Publikavimo data: 2016-07-14

LMTA Karjeros ir kompetencijų centras teikia paslaugas šioms pagrindinėms grupėms:

– pedagogams (muzikos mokyklų mokytojams, bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams, kolegijų dėstytojams, neformaliojo švietimo įstaigų pedagogams, ikimokyklinio ugdymo pedagogams ir kitiems pedagogams);

– Akademijos dėstytojams;

– Akademijos studentams ir absolventams.

 

Centras organizuoja neformalųjį suaugusiųjų švietimą, kuris apima:

• Mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimą;

• Akademijos darbuotojų kompetencijų tobulinimą;

• Kitą neformalųjį suaugusiųjų švietimą (asmenų grupių ar juridinių asmenų, fizinių asmenų);

• Tęstinį mokymą(si).

Nuo 2014 m. LMTA Karjeros ir kompetencijų centras vykdo neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų bei kompetencijų vertinimą ir pripažinimą pagal LMTA Senato patvirtintą Neformaliuoju ar savaiminio mokymosi būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo studijų rezultatais tvarkos aprašą.

Įdiegus Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje karjeros valdymo sistemą (Karjera.lt) šiuo metu studentams ir absolventams  yra teikiamos profesinio informavimo, konsultavimo ir ugdymo karjerai paslaugos.

Bendradarbiaujant su kitais LMTA padaliniais Karjeros ir kompetencijų centras siūlo naujas mokymo programas, skirtas vaikams ir jaunimui.

Parašykite mums