Publikavimo data: 2019-09-03

Data: 2019-09-03
Laikas: 10:00 - 11:40

Vieta
LMTA II (Kongresų) rūmai


Kviečiame pirmo ir kitų kursų Akademijos studentus į LMTA informacinę dieną, kuri vyks 2019 m. rugsėjo 3 d., antradienį, 10.00 val. LMTA II (Kongresų) rūmų Kamerinėje salėje / 224 a. (Vilniaus g. 6-2, Vilnius).  

PROGRAMA

10.00 val. LMTA Studijų prorektorės doc. dr. Vidos Umbrasienės sveikinimo žodis.

10.10 val. Studijų sistemos ir studijų programų struktūros pristatymas. Pranešėja: Studijų programų skyriaus vedėja Natalija Verbickienė.

Pranešimo metu pateikiama aktuali informacija orientuota į studijų pakopas, jų trukmę bei apimtį kreditais. Pristatomi kvalifikaciniai laipsniai, supažindindama su tolimesnėmis studijų galimybėmis.  Taip pat bus pateikiama glausta informacija, susijusi su studijų programos struktūra, studijuojamų dalykų grupėmis, pasirenkamaisiais dalykais, studijų būdais, atsiskaitymo už studijuojamus dalykus formomis bei vertinimo tvarka.

10.25 val. Studijų įmokos, stipendijos, paskolos. Pranešėja: Studijų informacijos ir duomenų skyriaus vedėja Esta Urbonavičienė.

Studentai bus informuojami apie studijų įmokoms skirtus terminus bei galimybes iš mokamos studijų vietos  pereiti į valstybės finansuoją. Pristatomos finansinės paramos galimybės atsakant į klausimus: kas gali pretenduoti, kada ir kur turi kreiptis bei kokius dokumentus pristatyti. Taip pat, bus pristatoma studijų įmokų tvarka. Supažindinama su studijomis susijusios informacijos sklaidos būdais akcentuojant LMTA intranete ir LMTA puslapiuose pateiktą informaciją, suteikto LMTA el. pašto tikrinimo svarbą.

10.40 val. Studijų administravimas. Pranešėjai: Muzikos fakulteto dekanas prof. Deividas Staponkus, Teatro ir kino fakulteto dekanė lekt. Elona Bajorinienė.

Pranešimo metu išgirsite, kaip vyksta studijų administravimas, turėsite galimybę susipažinti su svarbiausiais studijų administravimo procesais bei reikšmingais studijų dokumentai. Bus pristatomas Akademinių studijų kalendorius. Aptariami dažniausiai studentams kylantys klausimai: ką daryti ligos atveju? Kas yra akademinės atostogos ir kada galima jas pasiimti? Ką daryti gavus akademinę skolą?

11.00 val. Tarptautinės galimybės. Pranešėja: Tarptautinių ryšių skyriaus projektų ir programų koordinatorė Giedrė Antanavičienė.

Tarptautinių ryšių skyriaus atstovai pristatys LMTA tarptautines studijas, bei jų svarbą tolimesnei karjerai. Turėsite galimybę išgirsti apie tarptautines studijų ir karjeros galimybes užsienyje ir LMTA. Pranešimo metu bus pateikta informacija apie studentų judumo programas Erasmus ir Nordplus. Sužinosite kur rasti svarbią informaciją minėtų programų atžvilgiu; išgirsite kada ir kam teikti paraiškas, kaip vyksta atranka ir kokie stipendijų dydžiai.

11.15 val. Meno veiklos galimybės LMTA. Pranešėjos: LMTA Meno centro Muzikos projektų vadybininkė Karolina Kapustaitė ir Teatro projektų vadybininkė Vaiva Martišauskaitė.

Studentai bus supažindinti su pagrindiniais meno veiklos Akademijoje ir bendradarbiaujant su Akademija organizavimo principais. Sužinosite, kur kreiptis norint surengti koncertą, festivalį, pristatyti spektaklį ar kitą kūrybinį sumanymą. Ką daryti, jeigu idėjos realizacijai reikia pinigų, kaip ir kur rezervuoti sales, kaip viešinti meno įvykius. Pasidalinsime esmine informacija ir pakviesime bendradarbiauti realizuojant meno projektus.

11.30 val. LMTA studentų atstovybės pristatymas. Pranešėjai: LMTA SA prezidentė Magdalena Kozlovskaja kiti studentų atstovybės nariai.

Studentų atstovybės nariai pristatys savo veiklą, papasakos – kuo naudinga studentų savivalda. Pranešimo metu sužinosite kaip prisijungi ir dalyvauti studentų atstovybės veikloje. Bus aptarti svarbūs studentams klausimai – studento pažymėjimas (LSP), LMTA kurso seniūnų rinkimai, mentorių programa ir kitos aktualios temos.

11.40 val. Renginio pabaiga

Parašykite mums