016-10-25

Kviečiame rinktis populiariausią ir paklausiausią LMTA akredituotą nuotolinį kursą – “Ankstyvasis ir specialusis muzikinis ugdymas” (40 akad. val.), kurio tikslas pateikti klausytojams informaciją apie šiuolaikines ankstyvojo ir specialiųjų poreikių vaikų muzikinio ugdymo teorijas Lietuvoje ir užsienyje, ankstyvojo ir specialiųjų poreikių vaikų muzikinio ugdymo ypatumus, muzikos terapijos edukacinius, psichoterapinius, korekcinius ir auklėjamuosius aspektus bei muzikinio ugdymo interpretacijos galimybes ugdymo institucijoje.

 

Nuotolinius mokymus ves dėstytoja doc. dr. Rasa Jautakytė.

Kurso dalyviai – ikimokyklinių įstaigų ir bendrojo lavinimo mokyklų muzikos mokytojai. Šį kursą galėtų rinktis tie muzikos pedagogai, kurie susiduria su minėtomis problemomis ir yra pasiryžę prisidėti prie jų sprendimo. Kita vertus, svarbus ir muzikos pedagogų teigiamos nuostatos į ankstyvąjį bei specialųjį muzikinį ugdymą formavimas, kurio pagrindas galėtų būti organizuojamas ir vykdomas muzikinis šviečiamasis darbas su kitais muzikos pedagogais ir tėvais.

Kurso anotacija

Pastaraisiais dešimtmečiais pasaulyje itin plėtojama ankstyvojo muzikinio ugdymo tyrimų sritis. Muzikinis ugdymas grindžiamas gausiais fiziologiniais, psichologiniais, kalbiniais, muzikiniais, edukologiniais ir kt. tyrimais. Lietuvoje tokio pobūdžio ieškojimai yra nauji. Stokojama kompetentingų tyrėjų, ankstyvojo muzikinio ugdymo tradicijų ir pan. Šia programa stengiamasi atverti erdvę naujai muzikos pedagogikos krypčiai. Tikėtina, kad mokytojų įgytos kompetencijos galėtų paskatinti iniciatyvą kurti ir efektyviai praktikuoti muzikinį darbą su mažais vaikais, o dirbantiesiems su vyresniais – geriau suvokti ir perimti ankstyvojo muzikinio ugdymo patirtį.

Specialiojo muzikinio ugdymo sritis Lietuvoje taip pat gana nauja, lig šiol negalinti pasigirti tyrimų ar problemų gausa. Programoje sisteminamos žinios apie muzikos terapiją, taip pat darbą su specialiųjų poreikių vaikais. Pastarųjų integravimu į bendrojo muzikinio ugdymo sistemą dažnai rūpinasi tik pavieniai muzikai. Šį kursą galėtų rinktis tie muzikos pedagogai, kurie susiduria su minėtomis problemomis ir yra pasiryžę prisidėti prie jų sprendimo. Kita vertus, svarbus ir muzikos pedagogų teigiamų nuostatų į ankstyvąjį bei specialųjį muzikinį ugdymą formavimas, kurio pagrindas galėtų būti organizuojamas ir vykdomas muzikinis šviečiamasis darbas su kitais muzikos pedagogais bei tėvais.

Plėtojamos kompetencijos

Dalyviai įgis naujų žinių apie ankstyvąjį bei specialųjį muzikinį ugdymą, gebės paaiškinti ir vertinti svarbiausius ankstyvojo bei specialiojo muzikinio ugdymo ypatumus bei skiriamuosius bruožus, gebės pateikti konkrečius su nagrinėjamu dalyku susijusius mokymo metodus ir juos taikyti.

Kurso kaina

Viso kurso (40 akad. val., akredituota programa) kaina vienam dalyviui – 110 Eur.

 

Svarbu! Galima pasirinkti akredituotos programos kurso dalį:

1) “Ankstyvasis muzikinis ugdymas” (20 akad. val.), arba

2) “Specialusis muzikinis ugdymas” (20 akad. val.).

Kurso dalies kaina – 59 Eur.

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Visų nuotolinių kursų kainos (spauskite šią nuorodą).

Registruotis į nuotolinius kvalifikacijos tobulinimo  kursus galite jau dabar.

Kursanto registracijos anketa (spauskite šią nuorodą).

Kursų pradžia – lapkričio 14 d.

Daugiau informacijos skaitykite – http://kkc.lmta.lt/index.php/mokymai-nuotoliniu-budu/.

Parašykite mums