Publikavimo data: 2020-03-04

Data: 2020-03-04
Laikas: 18:00 - 20:30

Vieta
Lietuvos muzikos ir teatro akademija, II rūmai


Per pastaruosius du dešimtmečius atliekama vis daugiau menų poveikio sveikatai ir gerovei tyrimų. Europos regiono daugiau nei 3000 tyrimų rezultatai rodo, kad menai vaidina svarbų vaidmenį profilaktikai, sveikatos stiprinimui ir ligų valdymui bei gydymui. 2019 m. Pasaulio sveikatos organizacijos ataskaitoje (WHO Health Evidence Network synthesis report 67. What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review) rekomenduojama skatinti menų įtraukimą individualiu, vietos ir nacionaliniu lygmenimis bei remti tarpsektorinį bendradarbiavimą.

Lietuvos Sveikatos apsaugos ministro įsakymuose rekomenduojama įtraukti menų terapeutus darbui vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos komandose, psichikos sveikatos komandose. Didėjant menų terapijų  paslaugų paklausai Lietuvoje, reikalingi profesionalūs specialistai.

Nuo 2015 m. pradėta vykdyti jungtinė VU-LMTA Muzikos terapijos magistro programa, kuri nuo 2019 m. išplėsta į Menų terapijos magistro programą su trimis specializacijomis: dramos terapijos, muzikos terapijos ir šokio-judesio terapijos.

Nuo 2020 m. bus vykdomos keturios menų terapijos specializacijos – dailės terapija, dramos terapija, muzikos terapija ir šokio-judesio terapija.

Stojantiesiems į Menų terapijos programą yra privalomi išlyginamieji kursai:

  1. Menų krypties arba menotyros arba menų pedagogikos specialistai privalo išklausyti 6 kreditų Sveikatos pagrindų studijų modulį („Žmogaus kūnas ir sveikata; „Žmogaus raida ir raidos sutrikimai“) ir 3 kreditų Menų terapijų patyrimo ir refleksijos modulį.
  2. Sveikatos priežiūros specialistai bei psichologai privalo išklausyti 6 kreditų Meninės raiškos pagrindų modulį („Meno istorijos ir teorijos pagrindai“; „Meninės kūrybos ir atlikimo pagrindai“) ir 3 kreditų Menų terapijų patyrimo ir refleksijos modulį.
  3. Kiti specialistai (socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, specialieji pedagogai, ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogai) privalo išklausyti 6 kreditų Sveikatos pagrindų studijų modulį („Žmogaus kūnas ir sveikata; „Žmogaus raida ir raidos sutrikimai“); 6 kreditų Meninės raiškos pagrindų modulį („Meno istorijos ir teorijos pagrindai“; „Meno atlikimo pagrindai“) ir 3 kreditų Menų terapijų patyrimo ir refleksijos modulį.

LMTA Karjeros ir kompetencijų centras sudaro galimybes išklausyti išlyginamuosius modulius programoje „Menas ir sveikata“.  Programa „Menas ir sveikata: Įvadas į menų terapijos studijas“  vykdoma kaip:

  1. a) privaloma išlyginamųjų modulių programa stojantiems į Menų terapijos programą, arba
  2. b) norintiems tobulinti savo kvalifikaciją ir įgyti žinių, gebėjimų, įgūdžių taikyti menų terapijų elementus savo profesijos ribose.

Baigusiems programą išduodamas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Karjeros ir kompetencijų centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas ir akademinė pažyma, kurioje bus nurodyti išklausyti studijų moduliai ir mokymosi rezultatai, vertinami 10 balų skalėje.

 

 

 

Programos tikslas

 

Kelti menų, sveikatos ir kitų sričių specialistų kvalifikaciją ir ugdyti kompetenciją darbui meninėse, socialinėse programose bei projektuose.

 

Programos uždaviniai

 

Įgyti bazinių sveikatos stiprinimo žinių ir gebėjimų;

Plėtoti pasirinktos meno šakos žinias, gebėjimus, įgūdžius;

Įgyti kompetencijų taikyti pasirinktos krypties menų terapijos elementus savo profesijos ribose.

 

Programos turinys

Sveikatos pagrindų modulis:

Žmogaus kūnas,  sveikata, sveikatos sutrikimai ( darbo krūvis: 48 val. kontaktinės, 32 val. savarankiško darbo, apimtis – 3 kreditai).

Žmogaus raida ir raidos sutrikimai ( darbo krūvis: 24 val. kontaktinės, 56 val. savarankiško darbo, apimtis – 3 kreditai).

Meno raiškos pagrindų modulis:

Meno istorijos ir teorijos pagrindai, pagal pasirinktą specializaciją: muzikos šokio, dramos, dailės ( darbo krūvis: 24 x 4 val. kontaktinės, 56 val. savarankiško darbo, apimtis – 3 kreditai).

Meno kūrybos ir atlikimo pagrindai, pagal pasirinktą specializaciją: muzikos šokio, dramos, dailės ( darbo krūvis: 24 x 4 val.  kontaktinės, 56 val. savarankiško darbo, apimtis – 3 kreditai).

Menų terapijų patyrimo modulis:

Dramos terapijos / Muzikos terapijos / Šokio-judesio terapijos patyrimo ir refleksijos grupės ( darbo krūvis: 24 x 4 val.  kontaktinės, 56 val. savarankiško darbo, apimtis – 3 kreditai).

Reikalavimai ketinantiems tobulintis

Išankstiniai reikalavimai :

Aukštasis išsilavinimas menų arba sveikatos, arba kitose (psichologijos, socialinio darbo, socialinės pedagogikos, specialiojo ugdymo ikimokyklinio ir pradinio ugdymo) srityje.

Gretutiniai reikalavimai (jei yra):

Ne menų specialistams – gebėjimai bei įgūdžiai pasirinktoje meno srityje.

 

Daugiau informacijos.

 

Karjeros ir kompetencijų centras
Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Vilniaus g. 6-2/Tilto g. 16, Vilnius
Mob. tel. +370 686 72012
Tel. (8 5) 261 1142
El.p. kkcrenginiai@lmta.lt
www.kkc.lmta.lt
www.lmta.lt
Facebook‘e: LMTA Karjeros ir kompetencijų centras

Parašykite mums