×

Turite klausimų?

×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos

Galerija

2022-06-14
SEMINARAS „KURKIME KANKLIŲ „VEIDĄ“ KARTU!“
2022-06-01
Ekskursija Švenčionių Juliaus Siniaus meno mokyklos moksleiviams
2022-05-12
METODINĖS KNYGOS PRISTATYMAS. MIUZIKLAS ,,DINGĘS RYŠYS“
2022-05-04
Seminaras „Aktyvūs muzikos klausymo metodai”
2022-02-28
Doc. Dr. Vidos Umbrasienės SEMINARAS: MUZIKINĖS KLAUSOS UGDYMAS PRADINĖSE KLASĖSE: V. UMBRASIENĖS VADOVĖLIO „Į MUZIKOS ŠALĮ“ 2 KLASEI PRISTATYMAS
2022-02-21
OPEROS SCENOS SOPRANO KATERINOS TRETYAKOVOS MEISTRIŠKUMO KURSAI
2022-02-17
LEKT. JUSTINOS KAMINSKAITĖS SEMINARAS „KOLEKTYVINĖ TEATRO KŪRYBA: PRINCIPAI, PROCESAS IR PRITAIKYMO BŪDAI“
2021-11-22
Kultūros paso ekskursija
2021-10-01
• METODINĖ PRAKTINĖ KONFERENCIJA • MUZIKINIS UGDYMAS. IDĖJOS IR PATIRTYS
2021-09-07
Informacinė diena 2021 LMTA pirmo kurso studentams
2020-10-22
Doc. Aldonos Vilutytės seminaras „Kaip kalbėti, kad tave išgirstų“
2020-10-09
DOC. VIDOS KAZRAGYTĖS SEMINARAS „VAIKŲ VAIDINIMAI DARŽELYJE: PASIEKIMAI VISIEMS IR PATRAUKLIOS BEI PRIEINAMOS FORMOS“
2020-09-30
LEKTORĖS LAUROS DUBOSAITĖS SEMINARAS „SCENOS BAIMĖS PSICHOLOGINIAI ASPEKTAI“
2020-09-23
DOC. DR. VIDOS UMBRASIENĖS SEMINARAS „MUZIKINIŲ GABUMŲ UGDYMAS SOLFEDŽIO PAMOKOJE: V. UMBRASIENĖS VADOVĖLIO „Į MUZIKOS ŠALĮ“ 1 KLASEI PRISTATYMAS“
2020-06-22
NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROGRAMA „MENAS IR SVEIKATA“
2020-03-06
SEMINARAS „BALSO KAUKĖS: PRIGIMTINIS BALSAS IR JO TRANSFORMACIJOS“
2020-02-26
Projekto „Kultūros pasas“ ekskursijos akimirkos
2020-02-06
LMTA Doc. dr. Martinš Vilums seminaras „Natų rinkimo programos Sibelius teorija ir praktika. Įvadinis kursas darbui su notografijos programa Sibelius (7, 8, 2019 m. versijomis)“
2019-11-30
LMTA lekt. Lauros Dubosaitės tęstinis seminaras „Ikimokyklinukų ir pradinukų piešinių psichologinė analizė“
2019-11-10
Prof. Vytauto Miškinio seminaras „Vaiko muzikinių duomenų analizė ir balso raidos prognozė“
2018-11-22
Pedagogų profesinės veiklos
2018-11-22
Nuotolinio ir e-mokymo(si) galimybė
2018-11-22
Atmintis ir dėmesys mokymo(si) procese
2018-11-22
Netradicinė muzikos pamoka
2018-11-22
Seminarai pedagogams
2018-11-22
Pasaulio kultūrų muzika bendrajame
2018-11-22
Darbo paieškos menas
2018-11-22
Mokymai LMTA dėstytojams e studijo srityje
2018-11-22
Seminaras „Aktyvi muzikos pamoka“
2018-09-10
LMTA Informacinė diena 2016

Sutinku, kad mano pateikiamus asmens duomenis AKK naudotų tiesioginės rinkodaros tikslais (siunčiant naujienlaiškius, reklamą ir kitus informacinius pranešimus) ir patvirtinu, kad susipažinau su Privatumo politika.