Publikavimo data: 2020-01-02

Centro vizija

Išplėtota mokymosi visą gyvenimą ir kvalifikacijos tobulinimo paslaugų sistema, orientuota į vartotojų poreikius ir prieinama visoms gyventojų grupėms pagal jų galimybes. Išplėtota informacinių technologijų infrastruktūra atitinkanti žinių ir kūrybingos visuomenės raidos tikslus ir uždavinius.

Centro misija

Kurti, plėtoti ir tobulinti LMTA mokymo(si) visą gyvenimą – karjeros ugdymo, neformaliojo suaugusiųjų švietimo – sistemą. Kurti ir tobulinti e. mokymo(si) galimybes bei inovatyvias sąlygas studijų ir mokymosi visą gyvenimą plėtrai.

LMTA Karjeros ir kompetencijų centro veikla grindžiama šiomis vertybėmis:

  • Kūrybiškumas
  • Profesionalumas
  • Tvarumas ir atvirumas

 

 

Tobulėjimas įkvepia kūrybai!

Siekiame, kad mūsų teikiami mokymai ir kitos paslaugos atlieptų žinių visuomenės šiuolaikinius poreikius.

Esame atviri bendradarbiavimui, palaikome kūrybiškas iniciatyvas, skatiname naujų idėjų įgyvendinimą.

Skiriame ypatingą dėmesį aplinkos apsaugai.

Parašykite mums