Publikavimo data: 2017-10-10

LMTA Karjeros ir kompetencijų centras kviečia į tęstinį 18 akad. val. lektorės psichologės Lauros Dubosaitės seminarą „Bendravimas su paaugliais ir jų mokymo psichologiniai ypatumai“. Seminaras skirtas visiems pedagogams, mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui, ugdymą organizuojantiems skyrių vedėjams, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistams, dirbantiems su paaugliais. Seminaras taip pat labai aktualus ir naudingas paauglių tėvams!

Seminaro dalyviams bus išduodami akredituoto LMTA Karjeros ir kompetencijų centro KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PAŽYMĖJIMAI (akreditavimo pažymėjimas Nr. KT3-2).

Bendravimas su paaugliais ir jų mokymo psichologiniai ypatumai
Data: 2017 m. lapkričio 8 d. ir lapkričio 29 d. Laikas: 10.00–14.30 val.
Vieta: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, II (Kongresų) rūmai (Vilniaus g. 6-2 / Tilto g. 16, Vilnius), 303 auditorija. Kaina: Visas seminaras (18 akad. val.) 40 Eur;

I dalis seminaro (6 akad. val.) 20 Eur.

 

DĖMESIO! Informuojame apie naują išplėstinę kvalifikacijos tobulinimo kurso programos struktūrą:
I dalis – 2017 m.  lapkričio 8 d. (6 akad. val.).
II dalis – namų darbų užduotis (atliekama savarankiškai) (6 akad. val.).
III dalis – 2017 m. lapkričio 29 d. praktinis seminaras, namų užduoties analizė (6 akad. val.).

REGISTRACIJA

(iki lapkričio 6 d.)

Programos anotacija

Paauglystė – vienas iš svarbiausių ir sudėtingiausių žmogaus raidos tarpsnių. Mokytojams dažnai iškyla nemažai sunkumų mokant paauglius. Nuo to, kaip mokytojui pavyksta susidoroti su šio amžiaus tarpsnio keliamais iššūkiais, gali priklausyti ir mokymo kokybė, ir mokinių pasiekimai. Norėdamas užtikrinti gerus ugdymo rezultatus, mokytojas turi suvokti šio amžiaus tarpsnio specifiką, gebėti tinkamai bendrauti, mokėti atpažinti ir spręsti iškylančias problemas.

 

Programos tikslas

Suteikti mokytojams reikalingų psichologinių bei pedagoginių kompetencijų, reikalingų  mokant paauglius.

 

Programos uždaviniai

 • aptarti paauglystės amžiaus tarpsnio specifiškumą;
 • analizuoti paauglių emocinius, socialinius ir psichologinius poreikius;
 • pristatyti bendravimo su paaugliais ypatumus;
 • aptarti paauglius mokančių mokytojų pageidautinas savybes;
 • skatinti pritaikyti gautas teorines žinias praktikoje;
 • gebėti kritiškai įvertinti turimą patirtį.

 

Seminaro turinys

 1. Paauglystės amžiaus tarpsnio specifiškumas.
 2. Paauglių emociniai, socialiniai ir mokymosi poreikiai.
 3. Paauglius mokančių mokytojų pageidautinos savybės.
 4. Bendravimo su paaugliais ypatumai.
 5. Savarankiško darbo pristatymas.

 

Svarbi informacija apie apmokėjimą

 • Klausytojams, kuriems už mokymus (seminarus, kursus ir kt. kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius) apmokės įstaiga (darbovietė) pavedimu, į renginį būtina atsinešti garantinį raštą, su įstaigos vadovo parašu, kad mokestis bus sumokėtas iki tam tikros datos. Rašte nurodyti, ar dalyvausite visą seminarą (lapkričio 8 d. ir lapkričio 29 d.), ar tik I-oje dalyje (lapkričio 8 d.).
 • Klausytojų, kurie už mokymus (seminarus, kursus ir kt. kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius) moka savo lėšomis, kvitą už atliktą apmokėjimą prašome pristatyti atvykus į mokymus.
 • Jei nedalyvaujate renginiuose dėl asmeninių priežasčių – pinigai nebus grąžinami.
 • Sąskaitos faktūros bus išrašomos pasibaigus seminarui ir išsiunčiamos el. paštu.
 • Išankstinį apmokėjimą galima daryti tik po to, kai el. paštu gausite informaciją apie apmokėjimą. Informacija apie apmokėjimą nuo lapkričio 6 dienos bus išsiųsta kiekvienam užsiregistravusiam dalyviui registracijos metu nurodytu el. paštu.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

dubosaiteLaura Dubosaitė – psichologė, pedagogė, patirtinių mokymų vadovė.
• psichologijos magistrė (Vilniaus universitetas, 1996 m.);
• karjeros ugdymo konsultantė (baigė tęstinius profesinio tobulėjimo mokymus „Asmeninės karjeros valdymo patirtinė studija“; Vilniaus universitetas, UAB Kitokie projektai“, 2011-2012 m.);
• daugiau kaip 20 metų dėsto Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje;
• daugiau kaip 10 metų veda kvalifikacijos tobulinimo seminarus psichologijos temomis;
• nuo 2011 m. specializuojasi patirtinių mokymų srityje.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

BENDRAUKIME:

LMTA Karjeros ir kompetencijų centras
Vyresnioji specialistė Ilona Sakalauskienė
Mob. +370 686 72012
Tel. (8 5) 26 111 42
kkcrenginiai@lmta.lt
www.kkc.lmta.lt

Parašykite mums