Publikavimo data: 2020-01-02

Centras nuolat siekia ir kitus skatina būti atsakingais partneriais savo bendradarbiams, bendruomenėms ir žmonėms, su kuriais esame susiję. Centras stengiasi daryti teigiamą įtaką per kasdienę veiklą, todėl koncentruojasi į kelias pagrindines sritis:

• LMTA vadovybė vertindamas savo darbuotojus, daug dėmesio skiria dialogui su jais. Kuriant palankias darbo sąlygas skatinamas tikslų ir veiklos principų komunikavimas, darbuotojų įtraukimas į svarbiausių Centro veiklos sprendimų priėmimą. Siekiant užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą skatinamas nuolatinis personalo mokymas(is) ir kvalifikacijos kėlimas.

• Centro darbuotojai yra socialiai aktyvūs, todėl siekia prisidėti prie visuomenės pažangos aktyviai dalyvaujant visuomeninėse akcijose ir kitose švietiejiškose renginiuose. Siekdamas ugdyti atsakingą ir veiklų jaunimą, Centras kasmet studentams siūlo atlikti praktikas, kurių metu suteikiama galimybė įgyti naujos darbo patirties.

• Centro darbuotojai puikiai supranta šiuolaikinio pasaulio keliamą grėsmę ir neigiamą poveikį aplinkai. Todėl norėdami sumažinti šį poveikį, Centro darbuotojai skatinami važinėti dviračiais arba vaikščioti pėsčiomis. Didelį dėmesį skiriame naujų informacinių technologinių sprendimų taikymui savo kasdienėje darbo veikloje (el. pažymų rengimas, Debesų technologijų naudojimas). Skatiname kuo mažiau spausdinti bei naudoti ekologišką popierių.

Parašykite mums