Publikavimo data: 2019-04-04

Data: 2019-04-04
Laikas: 13:00 - 17:30

Vieta
LMTA II (Kongresų) rūmai


2019 m. balandžio 4 d. LMTA II / Kongresų rūmuose (Vilniaus g. 6-2, Vilnius) vyks  seminaras, skirtas muzikos pedagogams „Muzikos metodai, aktyvinantys mokinių motyvaciją mokytis ir įtraukiantys į kūrybišką veiklą“. Lektorė muzikos edukologijos magistrė, muzikos mokytoja ekspertė – Jelena Valiulienė. Registracija vyksta iki 2019 m. balandžio 2 d.

Seminaras skirtas muzikos pedagogams, kuriems ypač svarbus įdomus užduočių pateikimas, o ne tradicinis muzikos mokymas. Motyvacija ir aktyvumas – šio laikmečio sąvokos, kurios leidžia plačiau žvelgti į pasaulį ir realizuoti savo sumanymus netradiciniais būdais ir priemonėmis. Būti motyvuotu ir kūrybišku – kiekvieno šiuolaikinio mokytojo sąlyga. Seminaro metu mokytojams pateikiamos praktinės rekomendacijos, muzikos mokymo metodai, kurie aktyvina mokinių mąstymą, motyvuoja įdomiai mokytis muzikos ir dirbti kūrybiškai. Seminare pateikti aktyvūs mokymosi metodai įprasmins įdomų muzikos pamokos pateikimą, išmokys kūrybiškai organizuoti pamokos procesą. Seminare galėsite sužinoti, kokia pamoka motyvuoja mokinius mokytis muzikos, apie muzikos pamoka kitaip, įvairius žaidybinius metodus mokinių mokymosi motyvacijai kelti bei kitus aktyvius muzikos mokymo metodus. Seminaro programa skirta supažindinti, išbandyti praktiškai programoje apibrėžtus tikslus, veiklas bei laukiamus rezultatus. Programos tikslas – padėti mokytojams sėkmingai įgyvendinti muzikos dalyko programą, taikant aktyvius metodus bei kūrybiškai organizuojant pamokos veiklą.

REGISTRACIJA (iki balandžio 2 d.)

Seminaras „Muzikos metodai, aktyvinantys mokinių motyvaciją mokytis ir įtraukiantys į kūrybišką veiklą“

Data 2019 m. balandžio 4 d.
Laikas 13.00–17.30 val. (6 akad. val.)
Vieta LMTA II / Kongresų rūmai, 158 aud. (Vilniaus g. 6-2)
Kaina 20 eur

Seminaro dalyviams bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo PAŽYMĖJIMAI (LMTA Karjeros ir kompetencijų centro akreditacijos Nr. KT3-2)

Šiuo metu Jelena Valiulienė gyvena ir kuria Norvegijoje. Pedagogė yra Oslo dainuojamosios poezijos grupės „Dama Di“ narė, aktyviai domisi norvegų mokinių muzikiniu ugdymu mokyklose ir darželiuose, kuria daineles ikimokyklinio amžiaus vaikams, ruošia metodinį leidinį Lietuvos ir užsienio pedagogams „Aktyvūs muzikos mokymosi metodai“.

J. Valiulienė – muzikos mokytoja ekspertė, lektorė, metodinių leidinių, straipsnių autorė, seminarų, konferencijų dalyvė, tarptautinių konkursų ir festivalių vertintoja. Mokytoja gimė ir užaugo Šiaurės Lietuvoje, Pasvalio mieste. Čia pradėjo pirmuosius pedagoginio kelio žingsnius. Baigusi Panevėžio aukštesniąją muzikos mokyklą, 1999 m. pradėjo dirbti Pasvalio mieste. Čia aštuonerius metus mokė vaikus muzikos Krinčino ir Daujėnų mokyklose, bei Pasvalio muzikos mokykloje dėstė papildomo fortepijono pamokas. 1998 m. mokytoja įstojo į Šiaulių Universitetą. Baigusi muzikos pedagogikos specialybę ir įgijusi muzikos bakalauro laipsnį, 2004 m. baigė Vilniaus Edukologijos universiteto Muzikos Edukologijos magistrantūrą.

Pedagogės darbo patirtis 25 metai. Dirbdama LMTA Pedagogikos katedros lektore daug prisidėjo prie būsimųjų muzikos pedagogų rengimo, ilgą laiką dalyvavo ir dirbo Vilniaus miesto muzikos mokytojų metodiniame būrelyje, kur aktyviai dalyvavo muzikos olimpiadų užduočių rengime, vertinimo komisijos darbe, skaitė pranešimus muzikos pedagogikos tema. Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijoje būdama muzikos mokytoja eksperte, daugelį metų vadovavo jaunučių chorui „Kregždelė“ ir folkloro ansambliui „Rugelis“. Organizavo Vilniaus miesto jaunučių chorų festivalį „Šviesa“, integruotą tarpmokyklinį projektą „Metų ratu“. Dirbdama progimnazijoje mokytoja vedė atviras muzikos pamokas Lietuvos ir užsienio pedagogams, dalinosi patirtimi, muzikos metodais LMMA (Lietuvos muzikos mokytojų asociacija) leidiniuose: 2015 m. „Mokinių muzikinių pasiekimų vertinimas“, 2016 m. „Kūrybiškas mokytojas – kūrybiški mokiniai“, 2017 m. „Dainavimas be sienų: vokalinio ugdymo tradicijos ir inovacijos“.

Nuo 2010 m. pedagogė aktyviai domėjosi integruotu muzikos dalyko ir užsienio kalbos mokymu. Vasaros atostogų metu stažavosi Prancūzijos Bezansono, Vichy bei Nicos miestų prancūzų lingvistikos institutuose bei sėkmingai kūrė integruoto muzikos ir prancūzų kalbos mokymo metodikos priemones, kuriomis dalinosi su pasaulio frankofonijos, EMILE (integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas) ir ClILE (Content and Language Integrated Learning) mokytojais. Greitu metu pasirodys jau paruoštas spaudai pedagogės metodinis leidinys muzikos ir prancūzų kalbos mokytojams „Integruotas muzikos dalyko ir užsienio kalbos mokymas“.

 

Seminaro metu bus fotografuojama ir filmuojama!

BENDRAUKIME: LMTA Karjeros ir kompetencijų centras Vyresnioji specialistė Ilona Sakalauskienė Mob. +370 686 72012 Tel. (8 5) 26 111 42 kkcrenginiai@lmta.lt www.kkc.lmta.lt Draugaukime Facebooke

Parašykite mums