Publikavimo data: 2020-01-02


schema

Orientavimo karjerai sistema Lietuvoje (šaltinis: http://www.euroguidance.lt/)


Besikeičiančiame pasaulyje karjera plėtojama visą asmens gyvenimą, dėl to su šiuo procesu susijusios paslaugos yra aktualios bet kuriame amžiuje. Kiekvieno asmens gyvenimas yra susijęs su svarbiais pasirinkimais: mokymosi, studijų, profesinės veiklos, darbo, gyvenimo būdo ir kt. Visi šie pasirinkimai yra tarpusavyje susiję, o karjeros valdymo kompetencijos padeda asmeniui priimti tinkamus karjeros sprendimus, juos įgyvendinti ir vertinti. Karjeros valdymo kompetencijos – tai ką asmuo žino, geba daryti, laiko svarbiu ir vertingu bei kiti mokėjimai, reikalingi planuojant, įgyvendinant ir vertinant (t. y. valdant) asmeninę karjerą.

LMTA studentams jau tapo įprasta naudotis Karjeros ir kompetencijų centro teikiamomis karjeros ugdymo paslaugomis. Kiekvienais mokslo metais studentams suteikiama galimybė nemokamai dalyvauti karjeros ugdymo mokymuose, iš arčiau susipažinti su savo srities profesionalais, naudotis ne tik psichologės paslaugomis, bet ir su karjeros ugdymu susijusiais leidiniais bei dalyvauti bendrojo pobūdžio seminaruose. Studentai aktyviai naudojasi konkursų, tarptautinių mokymų suvestinėmis, jiems pateikiami darbo bei praktikos pasiūlymai.

Teik LMTA studentai, tiek absolventai šiuo metu gali naudotis orientavimo karjerai paslaugomis nemokamai. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas galima sužinoti užsiregistravus Karjera.lt sitemoje.

Parašykite mums