Publikavimo data: 2019-02-14

Data: 2019-02-14
Laikas: 13:00 - 16:00

Vieta
Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Centriniai rūmai


LMTA Alumnų draugija ir LMTA Karjeros ir kompetencijų centras 2019 m. vasario 14 d. kviečia į LMTA 1975-ųjų laidos absolventų darbų parodą ir susitikimą su studentais.

PROGRAMA:

* 13:00 val. / Prie skaityklos (III a.)
1975-ųjų metų absolventų- kompozitorių ir muzikologų veiklos parodos atidarymas. Žodį tars LMTA Alumnų draugijos prezidentas prof. Petras Kunca.

*14:00 val. / Muzikos inovacijų centras / Juliaus Juzeliūno auditorija (306)
Susitikimas su kompozitoriumi prof. Mindaugu Urbaičiu.

*15:00 val. / Muzikos inovacijų centras / Juliaus Juzeliūno auditorija (306)
Susitikimas su 1975 m. laidos muzikologėmis: Virginija Apanavičiene, Vida Bakutyte, Ale Gutauskiene, Zita Kelmickaite, Roma Kneitiene, Gražina Misiukevičiene, Audrone Žiūraityte.

Su-doc.-Vaclovu-Paketuru-ir-kursiokais-Mindaugu-Urbaiciu_Virginija-Apanaviciene_Zita-Kelmickaite_Algirdu-Martinaiciu_Vida-Bakutyte-ir-kt._1971-72-m.-768x535

*1975 m. alumnų grupė su kuratorium prof. Vaclovu Paketūru (1973).
Pirmoje eilėje iš kairės: Gražina Misiukevičienė, Zita Kelmickaitė, prof. Vaclovas Paketūras, Alė Gutauskienė.
Antroje eilėje: Mindaugas Urbaitis, Virginija Apanavičienė, Audronė Žiūraitytė, Algirdas Martinaitis, Romualda Kneitienė, Vida Bakutytė.

Maloniai kviečiame!

Parašykite mums