Publikavimo data: 2016-10-13

Per ateinančius kelerius metus bus siekiama įvesti etatinį mokytojų darbo apmokėjimą, mokytojus, dirbančius nedidelėse mokyklose ar turinčius mažą darbo krūvį, skatinti įgyti papildomą kvalifikaciją. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemą numatoma nuosekliai keisti į tęstinio kvalifikacijos tobulinimo programas, kurios suteiktų trūkstamą ar papildomą kompetenciją per apibrėžtą laiką, nuosekliai didinti mokytojų algas.

Taip pat skatinti, kad savivaldybės visokeriopai remtų kaimo vietovėse ar nedideliuose miesteliuose dirbančius mokytojus, pvz., kasdien važinėjantiems į darbą mokytojams kompensuotų kelionės išlaidas. Visa tai numatyta naujame Švietimo ir mokslo ministerijos parengtame Pedagoginių profesijų prestižo kėlimo programos projekte. Programa būtų įgyvendinama 2017–2022 metais.

„Mokytojų profesijos prestižo gerinimas aprėpia daug sričių – tai ir kvalifikacijos tobulinimo galimybės, darbo sąlygų gerinimas, ir padorūs atlyginimai, pedagogų rengimo sistema ir su pedagogo misija susijusios asmeninės savybės. Aukšta savivertė, pasitikėjimas, motyvacija, profesionalumas – su tokiomis savybėmis turi būti siejama Lietuvos mokytojų bendruomenė“, – sako švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė.

Pedagoginių profesijų prestižo kėlimo programos projektas prieinamas viešai Švietimo ir mokslo ministerijos interneto svetainėje http://www.smm.lt/web/lt/veikla/viesosios-knsultacijos/kvieciame-teikti-pastabas-pedagoginiu-profesiju-prestizo-kelimo-programai-iki-2016-m-spalio-21-d.

Iki spalio 21 dienos ministerija laukia visuomenės komentarų ir pastabų.

 

Parengta pagal LR švietimo ir mokslo ministerijos informaciją.

Parašykite mums